EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:319:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 319, 2 ta' Diċembru 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.319.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 319

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
2 ta' Diċembru 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/780/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2011 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar emenda għall-Anness XIII (Trasport) mal-Ftehim taż-ŻEE

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1244/2011 tal-1 ta’ Diċembru 2011 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 442/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

8

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1245/2011 tal-1 ta’ Diċembru 2011 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

11

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1246/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Mantecados de Estepa (IĠP)]

32

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

34

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1248/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

37

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1249/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

39

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1250/2011 tad-29 ta’ Novembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IĠP)]

41

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1251/2011 tat-30 ta’ Novembru 2011 li jemenda d-Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti tal-applikazzjonijiet tagħhom għall-proċeduri tal-għoti tal-kuntratti ( 1 )

43

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1252/2011 tat-30 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-petriċa fiż-żona VII min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

45

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1253/2011 tal-1 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1067/2008 u (KE) Nru 1064/2009 li jiftħu kwoti tariffarji tal-Unjoni Ewropea għall-importazzjoni taċ-ċereali li ġejjin minn pajjiżi terzi u jipprovdu għall-ġestjoni tagħhom

47

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1254/2011 tal-1 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

49

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/781/PESK tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja-Ħerzegovina (BiH)

51

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK tal-1 ta’ Diċembru 2011 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja u tħassar id-Deċiżjoni 2011/273/PESK

56

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK tal-1 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

71

 

 

2011/784/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Awwissu 2011 dwar Għajnuna mill-Istat C 39/09 (ex N 385/09) – il-Latvja – Finanzjament pubbliku tal-infrastruttura tal-port fil-Port ta’ Ventspils (notifikata bid-dokument numru C(2011) 6043)  ( 1 )

92

 

 

2011/785/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2008/911/KE li tistabbilixxi lista ta’ sustanzi erbali, preparazzjonijiet erbali u kombinazzjonijiet tagħhom għal użu fi prodotti mediċinali erbali tradizzjonali (notifikata bid-dokument numru C(2011) 7382)  ( 1 )

102

 

 

2011/786/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Novembru 2011 dwar ir-rekwiżiti ta’ sigurtà li għandhom jiġu ssodisfati mill-istandards Ewropej għar-roti, ir-roti għat-tfal żgħar, u l-mezzi ta’ ġarr fuq ir-rota skont id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

106

 

 

2011/787/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Novembru 2011 li tawtorizza l-Istati Membri jieħdu temporanjament miżuri ta’ emerġenza kontra t-tixrid ta’ Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. fir-rigward tal-Eġittu (notifikata bid-dokument numru C(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li għandhom il-munita euro (BĊE/2011/18)

116

 

 

2011/789/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi regoli u proċeduri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà biex id-depożitorji ċentrali tat-titoli jaċċessaw servizzi tat-TARGET2-Securities (BĊE/2011/20)

117

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top