EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:318:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 318, 04 ta' Diċembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.318.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 318

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
4 ta' Diċembru 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jistipula regoli dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-liċenzji tal-esportazzjoni u r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

1

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2009/143/KE tas-26 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2009/29/KE fir-rigward tad-delega tad-doveri tal-ittestjar fil-laboratorju

23

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/886/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2002/364/KE dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni għal apparat mediku dijanjostiku in vitro (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9464)  ( 1 )

25

 

 

2009/887/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar in-noninklużjoni tal-bifenthrin fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9196)  ( 1 )

41

 

 

2009/888/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Deċiżjonijiet Nru 2002/741/KE, 2002/747/KE, 2003/200/KE, 2005/341/KE, 2005/342/KE, 2005/343/KE, 2005/344/KE, 2005/360/KE, 2006/799/KE, 2007/64/KE, 2007/506/KE u 2007/742/KE sabiex ittawwal il-validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta Komunitarja lil ċerti prodotti (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9599)  ( 1 )

43

 

 

V   Atti adottati mill-1 ta' Diċembru 2009 taħt it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat Euratom

 

 

ATTI LI L-PUBBLIKAZZJONI TAGĦHOM HIJA OBBLIGATORJA

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1188/2009 tat-3 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

46

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1189/2009 tat-3 ta’ Diċembru 2009 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni tat-tewm fis-subperjodu bejn l-1 ta' Marzu 2010 u l-31 ta' Mejju 2010

48

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1190/2009 tat-3 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi t-tnaqqis massimu fid-dazju għall-importazzjoni tal-qamħirrum fil-kuntest tas-sejħa għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 676/2009

50

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1191/2009 tat-3 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi t-tnaqqis massimu fid-dazju għall-importazzjoni tal-qamħirrum fil-kuntest tas-sejħa għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 677/2009

51

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top