EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:338:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 338, 19 ta' Diċembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.338.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 338

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
19 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1250/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa

1

 

 

V   Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

 

*

Regolament ta’ implimentazzjoni tal-kunsill (UE) Nru 1251/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1911/2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ soluzzjonijiet ta’ urea u ta’ nitrat tal-ammonju li joriġinaw, inter alia, mir-Russja

5

 

*

Regolament ta’ implimentazzjoni tal-kunsill (UE) Nru 1252/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jikkonkludi reviżjoni ta’ esportatur ġdid tar-Regolament (KE) Nru 1338/2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ ġild kamoxxa li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, li jintaxxa retroattivament u jimponi dazju anti-dumping fir-rigward ta’ importazzjonijiet minn esportatur wieħed f’dan il-pajjiż u li jittermina r-reġistrazzjoni ta’ dawn l-importazzjonijiet

12

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1253/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1254/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-kriterji li jippermettu lill-Istati Membri jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u jadottaw miżuri alternattivi tas-sigurtà ( 1 )

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1255/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 dwar l-irtirar ta’ sospensjoni temporanja tar-reġim ta’ bla dazju għas-sena 2010 għall-importazzjoni fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li jirriżultaw mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93

18

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1256/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1580/2007, fir-rigward tal-livell li fih jiskattaw id-dazji addizzjonali għal-lanġas, għal-lumi, għat-tuffieħ u għaz-zukkini

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1257/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 391/2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 rigward in-nefqa mġarrba mill-Istati Membri għall-implimentazzjoni ta’sistemi ta’ monitoraġġ u kontroll applikabbli għall-Politika Komuni tas-Sajd

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1258/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jistipula r-regoli għall-ġestjoni u d-distribuzzjoni tal-kwoti tat-tessuti stabbiliti għas-sena 2010 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94

24

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1259/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jemenda l-Annessi I, II, III, V u VII tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

32

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1260/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jemenda l-Annessi I, II, IV u VI għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ prodotti tessili minn għadd ta’ terzi pajjiżi mhux koperti minn ftehim bilaterali, Protokoll jew arranġamenti oħra, jew minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Komunità

58

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1261/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

75

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1262/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2009 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd

77

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1263/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

79

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1264/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru tal-2009 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Iżrael

81

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/160/UE tas-17 ta’ Diċembru 2009 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni ta’ 2-phenylphenol bħala sustanza attiva ( 1 )

83

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/161/UE tas-17 ta’ Diċembru 2009 li tistabbilixxi t-tielet lista ta’ valuri ta’ limitu indikattivi ta’ esponiment professjonali fl-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u li temenda d-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/39/KE ( 1 )

87

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/981/PESK tat-18 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2006/318/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra Burma/il-Mjanmar

90

 

 

2009/982/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUJUST LEX/2/2009 tal-15 ta’ Diċembru 2009 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni tal-Missjoni Integrata tal-Unjoni Ewropea tal-Istat tad-Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX

92

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM MHIJIEX OBBLIGATORJA

 

 

2009/983/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2009 dwar l-għoti ta’ għajnuna mill-Istat mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Litwanja għax-xiri ta’ art agrikola tal-Istat bejn l-1 ta’ Jannar 2010 u l-31 ta’ Diċembru 2013

93

 

 

2009/984/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-bilanċ finali li għandu jitħallas jew li għandu jkun irkuprat minħabba l-għeluq tal-programm fil-qasam tal-programmi ta’ żvilupp rurali tranżizzjonali ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG) mir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija u s-Slovenja (notifikata bid-dokument numru C(2009) 10032)

95

 

 

2009/985/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2009 li taħtar il-Membri tal-Kumitat xjentifiku dwar il-Limiti tal-Esponiment għal aġenti kimiċi fuq ix-Xogħol għal terminu ġdid ta‘ Kariga

98

 

 

2009/986/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-grupp ta’ esperti għal pariri tekniċi dwar l-Iskema tal-Frott fl-Iskejjel

99

 

 

2009/987/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2009 li tagħti lill-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja l-ġestjoni tal-għajnuna relatata mal-Komponent V – l-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) għall-miżuri ta’ qabel l-adeżjoni 101, 103 u 302 fil-perjodu ta’ qabel l-adeżjoni

101

 

 

2009/988/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2009 li taħtar lill-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd bħala l-korp li jwettaq ċerti kompiti skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (notifikata bid-dokument numru C(2009) 10155)

104

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1050/2009 tat-28 ta’ Ottubru 2009 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi tar-residwi tal-azoxystrobin, l-acetamiprid, il-clomazone, is-cyflufenamid, l-emamectin benzoate, il-famoxadone, il-fenbutatin oxide, il-flufenoxuron, il-fluopicolide, l-indoxacarb, l-ioxynil, il-mepanipyrim, il-prothioconazole, il-pyridalyl, it-thiacloprid u t-trifloxystrobin fi jew fuq ċerti prodotti ( ĠU L 290 tas-6.11.2009 )

105

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top