EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:198:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 198, 26 ta' Lulju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 198

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
26 ta' Lulju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 717/2008 tas-17 ta’ Lulju 2008 li jistabblixxi proċedura tal-Komunità għall-amministrazzjoni tal-kwoti kwantitattivi (Verżjoni kodifikata)

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 718/2008 ta' l-24 ta' Lulju 2008 li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 40/2008 fir-rigward ta' l-opportunitajiet u l-kondizzjonijiet assoċjati applikabbli għal ċerti stokkijiet ta' ħut

8

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 719/2008 tal-25 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 720/2008 tal-25 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 rigward il-ħażna u l-moviment ta' prodotti mixtrija minn aġenzija li tħallas jew minn aġenzija ta' intervent (Verżjoni kodifikata)

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 721/2008 tal-25 ta’ Lulju 2008 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni tal-batterju li fih ħafna karotenojdi ħomor Paracoccus carotinifaciens bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

23

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 722/2008 tal-25 ta’ Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 563/82 rigward il-fatturi ta’ aġġustament li għandhom jintużaw għall-iffissar tal-prezzijiet tal-karkassi ta’ annimali bovini adulti

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 723/2008 tal-25 ta’ Lulju 2008 li jdaħħal ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta’ l-oriġini u ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Afuega'l Pitu (DPO), Mazapán de Toledo (IĠP), Agneau de Lozère (IĠP), Oignon doux des Cévennes (DPO), Butelo de Vinhais jew Bucho de Vinhais jew Chouriço de Ossos de Vinhais (IĠP), Chouriça Doce de Vinhais (IĠP))

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 724/2008 ta’ l-24 ta' Lulju 2008 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

30

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 725/2008 ta’ l-24 ta' Lulju 2008 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

32

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 726/2008 tal-25 ta’ Lulju 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni tar-ross fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa għall-perjodu sekondarju ta' Lulju ta’ l-2008 bir-Regolament (KE) Nru 327/98

34

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/76/KE tal-25 ta’ Lulju 2008 li temenda l-Anness I għad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf ta’ l-annimali ( 1 )

37

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/77/KE tal-25 ta’ Lulju 2008 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi t-thiamethoxam bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ( 1 )

41

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/78/KE tal-25 ta’ Lulju 2008 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-propiconazole bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha ( 1 )

44

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/618/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar il-linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi ta’ l-Istati Membri

47

 

 

2008/619/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Konġunt UE-Messiku Nru 2/2008 tal-25 ta’ Lulju 2008 li temenda d-Deċizjoni tal-Kunsill Konġunt Nru 2/2000, kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Konġunt Nru 3/2004

55

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/620/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Lulju 2008 li tistabbilixxi programm speċifiku ta’ kontroll u spezzjoni marbut ma’ l-istokkijiet tal-merluzz fil-Kattegat, il-Baħar tat-Tramuntana, l-Iskagerrak, il-lvant tal-Kanal, l-ibħra fil-punent ta’ l-Iskozja u fil-Baħar Irlandiż (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3633)

66

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 385/2008 tad-29 ta’ April 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 194/2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward tal-Birmanja/il-Mjanmar u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 817/2006 ( ĠU L 116, 30.4.2008 )

74

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top