EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:109:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 109, 19 ta' April 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 109

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
19 ta' April 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 348/2008 tat-18 ta’ April 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 349/2008 tat-18 ta’ April 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni ta' tewm fis-subperjodu ta’ l-1 ta' Ġunju sad-31 ta' Awwissu 2008

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 350/2008 tat-18 ta’ April 2008 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 351/2008 tas-16 ta’ April 2008 li jimplimenta d-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-prijoritizzazzjoni ta' spezzjonijiet fir-rampa ta' inġenji ta' l-ajru li jużaw ajruporti tal-Komunità ( 1 )

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 352/2008 tat-18 ta' April 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1580/2007 fir-rigward tal-livell li fih jiskattaw id-dazji addizzjonali fuq il-ħjar u ċ-ċiras, ħlief għaċ-ċiras qares

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 353/2008 tat-18 ta’ April 2008 li jistabilixxi r-regoli ta’ implimentazzjoni għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta’ allegazzjonijiet ta’ saħħa kif stipulat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. ( 1 )

11

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/49/KE tas-16 ta’ April 2008 li temenda l-Anness II għad-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-kriterji għat-twettiq ta’ spezzjonijiet fir-rampa fuq ajruplani li jużaw l-ajruporti Komunitarji ( 1 )

17

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/318/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta' April 2008 li tawtorizza lill-Italja sabiex tapplika, fiż-żoni ġeografiċi determinati, rati mnaqqsa ta’ taxxa fuq il-gażolju u l-LPG użat għal finijiet ta’ tisħin skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

27

 

 

2008/319/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' April 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2000/265/KE dwar it-twaqqif ta' regolament finanzjarju li jirregola l-aspetti baġitarji ta' l-amministrazzjoni, mid-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, ta' kuntratti konklużi f'ismu, f'isem ċerti Stati Membri, relatati ma' l-installazzjoni u l-funzjonament ta' l-infrastruttura tal-komunikazzjoni għall-ambjent ta' Schengen, “Sisnet”

30

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/320/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Marzu 2008 li tiddetermina l-kwantitajiet ta' methyl bromide li huma permessi għall-użi kritiċi fil-Komunità mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2008 skond ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff ta’ l-Ożonu (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1053)

32

 

 

2008/321/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' April 2008 li teskludi mill-finanzjament Komunitarju ċerti spejjeż imġarrba mill-Istati Membri taħt it-Taqsima tal-Garanzija tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanzija (FAEGG) u l-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1283)

35

 

 

2008/322/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' April 2008 li testendi l-validità tad-Deċiżjoni 2006/502/KE li teħtieġ li l-Istati Membri jieħdu miżuri biex jiżguraw li fis-suq jitqiegħdu biss lajters li huma reżistenti għat-tfal u li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta' lajters innovattivi (novelty lighters) (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1442)  ( 1 )

40

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top