EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:162:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 162, 21 ta' Ġunju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 162

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
21 ta' Ġunju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 583/2008 ta’ l-20 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 584/2008 ta' l-20 ta' Ġunju 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mira Komunitarja għat-tnaqqis tal-prevalenza tas-Salmonella Enteritidis Salmonella Typhimurium fid-dundjani ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 585/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-merluzz fil-Kattegat min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Iżvezja

9

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2008/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE dwar proċeduri uniformi għal verifiki fuq it-trasport ta’ merkanzija perikoluża bit-triq, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

11

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/62/KE ta’ l-20 ta’ Ġunju 2008 li tipprevedi ċerti derogi għall-approvazzjoni ta’ landraces (tipi partikolari) u varjetajiet agrikoli li huma adattati b’mod naturali għall-kundizzjonijiet lokali u reġjonali u mhedda minn tagħwir ġenetiku, u t-tqegħid fis-suq ta’ żerriegħa u patata taż-żerriegħa ta’ dawk il-landraces u varjetajiet ( 1 )

13

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/63/KE ta’ l-20 ta’ Ġunju 2008 dwar il-kompetizzjoni fis-swieq ta’ tagħmir tat-terminals tat-telekomunikazzjonijiet (Verżjoni kodifikata)  ( 1 )

20

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 586/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li temenda d-Deċiżjoni Nru 896/2006/KE li tistabbilixxi reġim simplifikat għall-kontroll ta’ persuni fuq il-fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent unilaterali mill-Istati Membri ta’ ċerti permessi ta’ residenza maħruġa mill-Iżvizzera u mil-Liechtenstein għall-finijiet ta’ tranżitu mit-territorji tagħhom

27

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Parlament Ewropew u Kunsill

 

 

2008/469/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Ġunju 2008 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà ta’ l-UE bi qbil mal-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina finanzjarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba

30

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/470/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Mejju 2008 dwar il-projbizzjoni provviżorja ta’ l-użu u l-bejgħ fl-Awstrija ta’ qamħirrum modifikat ġenetikament (Zea mays L. linja T25) skond id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1715)  ( 1 )

31

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/471/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Mejju 2008 dwar miżuri għat-tnaqqis tar-riskju għas-sustanzi: Trikloroetilene, Benżin, u 2-methoxy-2-methylbutane (TAME) (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2271)  ( 1 )

34

 

 

2008/472/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Mejju 2008 dwar miżuri għat-tnaqqis tar-riskju għas-sustanzi: 2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride (EPTAC), (3-Chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride (CHPTAC) u Hexachlorocyclopentadiene (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2316)  ( 1 )

37

 

 

2008/473/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Ġunju 2008 dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà ċivili ta’ l-awdituri u d-ditti tal-verifika statutorji (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2274)  ( 1 )

39

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top