EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:302:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 302, 13 ta' Novembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 302

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
13 ta' Novembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1119/2008 tat-12 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2008 tat-12 ta’ Novembru 2008 li jiffissa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni li għalihom tressqet applikazzjoni minn tat-3 sa tas-7 ta’ Novembru 2008 għal prodotti taz-zokkor fil-kuntest tal-kwoti tariffarji u tal-ftehimiet preferenzjali

3

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/853/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta' Ottubru 2008 dwar l-għoti ta’ għajnuna mill-istat għall-emerġenzi mill-awtoritajiet ta’ Ċipru sabiex jittaffew il-konsegwenzi tan-nixfa fl-2007/2008 fis-settur agrikolu

7

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/854/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2008 dwar l-iskema ta’ għajnuna “Liġi reġjonali nru 9 tal-1998 - applikazzjoni abbużiva tal-għajnuna N 272/98” C 1/04 (eks NN 158/03 u CP 15/2003) (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2997)  ( 1 )

9

 

 

2008/855/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Novembru 2008 dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer f’ċerti Stati Membri (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6349)  ( 1 )

19

 

 

2008/856/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Novembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2002/613/KE dwar iċ-ċentri approvati għall-ġbir tas-semen tal-porċini fil-Kanada u fl-Istati Uniti (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6473)  ( 1 )

26

 

 

2008/857/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-10 ta’ Novembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2004/4/KE li tawtorizza temporanjament lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri ta’ emergenza kontra t-tixrid tal-Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith fir-rigward tal-Eġittu (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6583)

28

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/858/PESK ta’ l-10 ta’ Novembru 2008 b’appoġġ għall-Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC), fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta’ Distruzzjoni Massiva

29

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top