EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:151:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 151, 17 ta' Ġunju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 151

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
17 ta' Ġunju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

III   Atti preparatorji

 

KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

441 sessjoni plenarja tiegħu li nżammet fis-16 u s-17 ta’ Jannar 2008

2008/C 151/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur fis-Suq Waħdieni COM(2007) 226 finali

1

2008/C 151/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/539/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-tagħmir elettro-mediku użat fil-mediċina veterinarja COM(2007) 465 finali — 2007/0168 (COD)

11

2008/C 151/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward appliances li jużaw il-gass (Verżjoni kkodifikata) COM(2007) 633 finali — 2007/0225 (COD)

12

2008/C 151/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-installazzjoni ta' apparati tad-dawl u li jagħmlu sinjal bid-dawl fuq vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti (Verżjoni kkodifikata) COM(2007) 768 finali — 2007/0270 (COD)

12

2008/C 151/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Strateġija ġdida tas-Saħħa ta' l-Annimali għall-Unjoni Ewropea (2007-2013) fejn “Il-prevenzjoni hija aqwa mill-kura”COM(2007) 539 finali

13

2008/C 151/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq COM(2007) 263 finali — 2007/0098 (COD)

16

2008/C 151/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Ir-rotot fuq il-baħar fil-katina loġistika (Opinjoni Esploratorja)

20

2008/C 151/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka id-Direttiva tal-Kunsill Nru 87/372/KEE dwar il-firxiet ta' frekwenza li għandhom jiġu rriżervati għall-introduzzjoni kordinata ta' komunikazzjonijiet mobbli terrestri pubbliċi ċellulari diġitali pan-Ewropej fil-Komunità COM(2007) 367 finali — 2007/0126 (COD)

25

2008/C 151/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Lejn l-adozzjoni ta' Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta' l-Enerġija COM(2007) 386 finali

27

2008/C 151/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (Riformolat) COM(2007) 610 finali — 2007/0219 (COD)

35

2008/C 151/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli u n-normi ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (riformulazzjoni) COM(2007) 737 finali — 2007/0257 (COD)

35

2008/C 151/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-White Paper dwar l-isport COM(2007) 391 finali

36

2008/C 151/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Intejbu l-kwalità ta' l-edukazzjoni ta' l-għalliema COM(2007) 392 finali

41

2008/C 151/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Biex jinġieb 'il quddiem is-sehem sħiħ taż-żgħażagħ fl-edukazzjoni, l-impjieg u s-soċjetà COM(2007) 498 finali

45

2008/C 151/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b'dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom COM(2007) 439 finali — 2007-152 (CNS)

50


MT

 

Top