EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:344:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 344, 20 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 344

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
20 ta' Diċembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1299/2008 tad-9 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi, għas-sena tas-sajd 2009, il-prezzijiet ta’ gwida u l-prezzijiet Komunitarji tal-produtturi għal ċerti prodotti tas-sajd konformement mar-Regolament (KE) Nru 104/2000

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1300/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokk ta’ aringi li jinsab fil-Punent tal-Iskozja u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk

6

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2008 tad-19 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 1302/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2008 dwar id-dejtabejż ċentrali tal-esklużjoni

12

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1303/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 983/2008 li jadotta l-pjan għall-allokazzjoni lill-Istati Membri ta’ riżorsi li għandhom jitħallsu mill-baġit tas-sena 2009 għall-provvista tal-ikel mill-ħażniet tal-intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1304/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1266/2007 fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-eżenzjoni ta’ ċerti annimali ta’ speċi suxxettibbli mill-projbizzjoni tal-ħruġ stipulata fid-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE ( 1 )

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1305/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 li japprova emendi minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni elenkata fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Maroilles jew Marolles (DPO)]

30

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1306/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2008 li jiffissa l-prezzijiet Komunitarji tal-bejgħ ta’ prodotti tas-sajd elenkati fl-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 għas-sena tas-sajd 2009

35

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1307/2008 tad-19 ta’ Diċembru 2008 li jiffissa l-prezzijiet ta’ referenza għal ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2009

37

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1308/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 li jiffissa l-ammont ta' għajnuna għall-ħżin privat ta' ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2009

41

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1309/2008 tad-19 ta’ Diċembru 2008 li jiffissa l-prezzijiet ta’ rtirar u bejgħ tal-Komunità għall-prodotti tas-sajd elenkati fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 għas-sena tas-sajd 2009

42

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1310/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 li jiffissa l-valuri standard li għandhom jintużaw għall-kalkolu tal-kumpens finanzjarju u l-ħlas bil-quddiem li għandu x'jaqsam miegħu fir-rigward tal-prodotti tas-sajd irtirati mis-suq tul is-sena tas-sajd 2009

52

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1311/2008 tad-19 ta’ Diċembru 2008 li jiffissa l-ammont tal-għajnuna li tinġieb ′il quddiem u l-għajnuna b'rata uniformi għal ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2009

54

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1312/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-rati ta’ konverżjoni, l-ispejjeż ta’ l-ipproċessar u l-valur tal-prodotti derivati għall-istadji varji ta’ l-ipproċessar tar-ross (Verżjoni kodifikata)

56

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1313/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 501/2008 dwar modalitajiet ta’ implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 dwar azzjonijiet ta’ tagħrif u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi

61

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1314/2008 tad-19 ta’ Diċembru 2008 li jemenda għall-102 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban

64

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1315/2008 tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru ta' l-2008 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

66

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1316/2008 tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2008 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u ta' l-albumina tal-bajd

68

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1317/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2008 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

70

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1318/2008 tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2008 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 536/2007 għal-laħam tat-tjur u allokata lill-Istati Uniti ta' l-Amerika

72

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1319/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2008 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Iżrael

73

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1320/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2008 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1383/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fit-Turkija

75

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2008 tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti natul l-ewwel sebat ijien tax-xahar ta’ Diċembru 2008 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għal-laħam tat-tjur

76

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/125/KE tad-19 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi aluminium phosphide, calcium phosphide, magnesium phosphide, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, metamitron, sulcotrione, tebuconazole u triadimenol bħala sustanzi attivi ( 1 )

78

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/127/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni ta’ bosta sustanzi attivi ( 1 )

89

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/965/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2008 dwar għajnuna finanzjarja mill-Komunità għas-sena 2009 għal ċerti laboratorji ta’ referenza tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u tal-annimali ħajjin (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7667)

112

 

 

2008/966/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Diċembru 2008 li tadotta, skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, lista inizjali tas-siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku Steppiku (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8066)

117

 

 

2008/967/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Diċembru 2008 li tikkonċerna n-nuqqas tal-inklużjoni tal-monossidu tal-karbonju fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8077)  ( 1 )

121

 

 

2008/968/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Diċembru 2008 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ żejt għani bl-aċtu arakidoniku minn Mortierella alpina bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8080)

123

 

 

2008/969/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar is-Sistema ta’ Twissijiet Bikrija għall-użu mill-uffiċjali awtorizzanti tal-Kummissjoni u tal-aġenziji eżekuttivi

125

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

 

2008/970/PESK

 

*

Deċiżjoni EUPOL COPPS/1/2008 tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea fit-Territorji Palestinjani

139

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top