EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 348, 29 ta' Diċembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.348.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 348

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
29 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

Paġna

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TAL-UE

 

 

2009/1010/ĠAI

 

*

Deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Europol tal-4 ta’ Ġunju 2009 dwar il-kundizzjonijiet relatati mal-ipproċessar ta’ dejta fuq il-bażi tal-Artikolu 10(4) tad-Deċiżjoni tal-Europol

1

 

 

2009/1011/ĠAI

 

*

Deċiżjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Europol tal-4 ta’ Ġunju 2009 Li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Għażla, L-Estensjoni tal-Mandat u t-Tkeċċija tad-Direttur u l-Viċi diretturi tal-Europol

3

 

 

V   Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1295/2009 tat-22 ta’ Diċembru 2009 li jaġġusta b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009 ir-rata tal-kontribuzzjoni tal-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea

9

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1296/2009 tat-23 ta’ Diċembru 2009 li jaġġusta b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009 ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi applikati għalihom

10

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/1012/PESK tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar appoġġ għall-attivitajiet tal-UE għall-promozzjoni tal-kontroll tal-esportazzjoni ta’ armi u l-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK fost pajjiżi terzi

16

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM MHIJIEX OBBLIGATORJA

 

 

2009/1013/UE

 

*

Deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2012 li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tkompli tapplika miżura ta' deroga mill-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

21

 

 

2009/1014/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2009 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta' Jannar 2010-25 ta' Jannar 2015

22

 

 

2009/1015/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Parti I tal-Anness 3 tal-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi suġġetti għal rekwiżiti ta’ viża tal-ajruport

51

 

 

2009/1016/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2009 li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/473/KE dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fl-għamla ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea

53

 

 

2009/1017/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar l-għoti ta’ għajnuna mill-Istat mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Ungerija għax-xiri ta’ art agrikola bejn l-1 ta’ Jannar 2010 u l-31 ta’ Diċembru 2013

55

 

 

2009/1018/UE

 

*

Deċizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar il-kontijiet annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2009/29)

57

 

 

2009/1019/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar it-tilqim kontra l-influwenza tal-istaġun ( 1 )

71

 

 

2009/1020/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2009 dwar l-implimentazzjoni sikura tal-użu ta’ karburant b’livell baxx ta’ kubrit minn bastimenti rmiġġati fil-portijiet Komunitarji ( 1 )

73

 

 

2009/1021/UE

 

*

Linja gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2009/28)

75

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/886/KE tas-27 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2002/364/KE dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni għal apparat mediku dijanjostiku in vitro ( ĠU L 318, 4.12.2009 )

94

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top