EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:185:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 185, 15 ta' Lulju 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.185.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 185

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
15 ta' Lulju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 tas-7 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010 ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 678/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 li jissostitwixxi l-Anness II u jemenda l-Annessi IV, IX u XI għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Qafas) ( 1 )

30

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 679/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

57

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi l-limiti massimi baġitarji għall-2011 applikabbli għal ċerti skemi ta’ għajnuna diretta li dwarhom hemm dispożizzjoni fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009

62

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 681/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

72

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 682/2011 tal-14 ta’ Lulju 2011 dwar id-dazju doganali minimu li għandu jiġi stabbilit bi tweġiba għall-ewwel stedina parzjali għall-offerti fil-qafas tal-proċeduri tal-offerti miftuħin bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011

74

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/415/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Lulju 2011 li tikkorreġi d-Direttiva 2010/19/UE li temenda, għall-għanijiet ta’ adattament għall-progress tekniku fil-qasam tas-sistemi tat-trażżin tal-isprej ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, id-Direttiva tal-Kunsill 91/226/KEE, u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-emenda tal-Annessi tad-Direttiva 2007/46/KE ( 1 )

76

 

 

2011/416/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Lulju 2011 li tapprova ċerti programmi emendati għall-eradikazzjoni u l-monitoraġġ ta’ mard tal-annimali u żoonożi għas-sena 2011 u li temenda d-Deċiżjoni 2010/712/UE fir-rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għal ċerti programmi approvati minn dik id-Deċiżjoni (notifikata bid-dokument numru C(2011) 4993)

77

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/332/PESK tas-7 ta’ Ġunju 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja ( ĠU L 149, 8.6.2011 )

79

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top