EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:301:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 301, 12 ta' Novembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 301

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
12 ta' Novembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1115/2008 tal-11 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1116/2008 tal-11 ta' Novembru 2008 li jdaħħal ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Bœuf de Bazas (IĠP), Kainuun rönttönen (IĠP)]

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1117/2008 tal-11 ta’ Novembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward tal-iskemi ta’ appoġġ [għajnuna] previsti fit-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu tal-art imwarrba għall-produzzjoni tal-materja prima

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1118/2008 tal-11 ta’ Novembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1075/2008 li jiffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali mill-1 ta’ Novembru 2008

8

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/845/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 2008 dwar l-aġġustament tal-indenizzi mħallsa lill-membri u s-sostituti tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

11

 

 

2008/846/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-4 ta' Novembru 2008 li taħtar membru Taljan fil-Kumitat tar-Reġjuni

12

 

 

2008/847/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-4 ta’ Novembru 2008 dwar l-eliġibilità tal-pajjiżi ta’ l-Asja Ċentrali skond id-Deċiżjoni 2006/1016/KE li tagħti garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta’ l-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għal proġetti barra mill-Komunità

13

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/848/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Lulju 2008 dwar l-għajnuna mill-Istat C 14/07 (ex NN 15/07) mogħtija mill-Italja lil NGP/SIMPE (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3528)  ( 1 )

14

 

 

2008/849/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Novembru 2008 li tikkonċerna l-kontribut finanzjarju tal-Komunità, għas-sena 2009, għal azzjonijiet tal-OIE fil-qasam tal-identifikazzjoni u t-traċċabilità tal-annimali

22

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/850/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Ottubru 2008 dwar in-notifiki, l-iskadenzi u l-konsultazzjonijiet previsti fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas regolatorju komuni għan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5925)  ( 1 )

23

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/851/PESK ta’ l-10 ta’ Novembru 2008 dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja

33

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/852/ĠAI ta’ l-24 ta' Ottubru 2008 dwar netwerk ta’ punti ta’ kuntatt kontra l-korruzzjoni

38

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 ( ĠU L 210, 31.7.2006 )

40

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top