EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:024:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 24, 28 ta' Jannar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.024.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 24

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
28ta' Jannar 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

L-475 sessjoni plenarja fis-26 u s-27 ta’ Ottubru 2011

2012/C 024/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-intraprenditorja soċjali u l-intrapriża soċjali” (opinjoni esploratorja)

1

2012/C 024/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-impatt tal-kriżi fuq il-kapaċità tal-intrapriżi Ewropej li jinvestu favur il-klima” (opinjoni esploratorja)

7

2012/C 024/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-ipproċessar u l-utilizzazzjoni, għal skopijiet ekonomiċi u ambjentali, tal-iskart iġġenerat mill-industrija u fil-minjieri fl-Unjoni Ewropea” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

11

2012/C 024/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-opportunitajiet u l-isfidi għal settur Ewropew tax-xogħol fl-injam u tal-għamara iktar kompetittiv” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

18

2012/C 024/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-prospetti għal impjiegi sostenibbli fil-qasam ferrovjarju u f'dak tal-vetturi ferrovjarji u l-infrastruttura: kif il-bidla industrijali ser taffettwa l-impjieg u l-bażi Ewropea ta’ kompetenza” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

24

2012/C 024/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-tisħiħ tal-koeżjoni tal-UE u tal-koordinazzjoni tal-politika soċjali tal-UE permezz tal-klawżola soċjali orizzontali ġdida fl-Artikolu 9 tat-TFUE” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

29

2012/C 024/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-problema tal-persuni mingħajr dar” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

35

2012/C 024/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-cloud computing fl-Ewropa” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

40

2012/C 024/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-iżvilupp ta’ żoni reġjonali għall-ġestjoni ta’ stokkijiet tal-ħut u għall-kontroll tas-sajd” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

48

2012/C 024/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-rwol tas-soċjetà ċivili fil-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Indja” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

51

2012/C 024/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-politika estera u ta’ sigurtà l-ġdida tal-UE u r-rwol tas-soċjetà ċivili” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

56


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

L-475 sessjoni plenarja fis-26 u s-27 ta’ Ottubru 2011

2012/C 024/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni (CCCTB)”COM(2011) 121 finali — 2011/0058 (CNS)

63

2012/C 024/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/96/KE li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku”COM(2011) 169 finali — 2011/0092 (CNS) u “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar tassazzjoni iktar għaqlija tal-enerġija fl-UE: proposta għar-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni tal-Enerġija”COM(2011) 168 finali

70

2012/C 024/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 fir-rigward tal-għajnuna li trid titħallas lura u l-inġinerija finanzjarja”COM(2011) 483 finali — 2011/0210 (COD)

78

2012/C 024/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta’ protezzjoni internazzjonali (riformulazzjoni)”COM(2011) 319 finali — 2009/0165 (COD)

79

2012/C 024/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta’ dawk li jfittxu l-asil (riformulazzjoni)”COM (2011) 320 finali — 2008/0244 (COD)

80

2012/C 024/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom”COM(2011) 482 finali — 2011/0211 (COD)

81

2012/C 024/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li għaddejjin minn diffikultajiet serji marbutin mal-istabbiltà finanzjarja tagħhom jew li jinsabu mhedda mit-tali diffikultajiet”COM(2011) 481 finali — 2011/0209 (COD)

83

2012/C 024/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd, fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-amministrazzjoni finanzjarja ta’ ċerti Stati Membri li għandhom jew li jinsabu mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom”COM(2011) 484 finali — 2011/0212 (COD)

84

2012/C 024/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Green Paper dwar il-logħob tal-azzard onlajn fis-Suq Intern”COM(2011) 128 finali

85

2012/C 024/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Green Paper dwar il-Qafas ta’ Governanza Korporattiva tal-UE”COM(2011) 164 finali

91

2012/C 024/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: L-Att dwar is-Suq Uniku — Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja — ‘Flimkien għal tkabbir ġdid’ ”COM(2011) 206 finali

99

2012/C 024/23

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-Iżvilupp tad-Dimensjoni Ewropea fl-Isport”COM(2011) 12 finali

106

2012/C 024/24

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: L-assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020”COM(2011) 244 finali

111

2012/C 024/25

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 302/2009 li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran COM(2011) 330 finali — 2011/0144 (COD)

116

2012/C 024/26

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi speċjali”COM(2011) 353 finali — 2011/0156 (COD)

119

2012/C 024/27

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta’ sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem”COM(2011) 385 finali — 2011/0170 (NLE)

122

2012/C 024/28

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-tħaddim u l-applikazzjoni tad-drittijiet stabbiliti għall-passiġġieri tat-trasport bl-ajru”

125

2012/C 024/29

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (Riformulazzjoni)”COM(2011) 402 finali — 2011/0187 (COD)

131

2012/C 024/30

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza enerġetika u li tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE”COM(2011) 370 finali — 2011/0172 (COD)

134

2012/C 024/31

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — L-Internet miftuħ u n-newtralità fl-Ewropa”COM(2011) 222 finali

139

2012/C 024/32

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “White Paper: Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport — Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti”COM(2011) 144 finali

146

2012/C 024/33

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-miżuri ta’ prevenzjoni għall-protezzjoni tat-tfal mill-abbuż sesswali” (opinjoni addizzjonali)

154


MT

 

Top