EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:347:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 347, 24 ta' Diċembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.347.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 347

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
24 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1287/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kundizzjonijiet relatati magħhom, għal ċerti stokkijiet ta' ħut, applikabbli fil-Baħar l-Iswed għall-2010

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1288/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi miżuri tekniċi transitorji mill-1 ta’ Jannar 2010 sat-30 ta’ Ġunju 2011

6

 

 

V   Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1289/2009 tat-23 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

9

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1290/2009 tat-23 ta’ Diċembru 2009 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2010

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1291/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jikkonċerna l-għażla tal-azjendi li jippreżentaw il-kontijiet bl-iskop li jiddeterminaw l-introjtu tal-azjendi agrikoli

14

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1292/2009 tal-21 ta' Diċembru 2009 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 675/2009, (KE) Nru 676/2009 u (KE) Nru 677/2009 rigward il-ftuħ tas-sejħiet għall-offerti tat-tnaqqis tad-dazju tal-importazzjoni tas-sorgu fi Spanja, it-tnaqqis tad-dazju tal-importazzjoni tal-qamħirrum fi Spanja u t-tnaqqis tad-dazju tal-importazzjoni tal-qamħirrum fil-Portugall li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi, f'dak li għandu x'jaqsam mal-aħħar jum tas-sejħa għall-offerti

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1293/2009 tat-23 ta' Diċembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 32 ( 1 )

23

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM MHIJIEX OBBLIGATORJA

 

 

2009/1005/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba fir-rigward tal-qafas finanzjarju multiannwali - Il-finanzjament ta’ proġetti fil-qasam tal-enerġija fil-kuntest tal-Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku

26

 

 

2009/1006/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2009 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew tal-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b’konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod

28

 

 

2009/1007/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2009 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibilità, b'konformità mal-punt 27 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod

29

 

 

2009/1008/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Diċembru 2009 li tawtorizza lir-Repubblika tal-Latvja biex testendi l-applikazzjoni ta’ miżura ta’ deroga mill-Artikolu 193 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

30

 

 

2009/1009/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2009 li taħtar lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-perijodu mis-26 ta' Ġunju 2011 sat-30 ta' Ġunju 2015

31

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1193/2009 tat-3 ta’ Novembru 2009 li jirrettifika r-Regolamenti (KE) Nru 1762/2003, (KE) Nru 1775/2004, (KE) Nru 1686/2005, (KE) Nru 164/2007 u li jiffissa l-imposti tal-produzzjoni fis-settur taz-zokkor għas-snin tas-suq 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 ( ĠU L 321, 8.12.2009 )

32

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top