EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:276:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 276, 21 ta' Ottubru 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.276.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 276

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
21 ta' Ottubru 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1048/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1763/2004 li jimponi ċerti miżuri restrittivi biex isostnu l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1049/2011 tal-20 ta' Ottubru 2011 li jimplimenta l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (UE) Nru 753/2011 rigward miżuri ristrettivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1050/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Darjeeling (IĠP)]

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1051/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 692/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea dwar it-turiżmu, fir-rigward tal-istruttura tar-rapporti ta’ kwalità u t-trażmissjoni tad-dejta ( 1 )

13

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1052/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

22

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1053/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni u l-allokazzjoni ta' drittijiet tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ottubru 2011 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għal-laħam tat-tjur

24

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1054/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 dwar il-kwistjoni tal-liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet li tressqu fl-ewwel 7 ijiem ta' Ottubru 2011 skont il-kwota tariffarja għaċ-ċanga ta' kwalità għolja amministrata mir-Regolament (KE) Nru 620/2009

26

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1055/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

27

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1056/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur

31

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1057/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jiffissa r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

33

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1058/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jiffissa r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

35

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/12

37

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1060/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

39

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jiffissa r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib esportati fis-sura ta’ oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat

41

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2011 tal-20 ta’ Ottubru 2011 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat

44

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/697/PESK tal-20 ta’ Ottubru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2011/621/PESK li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Unjoni Afrikana

46

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/698/PESK tal-20 ta’ Ottubru 2011 li timplimenta d-Deċiżjoni 2011/486/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan

47

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/699/PESK tal-20 ta’ Ottubru 2011 li timplimenta d-Deċiżjoni 2010/788/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo

50

 

 

2011/700/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Ottubru 2011 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/303/UE f’dak li għandu x’jaqsam mad-data tal-applikazzjoni (notifikata bid-dokument numru C(2011) 7373)

62

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Direttiva 2010/84/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 li temenda, fir-rigward tal-farmakoviġilanza, id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Unjoni relatat mal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem ( ĠU L 348, 31.12.2010 )

63

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 361/2008 tal-14 ta’ April 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (“Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS”) ( ĠU L 121, 7.5.2008 )

63

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top