EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:148:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 148, 09 ta' Ġunju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 148

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
9 ta' Ġunju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 637/2007 tat-8 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 638/2007 tat-8 ta’ Ġunju 2007 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1002/2006 għas-sena tas-suq 2006/2007

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 639/2007 tat-8 ta’ Ġunju 2007 li jemenda għat-78 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

5

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/392/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Mejju 2007 dwar in-noninklużjoni ta’ l-oxydemeton-methyl fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2098)  ( 1 )

7

 

 

2007/393/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ġunju 2007 dwar in-non-inklużjoni tad-diazinon fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2339)  ( 1 )

9

 

 

2007/394/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 90/377/KEE li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja biex tittejjeb it-trasparenza ta’ prezzijiet tal-gass u ta’ l-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali ( 1 )

11

 

 

2007/395/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Ġunju 2007 rigward id-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-użu ta’ paraffin klorinat short-chained notifikati mir-Renju ta’ l-Olanda skond l-Artikolu 95(4) tat-Trattat KE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2361)  ( 1 )

17

 

 

2007/396/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Ġunju 2007 li tħassar id-Deċiżjoni 2004/409/KE li tirrikonoxxi bi prinċipju l-kompletezza tad-dossiers ippreżentati għall-eżami ddettaljat in vista tal-possibbiltà ta’ l-inklużjoni ta’ l-etabossam fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2336)  ( 1 )

24

 

 

Corrigendum

 

*

Corrigendum għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 613/2007 ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 li jimplementa l-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process għall-kummerċ internazzjonali fid-djamanti mhux raffinati ( ĠU L 141, 2.6.2007 )

25

 

*

Corrigendum għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2006 tas-17 ta’ Ottubru 2006 li jemenda Anness I għal Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Komuni tad-Dwana ( ĠU L 301, 31.10.2006 )

27

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top