EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:009:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 9, 14 ta' Jannar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 9

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
14ta' Jannar 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 18/2009 tat-13 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 19/2009 tat-13 ta' Jannar 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika ta’ kull tliet xhur dwar l-impjiegi battala fil-Komunità, b’rigward tad-definizzjoni ta’ impjieg battal, id-dati ta’ referenza għall-ġbir tad-dejta, l-ispeċifikazzjonijiet għat-trażmissjoni tad-dejta u l-istudji ta’ fattibbiltà ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 20/2009 tat-13 ta' Jannar 2009 li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2010 dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja familjari stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 ( 1 )

7

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa u li jħassar id-Direttiva 92/12/KEE

12

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/1/KE tas-7 ta’ Jannar 2009 li temenda, għall-finijiet tal-adattament tagħha għall-progress tekniku, id-Direttiva 2005/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-possibbiltajiet tal-użu mill-ġdid, tar-riċiklaġġ u tal-irkupru tagħhom ( 1 )

31

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2009/20/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1/2008 ta’ Assoċjazzjoni UE-Ġordan tal-10 ta’ Novembru 2008 dwar l-istabbiliment ta’ skeda ta’ tneħħija tat-tariffi għall-prodotti mniżżlin fl-Anness IV tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni

33

 

 

2009/21/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1/2008 ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk tas-26 ta’ Novembru 2008 dwar il-ħolqien ta’ kumitat ta’ kooperazzjoni doganali u l-adozzjoni tar-regoli ta’ proċedura għall-grupp dwar id-djalogu ekonomiku, u li temenda r-Regoli ta’ Proċedura ta’ ċerti sottokumitati tal-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni

43

 

 

2009/22/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Diċembru 2008 li taħtar il-President tal-Kumitat Militari tal-Unjoni Ewropea

51

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2009/23/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar linji-gwida komuni għall-uċuħ nazzjonali u l-ħruġ ta’ muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8625)

52

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top