EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:092:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 92, 10 ta' April 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.092.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 92

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
10 ta' April 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2010/C 092/01

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-“Eurodac” għat-tqabbil tal-marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (KE) Nru (…/…) (li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli għall-eżami ta' applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew minn persuna apolida), u dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar talbiet għal tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u l-Europol għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi

1


 

II   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 092/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5751 – Euroports/DP World/Trilogiport/JV) (1)

9


 

IV   Avviżi

 

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 092/03

Rata tal-kambju tal-euro

10

2010/C 092/04

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-kuntest tal-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 245/2009 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, għall-bozoz b’discharge ta’ intensità għolja, u għall-ballasts u l-lampi li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip, u li jħassar id-Direttiva 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1)

11


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top