Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:389:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 389, 23 ta' Novembru 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 389

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
23 ta' Novembru 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 389/1

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 389/2

Kawża C-303/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Ottubru 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Jørgen Andersen, Ir-Renju tad-Danimarka, Danske Statsbaner SV (DSB) (Appell — Kompetizzjoni — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Daniżi lill-impriża pubblika Danske Statsbaner (DSB) — Kuntratti ta’ servizz pubbliku għall-provvista ta’ servizzi ferrovjarji bejn Kopenħagen (id-Danimarka) u Ystad (l-Isvezja) — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern taħt ċerti kundizzjonijiet — Applikazzjoni rationae temporis tar-regoli tad-dritt sostantiv)

2

2015/C 389/3

Kawża C-650/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal d’instance de Bordeaux – Franza) – Thierry Delvigne vs Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 39 u 49 — Il-Parlament Ewropew — Elezzjonijiet — Dritt għal vot — Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea — Retroattività tal-liġi penali l-inqas severa — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi l-projbizzjoni tad-dritt għal vot fil-każ ta’ kundanna penali mogħtija fl-aħħar istanza qabel l-1 ta’ Marzu 1994)

3

2015/C 389/4

Kawża C-23/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sø- og Handelsretten – id-Danimarka) – Post Danmark A/S vs Konkurrencerådet (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 82 KE — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq għad-distribuzzjoni tal-posta fi kwantità kbira — Reklamar dirett bil-posta — Sistema ta’ tnaqqis retroattiv — Effett ta’ esklużjoni — Kriterju tal-kompetitur daqstant effettiv — Livell ta’ probabbiltà u natura serja ta’ effett antikompetittiv)

4

2015/C 389/5

Kawża C-61/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – l-Italja) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato vs Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 89/665/KEE — Kuntratti pubbliċi — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Spejjeż ta’ aċċess għall-ġustizzja amministrattiva fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi — Dritt għal rimedju effettiv — Spejjeż dissważivi — Stħarriġ ġudizzjarju ta’ atti amministrattivi — Prinċipji ta’ effettività u ta’ ekwivalenza — Effett utli)

5

2015/C 389/6

Kawża C-69/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Sibiu– ir-Rumanija) – Dragoș Constantin Târșia vs Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività — Awtorità ta’ res judicata — Irkupru tal - ammonti mħallsa indebitament — Ħlas lura ta’ taxxi miġbura minn Stat Membru bi ksur tad-dritt tal-Unjoni — Deċiżjoni ġudizzjarja finali li timponi l-ħlas ta’ taxxa li hija inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni — Talba għar-reviżjoni ta’ tali deċiżjoni ġudizzjarja — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti r-reviżjoni, fid-dawl ta’ deċiżjonijiet preliminari sussegwenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji finali mogħtija fi proċeduri amministrattivi biss)

6

2015/C 389/7

Kawża C-71/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-First-tier Tribunal (Information Rights) – ir-Renju Unit) – East Sussex Country Council vs Information Commissioner (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Konvenzjoni ta’ Aarhus — Direttiva 2003/4/KE — Artikoli 5 u 6 — Aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni fi kwistjonijiet ambjentali — Tariffa għall-provvista ta’ informazzjoni ambjentali — Kunċett ta’ “ammont raġonevoli” — Spejjeż għaż-żamma ta’ database u spejjeż ġenerali — Aċċess għall-ġustizzja — Stħarriġ amministrattiv u ġudizzjarju tad-deċiżjoni li timponi tarifa)

6

2015/C 389/8

Kawża C-203/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Spanja) – Consorci Sanitari del Maresme vs Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 267 TFUE — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kwalità ta’ qorti jew tribunal tal-korp tar-rinviju — Indipendenza — Ġurisdizzjoni obbligatorja — Direttiva 89/665/CEE — Artikolu 2 — Istanzi responsabbli għall-proċeduri għat-tressiq ta’ kawża — Direttiva 2004/18/KE — Artikoli 1(8) u 52 — Proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti pubbliċi — Kunċett ta’ ‘entità pubblika’ — Amministrazzjonijiet pubbliċi — Inklużjoni)

7

2015/C 389/9

Kawża C-298/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d'État – il-Belġju) – Alain Laurent Brouillard vs Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-persuni — Artikoli 45 TFUE u 49 TFUE — Ħaddiema — Impjiegi fl-amministrazzjoni pubblika — Direttiva 2005/36/KE — Rikonoxximent ta’ kwalifikazzjonijiet professjonali — Kunċett ta’ ‘professjoni rregolata’ — Ammissjoni f’kompetizzjoni ta’ reklutaġġ ta’ assistenti ġudizzjarji mal-Cour de cassation (Il-Belġju))

8

2015/C 389/10

Kawża C-354/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Cluj – ir-Rumanija) – SC Capoda Import-Export SRL vs Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-merkanzija — Miżuri li għandhom effett ekwivalenti — Prodotti f’moviment liberu fil-Ġermanja — Prodotti suġġetti għall-kontrolli ta’ approvazzjoni fir-Rumanija — Ċertifikat ta’ konformità pprovdut minn distributur ta’ Stat Membru ieħor — Ċertifikat meqjus bħala insuffiċjenti sabiex jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni libera ta’ dawn il-prodotti — Prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku — Inammissibbiltà parzjali)

9

2015/C 389/11

Kawża C-404/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nejvyšší soud České republiky – ir-Repubblika Ċeka) – proċedura mibdija minn Marie Matoušková, bħala Kummissarju tal-qorti fil-proċedura ta’ suċċessjoni (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Artikolu 1(1)(b) — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae — Ftehim dwar it-tqassim tas-suċċessjoni bejn il-konjuġi tal-persuna mejta u t-tfal minorenni tagħha, irrappreżentati minn tutur ad litem — Klassifikazzjoni — Neċessità ta’ approvazzjoni ta’ tali ftehim mill-qorti — Miżura dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri jew miżura dwar is-suċċessjonijiet)

10

2015/C 389/12

Kawża C-489/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – ir-Renju Unit) – A vs B (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Lis alibi pendens — Artikoli 16 u 19(1) u (3) — Proċedura għal separazzjoni legali fl-ewwel Stat Membru u proċedura għal divorzju fit-tieni Stat Membru — Ġurisdizzjoni tal-qorti adita l-ewwel — Kunċett ta’ ġurisdizzjoni ‘stabbilita’ — Skadenza tal-ewwel proċedura u preżentata ta’ proċedura ġdida għal divorzju fl-ewwel Stat Membru — Konsegwenzi — Differenza fil-ħin bejn l-Istati Membri — Effetti fuq il-proċedura ta’ tressiq ta’ kawża quddiem qorti)

11

2015/C 389/13

Kawża C-508/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Nejvyšší správní soud – ir-Repubblia Ċeka) – Český telekomunikační úřad vs T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2002/22/KE (Direttiva “servizz universali”) — Kalkolu tal-ispiża tal-obbligi ta’ servizz universali — Teħid inkunsiderazzjoni tar-rata ta’ rendiment tal-fondi proprji — Effett dirett — Applikazzjoni ratione temporis)

11

2015/C 389/14

Kawża C-531/14 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2014 minn Giorgio Giorgis mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fil-25 ta’ Settembru 2014 fil-Kawża T-474/12 – Giorgio Giorgis vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

12

2015/C 389/15

Kawża C-421/15 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Lulju 2015 minn Yoshida Metal Industry Co. Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fil-21 ta’ Mejju 2015 fil-Kawżi magħquda T-331/10 RENV u T-416/10 RENV – Yoshida Metal Industry Co. Ltd vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

13

2015/C 389/16

Kawża C-447/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Krajský soud v Ostravě (Ir-Repubblika Ċeka) fit-18 ta’ Awwissu 2015 – Ivo Muladi vs Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Kawża C-454/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hessische Landesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fl-24 ta’ Awwissu 2015 – Jürgen Webb-Sämann vs Christopher Seagon (amministratur tal-proċedura ta’ insolvenza ta’ Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Kawża C-456/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-28 ta’ Awwissu 2015 – BASF SE vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

16

2015/C 389/19

Kawża C-460/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-28 ta’ Awwissu 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġemanja

17

2015/C 389/20

Kawża C-469/15 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Settembru 2015 minn FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fis-16 ta’ Ġunju 2015 fil-Kawża T-655/11, FSL Holdings et vs Il-Kummissjoni

18

2015/C 389/21

Kawża C-484/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Općinski sud u Novom Zagrebu (il-Kroazja) fil-11 ta’ Settembru 2015 – Ibrica Zulfikarpašić vs Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Kawża C-488/15: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Settembru 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Bulgarija

20

2015/C 389/23

Kawża C-523/15 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Settembru 2015 minn Westfälische Drahtindustrie GmbH et mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fil-15 ta’ Lulju 2015 fil-Kawża T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH et vs Il-Kummissjoni Ewropea

21

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 389/24

Kawża T-268/10 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2015 – PPG u SNF vs ECHA (“REACH — Identifikazzjoni tal-akrilammid bħala sustanza ta’ tħassib serju ħafna — Sustanzi intermedji — Rikors għal annullament — Interess dirett — Ammissibbiltà — Proporzjonalità — Ugwaljanza fit-trattament”)

24

2015/C 389/25

Kawża T-674/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2015 – TV2/Danmark vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Servizz pubbliku tax-xandir — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern — Għajnuna implementata mill-aworitajiet Daniżi favur ix-xandar Daniż ta’ servizz pubbliku TV2/Danmark — Finanzjament pubbliku mogħti sabiex jiġu kkumpensati l-ispejjeż inerenti għall-implementazzjoni ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku — Kunċett ta’ għajnuna — Sentenza Altmark”)

25

2015/C 389/26

Kawża T-125/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2015 – Viasat Broadcasting UK vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Servizz pubbliku tax-xandir — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern — Għajnuna implementata mill-awtoritajiet Daniżi favur ix-xandar Daniż ta’ servizz pubbliku TV2/Danmark — Finanzjament pubbliku mogħti sabiex jiġu kkumpensati l-ispejjeż inerenti għall-implementazzjoni ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku — Kompatibbiltà ta’ għajnuna — Sentenza Altmark”)

26

2015/C 389/27

Kawża T-450/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2015 – Anagnostakis vs Il-Kummissjoni (“Dritt istituzzjonali — Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropea — Politika ekonomika u monetarja — Nuqqas ta’ rimbors tad-dejn pubbliku — Stabbiliment tal-prinċipju tal-‘istat ta’ neċessità’ — Rifjut ta’ reġistrazzjoni — Attribuzzjonijiet tal-Kummissjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

27

2015/C 389/28

Kawża T-60/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – Appelrath-Cüpper vs UASI [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva AC — Trade marks nazzjonali u internazzjonali figurattivi preċedenti AC ANN CHRISTINE u Komunitarji figurattivi preċedenti AC ANN CHRISTINE OCEAN u AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

27

2015/C 389/29

Kawża T-114/13 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – Carafogli vs BĊE (“Appell — Persunal tal-BĊE — Ilment imressaq għal diskriminazzjoni u fastidju psikoloġiku — Deċiżjoni tal-BĊE li jagħlaq l-investigazzjoni amministrattiva miftuħa wara l-ilment — Rifjut ta’ aċċess għal provi matul il-proċedura amministrattiva — Ċaħda ta’ talba sabiex tiġi ordnata l-produzzjoni tal-provi matul il-proċedura ġudizzjarja — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Żball ta’ liġi”)

28

2015/C 389/30

Kawżi T-124/13 u T-191/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2015 – L-Italja u Spanja vs Il-Kummissjoni (“Sistema lingwistika — Avviż ta’ kompetizzjonijiet ġenerali għar-reklutaġġ ta’ amministraturi u ta’ assistenti — Għażla tat-tieni lingwa fost tliet lingwi — Lingwa ta’ komunikazzjoni mal-kandidati għall-kompetizzjonijiet — Regolament Nru 1 — Artikolu 1d(1), Artikolu 27 u Artikolu 28(f) tar-Regolamenti tal-Persunal — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Proporzjonalità”)

29

2015/C 389/31

Kawżi magħquda T-156/13 u T-373/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Settembru 2015 – Petro Suisse Intertrade vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran bil-għan li tiġi evitata l-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Entità infrastatali — Locus standi u interess ġuridiku — Ammissibbiltà — Dritt għal smigħ — Obbligu ta’ notifika — Obbligu ta’ motivazzjoni — Drittijiet tad-difiża — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Dritt għall-proprjetà”)

30

2015/C 389/32

Kawżi magħquda T-261/13 u T-86/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – Il-Pajjiżi l-Baxxi vs Il-Kummissjoni [“HICP — Regolament (KE) Nru 2494/95 — Indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet tal-konsum fuq rati tat-taxxa kostanti (HICP-CT) — Regolament (UE) Nru 119/2013 — Indiċijiet tal-prezzijiet tal-abitazzjonijiet okkupati mis-sidien — Regolament (UE) Nru 93/2013 — Eurostat — Komitoloġija — Miżuri ta’ implementazzjoni — Proċedura regolatorja bi skrutinju”]

31

2015/C 389/33

Kawża T-360/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2015 – VECCO et vs Il-Kummissjoni (“REACH — Inklużjoni tat-triossidu tal-kromju fil-lista ta’ sustanzi sottomessi għal awtorizzazzjoni — Użi jew kategoriji ta’ użi eżenti mir-rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni — Kunċett ta’ ‘leġiżlazzjoni speċifika Komunitarja eżistenti li timponi rekwiżiti minimi dwar il-protezzjoni tas-saħħa jew ta’ l-ambjent għall-użu ta’ sustanza’ — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Proporzjonalità — Drittijiet tad-difiża — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba”)

32

2015/C 389/34

Kawża T-364/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2015 – Mocek u Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna vs UASI – Lacoste (KAJMAN) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva KAJMAN — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti li tirrappreżenta kukkudrill — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Talbiet għal annullament u għal bidla magħmula mill-intervenjent — Artikolu 134(3) tar-Regoli tal-Proċedura tat-2 ta’ Mejju 1991”]

33

2015/C 389/35

Kawża T-400/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – L’Oréal vs UASI – Cosmetica Cabinas (AINHOA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali AINHOA — Trade marks Komunitarja u internazzjonali figurattivi preċedenti NOA — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

34

2015/C 389/36

Kawża T-426/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – L’Oréal vs UASI – Cosmetica Cabinas (AINHOA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja verbali AINHOA — Użu ġenwin mit-trade mark — Artikolu 15(1)(a) u Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Forma li tvarja permezz ta’ elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv”]

35

2015/C 389/37

Kawża T-557/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2015 – Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima ta’ Garanziji — FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Infiq imwettaq fil-kuntest tas-sistema Ewropea tal-kwota għall-produzzjoni ta’ lamtu tal-patata — Drittijiet tad-difiża”)

36

2015/C 389/38

Kawża T-610/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2015 – Ecolab USA vs UASI (GREASECUTTER) [“Trade mark Komunitarja — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Komunità Ewropea — Trade mark verbali GREASECUTTER — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

37

2015/C 389/39

Kawża T-624/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Ottubru 2015 – The Tea Board vs UASI – Delta Lingerie (Darjeeling) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Trade mark figurattiva Darjeeling — Trade marks Komunitarji kollettivi, verbali u figurattivi, preċedenti DARJEELING — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

37

2015/C 389/40

Kawża T-625/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Ottubru 2015 – The Tea Board vs UASI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (“Trade mark Komunitarja — Proċediment ta’ oppożizzjoni — Trade mark figurattiva Darjeeling collection de lingerie — Trade marks Komunitarji kollettivi, verbali u figurattivi preċedenti DARJEELING — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

38

2015/C 389/41

Kawża T-626/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Ottubru 2015 – The Tea Board vs UASI – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Trade mark figurattiva Darjeeling collection de lingerie — Trade marks Komunitarji kollettivi, verbali u figurattiva, preċedenti DARJEELING — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

39

2015/C 389/42

Kawża T-627/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Ottubru 2015 – The Tea Board vs UASI – Delta Lingerie (Darjeeling) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Trade mark figurattiva Darjeeling — Trade marks Komunitarji kollettivi, verbali u figurattivi preċedenti DARJEELING — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

40

2015/C 389/43

Kawża T-633/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – Reed Exhibitions vs UASI (INFOSECURITY) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali INFOSECURITY — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Assenza ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikoli 7(1)(b) u (ċ) u 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni”]

41

2015/C 389/44

Kawża T-684/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 25 ta’ Settembru 2015 – Copernicus-Trademarks vs UASI – Bolloré (BLUECO) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali BLUECO — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti BLUECAR — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Natura distintiva tat-trade mark preċedenti — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Talba għal riforma mressqa mill-intervenjenti — Artikolu 65(4) tar-Regolament Nru 207/2009)

42

2015/C 389/45

Kawża T-720/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2015 – Gat Microencapsulation vs UASI – BASF (KARIS) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali KARIS — Trade marks Komunitarja u internazzjonali verbali preċedenti CARYX — Trade marks nazzjonali u fil-Benelux verbali preċedenti AKRIS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]

42

2015/C 389/46

Kawża T-136/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2015 – Tilda Riceland Private vs UASI – Siam Grains (BASmALI) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva BASmALI — Trade mark preċedenti mhux irreġistrata jew sinjal preċedenti BASMATI — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

43

2015/C 389/47

Kawża T-193/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – Cristiano di Thiene vs UASI – Nautica Apparel (AERONAUTICA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali AERONAUTICA — Trade marks Komunitarji verbali preċedenti NAUTICA u NAUTICA BLUE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

44

2015/C 389/48

Kawża T-195/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2015 – Primagaz vs UASI – Reeh (PRIMA KLIMA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva PRIMA KLIMA — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti PRIMAGAZ — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Pubbliku rilevanti — Xebh tal-prodotti u tas-servizzi — Xebh tas-sinjali — Karattru distintiv ta’ element verbali li jfaħħar — Paragun kunċettwali — Karattru distintiv tat-trade mark preċedenti — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

45

2015/C 389/49

Kawża T-205/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – Schroeder vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni [“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Dumping — Importazzjoni ta’ ċertu frott taċ-ċitru ppreparat jew ippriżervat li joriġina miċ-Ċina — Regolament (KE) Nru 1355/2008 ddikjarat invalidu mill-Qorti tal-Ġustizzja — Dannu allegatament imġarrab mir-rikorrenti wara l-adozzjoni tar-regolament — Rikors għad-danni — Eżawriment tar-rimedji nazzjonali — Ammissibbiltà — Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi — Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 [li sar Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009] — Dmir ta’ diliġenza — Rabta kawżali”]

46

2015/C 389/50

Kawża T-206/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – Hüpeden vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Dumping — Importazzjonijiet ta’ ċertu frott taċ-ċitru ppreparat jew ippriżervat li joriġina miċ-Ċina — Regolament (KE) Nru 1355/2008 iddikjarat invalidu mill-Qorti tal-Ġustizzja — Dannu allegatament subit mir-rikorrenti wara l-adozzjoni tar-Regolament — Rikors għad-danni — Eżawriment tad rimedji nazzjonali — Ammissibbiltà — Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi — Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 [li sar l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009] — Dmir ta’ diliġenza — Rabta kawżali”)

46

2015/C 389/51

Kawża T-209/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2015 – Bopp vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ qafas ottagonali aħdar) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta qafas ottagonali aħdar — Raguni assoluta għal rifjut — Karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”

47

2015/C 389/52

Kawża T-211/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2015 – Klement vs UASI – Bullerjan (Forma ta’ forn) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja tridimensjonali — Forma ta’ forn — Użu ġenwin mit-trade mark — Artikolu 15(1)(a) u Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Natura tal-użu mit-trade mark — Forma li tvarja permezz ta’ elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv”]

48

2015/C 389/53

Kawża T-317/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2015 – Klement vs UASI – Bullerjan (Forma ta’ forn) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja tridimensjonali — Forma ta’ forn — Użu ġenwin tat-trade mark — Artikolu 15(1)(a) u Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Natura tal-użu tat-trade mark — Forma differenti permezz ta’ elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv”]

49

2015/C 389/54

Kawża T-366/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2015 – August Storck vs UASI (2good) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali 2good — Trade mark ikkostitwita minn slogan ta’ reklamar — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nruo207/2009”]

49

2015/C 389/55

Kawża T-369/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2015 – Sequoia vs UASI – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali SEQUOIA CAPITAL — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti SEQUOIA — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikoli 8(1)(b) u 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Probabbiltà ta’ konfużjoni”)

50

2015/C 389/56

Kawża T-382/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2015 – Rintisch vs UASI – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lill-Komunità Ewropea — Trade mark verbali PROTICURD — Trade marks nazzjonali verbali preċedenti PROTI u PROTIPLUS — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti Proti Power — Raġuni relattiva għal rifjut — Ammissibbiltà — Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 u Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 216/96 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 — Użu ġenwin tat-trade marks preċedenti — Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009 — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009”)

51

2015/C 389/57

Kawża T-385/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2015 – Volkswagen vs UASI (ULTIMATE) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ULTIMATE — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

51

2015/C 389/58

Kawża T-588/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Settembru 2015 – Mechadyne International vs UASI (FlexValve) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva FlexValve — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Drittijiet tad-difiża — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”]

52

2015/C 389/59

Kawża T-591/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Settembru 2015 – BSH vs UASI (PerfectRoast) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali PerfectRoast — Rifjut ta’ reġistrazzjoni — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”]

53

2015/C 389/60

Kawża T-641/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2015 – Dellmeier vs UASI – Dell (LEXDELL) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali LEXDELL — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti DELL — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Ksur tal-karattru distintiv jew tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti — Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009”)

54

2015/C 389/61

Kawża T-707/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 25 ta’ Settembru 2015 – Grundig Multimedia vs UASI [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali DetergentOptimiser — Raġuni assoluta għal rifjut — Natura deskrittiva — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Ugwaljanza fit-trattament”]

54

2015/C 389/62

Kawża T-540/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Ottubru 2015 – Société européenne des chaux et liants vs ECHA (“Rikors għal annullament — REACH — Impożizzjoni ta’ spiża amministrattiva għal żball fid-dikjarazzjoni dwar id-daqs tal-impriża — Sistema lingwistika — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Inammissibbiltà”)

55

2015/C 389/63

Kawża T-38/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2015 – Kafetzakis et vs Il-Parlament et (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni u għad-danni — Ristrutturar tad-dejn pubbliku tal-Greċja — Involviment tas-settur privat — Dannu relatat mat-tnaqqis tal-krediti pprovduti bħala kumpensi tat-tkeċċija — Dikjarazzjonijiet tal-kapijiet tal-Istati jew tal-Gvernijiet taż-Żona Euro u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni — Dikjarazzjoni tal-Grupp tal-Euro — Assenza ta’ preċiżazzjoni tar-rabta kawżali mad-dannu invokat — Inammissibbiltà”)

56

2015/C 389/64

Kawża T-350/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2015 – Aravinitis et vs Il-Parlament et (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni u għad-danni — Terminazzjoni tal-attività tal-kumpannija Olympiaki Aeroporia (OA) — Dannu allegatament subit mill-impjegati temporanji ta’ OA minħabba n-nuqqas li tittieħed azzjoni mill-konvenuti li jikkonsisti fin-nuqqas milli jħarsu li jiġu applikati r-regoli tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fl-okkażjoni tat-tkeċċija tagħhom — Assenza ta’ preċiżazzjoni tar-rabta kawżali bejn id-dannu invokat u l-aġir tal-konvenuti — Inammissibbiltà”)

56

2015/C 389/65

Kawża T-413/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2015 – Grigoriadis et vs Il-Parlament et (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Ristrutturar tad-dejn pubbliku tal-Greċja — Involviment tas-settur privat — Dannu relatat mat-tnaqqis tal-krediti — Dikjarazzjonijiet tal-kapijiet tal-Istati jew tal-Gvernijiet taż-Żona Euro u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni — Dikjarazzjoni tal-Grupp tal-Euro — Assenza ta’ preċiżazzjoni tar-rabta kawżali mad-dannu invokat — Inammissibbiltà”)

57

2015/C 389/66

Kawża T-464/14 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ottubru 2015 – Nieminen vs Il-Kunsill (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Proċeduri ta’ promozzjoni 2010 u 2011 — Deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss għall-grad AD 12 — Dritt għal smigħ xieraq — Drittijiet tad-difiża — Portata tal-istħarriġ ġuridiku fl-ewwel istanza — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Assenza ta’ żball ta’ liġi u ta’ żnaturament — Appell manifestament infondat fid-dritt”)

58

2015/C 389/67

Kawża T-545/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Ottubru 2015 – GEA Group vs UASI (engineering for a better world) “Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali engineering for a better world — Deċiżjoni purament konfermattiva — Karattru definittiv tad-deċiżjoni konfermattiva — Konstatazzjoni ex officio — Inammissibbiltà”

59

2015/C 389/68

Kawża T-497/15: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Awwissu 2015 – Oltis Group vs Il-Kummissjoni

59

2015/C 389/69

Kawża T-550/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2015 – Il-Portugall vs Il-Kummissjoni

60

2015/C 389/70

Kawża T-551/15: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2015 – Il-Portugall vs Il-Kummissjoni

62

2015/C 389/71

Kawża T-561/15: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2015 – Universidad Internacional de la Rioja vs UASI – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Kawża T-572/15: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2015 – Aldi vs UASI – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Kawża T-191/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Lulju 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) et vs Il-Kunsill

65

2015/C 389/74

Kawża T-267/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2015 – db-Technologies Deutschland vs UASI – MIP Metro (Sigma)

65

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 389/75

Kawża F-113/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2015 – DI vs UEAA (Servizz pubbliku — Persunal tal-UEAA — Membru tal-persunal bil-kuntratt — Perijodu ta’ prova — Tkeċċija minħabba inkompetenza manifesta — Rikors għal annullament — Qbil bejn ir-rikors u t-talba — Assenza — Inammissibbiltà manifesta — Rikors għal kumpens)

66

2015/C 389/76

Kawża F-29/13 RENV: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-15 ta’ Ottubru 2015 – Drakeford vs EMA

66


MT

 

Top