EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:340:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 340, 22 ta' Diċembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 340

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
22 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1558/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jaġġusta mill-1 ta’ Lulju 2007 ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet ta’ l-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej u kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi applikati fir-rigward tagħhom

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1559/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-irkupru tat-Tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran

8

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1560/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 21/2004 fir-rigward tad-data għall-introduzzjoni ta’ identifikazzjoni elettronika għall-annimali ovini u kaprini

25

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1561/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

27

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1562/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-1 ta’ Jannar 2008

29

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1563/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jiftaħ kwoti tariffarji Komunitarji ta’ l-importazzjoni għas-sena 2008, għan-ngħaġ, għall-mogħoż, għal-laħam tan-ngħaġ u għal-laħam tal-mogħoż

32

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1564/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 979/2007 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja ta’ importazzjoni ta’ laħam tal-majjal li joriġina fil-Kanada

36

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1565/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 li jipprovdi regoli dettaljati biex ikun applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti ta’ l-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u biex jinfetħu kwoti tat-tariffa

37

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1566/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1966/2006 dwar ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar elettroniku ta’ l-attivitajiet tas-sajd u dwar il-mezzi ta’ teleditezzjoni

46

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1567/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-livell kwantitattiv għall-esportazzjonijiet ta’ l-isoglukożju barra mill-kwota sa tmiem is-sena tas-suq 2007/2008

58

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1568/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 951/2006 rigward rifużjonijiet fuq esportazzjoni ta’ ċertu zokkor użat f’ċerti prodotti pproċessati minn frott u ħxejjex [titolu mhux uffiċjali]

62

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1569/2007 tad-21 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għad-determinazzjoni ta’ l-ekwivalenza għall-istandards tal-kontabilità applikati mill-emittenti tal-pajjiż terz ta’ titoli skond id-Direttiva 2003/71/KE u 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

66

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1570/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa l-prezzijiet tal-Komunità ta’ l-irtirar u l-bejgħ għall-prodotti tas-sajd elenkati fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 għas-sena tas-sajd 2008

69

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1571/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa l-prezzijiet Komunitarji tal-bejgħ ta’ prodotti tas-sajd elenkati fl-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 għas-sena tas-sajd 2008

77

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1572/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa l-prezzijiet ta’ referenza għal ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2008

79

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1573/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa l-ammont ta’ l-għajnuna li tinġieb ‘il quddiem u l-għajnuna b’rata bażi għal ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2008

83

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1574/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa l-ammont ta’ għajnuna għall-ħżin privat ta’ ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2008

85

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1575/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 li jiffissa l-valuri standard li għandhom jintużaw għall-kalkolu tal-kumpens finanzjarju u l-ħlas bil-quddiem li għandu x’jaqsam miegħu fir-rigward tal-prodotti tas-sajd irtirati mis-suq tul is-sena tas-sajd 2008

86

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1576/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 92/2005 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mezzi ta’ rimi jew użi ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali ( 1 )

89

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/866/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Diċembru 2007 li temenda l-Parti 1 tan-network ta’ konsultazzjoni ta’ Schengen (speċifikazzjonijiet tekniċi)

92

 

 

2007/867/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u n-New Zealand skond l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 li jirrigwarda l-modifika tal-kwota tat-tariffi tad-WTO għall-butir tan-New Zealand prevista fl-Iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994

95

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-komunità ewropea u n-new zealand skond l-artikolu xxviii tal-gatt 1994 li jirrigwarda l-modifika tal-kwota tat-tariffi tad-wto għall-butir tan-new zealand prevista fl-iskeda cxl tal-ke annessa mal-gatt 1994

96

 

 

2007/868/KE

 

*

Deċiżjoni Tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li timplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2007/445/KE

100

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/869/KE

 

*

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/692/KE li tikkonċerna miżura ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ l-influwenza tat-tjur f’bosta pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6693)  ( 1 )

104

 

 

2007/870/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2007 li tapprova l-pjanijiet għall-2008 għall-qerda tad-deni klassiku tal-ħnieżer fi ħnieżer slavaġ u t-tilqim ta’ dawn il-ħnieżer u ta’ ħnieżer fi stabbilimenti kontra din il-marda fir-Rumanija (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6699)

105

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

 

2007/871/PESK

 

*

Pożizzjoni Komuni 2007/871/PESK tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li taġġorna l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/488/PESK

109

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top