EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:213:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 213, 08 ta' Awwissu 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 213

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
8 ta' Awwissu 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 788/2008 tal-24 ta’ Lulju 2008 li jemenda l-listi tal-proċedimenti ta' falliment u tal-proċedimenti ta' stralċ fl-Annessi A u B għar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta' falliment u li jikkodifika l-Annessi A, B u C għal dak ir-Regolament

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 789/2008 tal-24 ta’ Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1911/2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ soluzzjonijiet ta’ urea u ta’ nitrati ta’ l-ammonju li joriġinaw mill-Alġerija, mill-Belarus, mir-Russja u mill-Ukraina wara reviżjoni ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 790/2008 tas-7 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

17

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 791/2008 tas-7 ta’ Awwissu 2008 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

19

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 792/2008 tas-7 ta’ Awwissu 2008 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 900/2007

21

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 793/2008 tas-7 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi li mhi se ssir l-ebda aġġudikazzjoni taz-zokkor abjad fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

22

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 794/2008 tas-7 ta’ Awwissu 2008 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-ġuleppijiet u ċerti prodotti oħra fis-settur taz-zokkor esportati fl-istat naturali tagħhom

23

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 795/2008 tas-7 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2008 tal-5 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-marlozz fi IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta’ IIIb, IIIc u IIId min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

27

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 797/2008 tas-7 ta’ Awwissu 2008 li jemenda r-rati ta’ rifużjonijiet applikabbli għal ċerti prodotti mis-settur taz-zokkor esportati bħala merkanzija mhux koperti minn Anness I tat-Trattat

29

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KE tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ħnieżer (Verżjoni kodifikata)

31

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/647/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar il-ħatra ta’ membru Finlandiż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

37

 

 

2008/648/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2008 li taħtar membru Ġermaniż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

38

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/649/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Lulju 2008 li taċċetta impenn offrut b’konnessjoni mal-proċediment ta’ l-anti-dumping li jikkonċerna l-importazzjonijiet tat-taħlit ta’ l-urea u tan-nitrat ta’ l-ammonju li joriġina mir-Russja

39

 

 

2008/650/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Lulju 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE dwar in-notifika ta’ mard ta’ l-annimali fil-Komunità biex tinkludi ċertu mard fil-lista ta’ mard li għandu jkun is-suġġett ta’ notifika u biex titħassar l-enċefalomjelite enterovirali tal-ħnieżer minn dik il-lista (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3943)  ( 1 )

42

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/651/PESK/ĠAI tat-30 ta’ Ġunju 2008 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ data mir-record ta’ l-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) derivata mill-UE minn trasportaturi bl-ajru lis-Servizz Doganali Awstraljan

47

Ftehim Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ data mir-record ta’ l-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) derivata mill-Unjoni Ewropea minn trasportaturi bl-ajru lis-Servizz Doganali Awstraljan

49

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/652/PESK tas-7 ta’ Awwissu 2008 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

58

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top