EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:336:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 336, 21 ta' Diċembru 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.336.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 336

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
21 ta' Diċembru 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1225/2010 tat-13 ta’ Diċembru 2010 li jiffissa għall-2011 u l-2012 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-UE għal stokkijiet ta’ ħut ta’ ċerti speċijiet tal-baħar fond

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1226/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, tortura jew trattamenti jew kastigi oħrajn krudili, disumani jew degradanti

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1227/2010 tal-20 ta' Diċembru 2010 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1055/2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' kriterji tal-kwalità u rappurtar tal-kwalità għall-istatistiċi ta' bilanċ tal-pagamenti

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1228/2010 tal-15 ta' Diċembru 2010 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana

17

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1229/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

20

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

22

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/787/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Diċembru 2010 dwar Għajnuna mill-Istat biex jiġi ffaċilitat l-għeluq ta' minjieri tal-faħam li mhumiex kompettitivi

24

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/788/PESK tal-20 ta’ Diċembru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2008/369/PESK

30

 

 

2010/789/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Novembru 2010 Għajnuna mill-Istat C 1/10 — Il-Belġju dwar Għajnuna maħsuba sabiex tkopri l-ispejjeż marbuta mat-tneħħija u l-qerda tal-annimali mejta fl-impriżi agrikoli li jinsabu fir-Reġjun tal-Vallonja (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7263)

43

 

 

2010/790/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2010 dwar l-adattament tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2009, l-1 ta’ Settembru 2009, l-1 ta’ Ottubru 2009, l-1 ta’ Novembru 2009, l-1 ta’ Diċembru 2009 u l-1 ta’ Jannar 2010 għar-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea li jwettqu dmirijiethom f’pajjiżi terzi

50

 

 

2010/791/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2010 li telenka l-prodotti msemmija fit-tieni subparagrafu tal-punt III(1) tal-Anness XII għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (notifikata bid-dokument numru C(2010) 8434)

55

 

 

2010/792/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2010 li testendi l-perjodu tranżitorju li jikkonċerna l-akkwist ta’ art agrikola fl-Ungerija ( 1 )

60

 

 

2010/793/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni 2005/1/KE li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fir-Repubblika Ċeka fir-rigward tal-preżentazzjoni ta’ tali karkassi (notifikata bid-dokument numru C(2010) 9187)

62

 

 

LINJI GWIDA

 

 

2010/794/UE

 

*

Linja ta' Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2010 li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2010/30)

63

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 tat-18 ta’ Lulju 2008 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura ( ĠU L 199, 18.7.2008 )

68

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top