EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:146E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 146, 12 ta' Ġunju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 146E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
12 ta' Ġunju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Parlament Ewropew

 

SESSJONI 2007-2008

 

Dati tas-seduti: 18-21 ta' Ġunju u 27 ta' Ġunju 2007

 

It-Tnejn, 18 ta' Ġunju 2007

2008/C 146E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-Parlament

Verifika tas-setgħat

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Petizzjonijiet

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-ħolqien ta' Politika Ewropea dwar il-broadband (dibattitu)

Id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u l-ittikkettar ta' xorb alkoħoliku ***I (dibattitu)

Relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-UE u r-Russja (dibattitu)

Politika tal-Kompetizzjoni 2005 (dibattitu)

Pil tal-qtates u tal-klieb ***I (dibattitu)

Sklerosi multipla (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

13

 

It-Tlieta, 19 ta' Ġunju 2007

2008/C 146E/02

MINUTI

15

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Sitwazzjoni fil-Palestina (dibattitu)

Kriżi ta' l-Equitable Life Assurance Society — Riżultat tal-Kumitat għall-Inkjesta (dibattitu)

Qafas regolatorju għal miżuri ta' konċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u tal-perjodu ta' studju għal nisa żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Skadenza għat-tressiq ta' emendi

Ħin tal-votazzjonijiet

Ħarsien tal-ħaddiema fil-każ ta' l-insolvenza ta' min iħaddimhom (Verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Prevenzjoni u tnaqqis integrati tat-tniġġis (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Identifikazzjoni tal-kontrolli, tell-tales u indikaturi għal vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew bi tlieta (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protezzjoni ta' l-interessi tal-konsumaturi: Inġunzjonijiet (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Tagħmir ta' mmanuvrar għat-tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Veloċità massima u l-pjattaformi tat-tagħbija għat-tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Tratturi agrikoli jew forestali (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Il-kamp ta viżjoni u l-wajpers tal-windscreen għal tratturi agrikoli jew forestali (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rekwiżiti minimi ta' sigurtà u saħħa għall-użu ta' tagħmir għax-xogħol (it-tieni direttiva partikulari skond l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Tqarrib tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ħarsien tal-ħaddiema mill-asbestos (Verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Garanzija Komunitarja lill-Bank ta' l-Investiment Ewropew favur proġetti mwettqa barra mill-Komunità (verżjoni kodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (verżjoni kodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Annimali ta' l-ispeċi ta' l-ifrat ta' razza pura (verżjoni kodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Trade mark Komunitarju (verżjoni kodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni tal-bajd tat-tfaqqis u tal-flieles ta' l-irziezet (verżjoni kodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Skrutinju ta' tranżazzjonijiet li jagħmlu parti mis-sistema ta' ffinanzjar mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (verżjoni kodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Assistenza reċiproka għall-irkupru tal-krediti (verżjoni kodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn Sao Tome u Prinċipe u l-Komunità Ewropea * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u Kiribati * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għad-difiża ta' l-Immunità u l-privileġġi ta' Mario Borghezio (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u l-ittikkettar ta' xorb alkoħoliku ***I (votazzjoni)

Pil tal-qtates u tal-klieb ***I (votazzjoni)

Il-ħolqien ta' Politika Ewropea dwar il-broadband (votazzjoni)

Relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-UE u r-Russja (votazzjoni)

Politika tal-Kompetizzjoni 2005 (votazzjoni)

Riżultat tal-Kumitat għall-Inkjesta (votazzjoni)

Qafas regolatorju għal miżuri ta' konċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u tal-perjodu ta' studju għal nisa żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kompożizzjoni tal-Parlament

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-G8 — F'nofs triq lejn l-objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp (dibattitu)

Ħidma ta' l-Assemblea Parlamentari konġunta ACP-UE (2006) (dibattitu)

Missjoni ta' inkjesta fir-reġjuni ta' l-Andalusija, Valenzja u Madrid (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Problemi speċifiċi fit-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku u kif din hija konnessa ma' l-Aġenda ta' Liżbona (dibattitu)

Derogi mir-regoli dwar is-suq intern għal akkwisti pubbliċi fid-difiża fuq il-bażi ta' l-Artikolu 296 tat-Trattat KE (dibattitu)

Il-projbizzjoni ta' esportazzjonijiet u l-ħżin b'mod sikur ta' merkurju metalliku (dibattitu)

Għajnuna għall-bdiewa li l-uċuħ tagħhom ikunu ġarbu ħsara minħabba s-silġ (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

34

ANNESS I

36

ANNESS II

47

TESTI ADOTTATI

71

P6_TA(2007)0238
Il-protezzjoni ta' l-impjegati fil-każ ta' l-insolvenza ta' min iħaddimhom (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' l-impjegati fil-każ ta' l-insolvenza ta' min iħaddimhom (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0657 — C6-0381/2006 — 2006/0220(COD))

71

P6_TA(2007)0239
Prevenzjoni u kontroll integrati tat-tniġġis (verżjoni kodifikata)***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0543 — C6-0315/2006 — 2006/0170(COD))

71

P6_TA(2007)0240
L-identifikazzjoni ta' kontrolli, sinjali u indikaturi għal vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni ta' kontrolli, sinjali u indikaturi għal vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0556 — C6-0323/2006 — 2006/0175(COD))

72

P6_TA(2007)0241
Inġunzjonijiet għall-protezzjoni ta' l-interessi tal-konsumaturi (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar inġunzjonijiet għall-protezzjoni ta' l-interessi tal-konsumaturi (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0692 — C6-0429/2006 — 2003/0099(COD))

73

P6_TA(2007)0242
It-tagħmir ta' manuvrar għal tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija bir-roti (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tagħmir ta' manuvrar għal tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija bir-roti (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0670 — C6-0404/2006 — 2006/0225(COD))

73

P6_TA(2007)0243
Il-veloċità massima u l-pjattaformi tat-tagħbija għal tratturi għall-agrikoltura jew għallforestrija bir-roti (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-veloċità massima skond id-disinn u l-pjattaformi tattagħbija għal tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija bir-roti (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0667 — C6-0385/2006 — 2006/0219(COD))

74

P6_TA(2007)0244
Partijiet u karatteristiċi għal tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija bir-roti (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti partijiet u karatteristiċi għal tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija bir-roti (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0662 — C6-0380/2006 — 2006/0221 (COD))

74

P6_TA(2007)0245
Il-firxa tal-viżjoni u l-wipers tal-windscreen għal tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija bir-roti (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-firxa tal-viżjoni u l-wipers tal-windscreen għal tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija bir-roti (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0651 — C6-0377/2006 — 2006/0216 (COD))

75

P6_TA(2007)0246
Il-ħtiġiet minimi tas-sigurtà u s-saħħa fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħtiġiet minimi tas-sigurtà u s-saħħa fl-użu tat-tagħmir taxxogħol mill-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol (it-tieni Direttiva individwali skond it-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (verżjoni kodifikata ) (COM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD))

76

P6_TA(2007)0247
L-approsimazzjoni tal-liġijiet dwar it-trade marks (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0812 — C6-0504/2006 — 2006/0264(COD))

76

P6_TA(2007)0248
Protezzjoni tal-ħaddiema mill-asbestos (verżjoni kodifikata) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji marbuta ma' lesposizzjoni għall-asbestos fuq il-post tax-xogħol (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD))

77

P6_TA(2007)0249
Garanzija Komunitarja lill-EIB (verżjoni kodifikata) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tagħti garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta' l-Investiment għal telf minħabba self għal proġetti 'l barra mill-Komunità (L-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, pajjiżi tal-Mediterran, l-Amerika Latina u l-Ażja u r-Repubblika ta' l-Afrika t'Isfel) (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0419 — C6-0302/2006 — 2006/0139(CNS))

78

P6_TA(2007)0250
Il-protezzjoni tal-majjali (verżjoni kodifikata) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0669 — C6-0430/2006 — 2006/0224(CNS))

78

P6_TA(2007)0251
Trobbija ta' annimali ta' razza pura ta' l-ispeċi ta' l-ifrat (verżjoni kodifikata) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar trobbija ta' annimali ta' razza pura ta' l-ispeċi ta' l-ifrat (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0749 — C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS))

79

P6_TA(2007)0252
It-trade mark Komunitarja (verżjoni kodifikata) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-trade mark Komunitarja (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0830 — C6-0050/2007 — 2006/0267(CNS))

79

P6_TA(2007)0253
Il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-bajd (verżjoni kodifikata) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-bajd tat-tfaqqis u tal-flieles ta' l-irziezet (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0694 — C6-0436/2006 — 2006/0231(CNS))

80

P6_TA(2007)0254
Skrutinju tal-finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Garanzija Agrikola (verżjoni kodifikata) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-iskrutinju mill-Istati Membri ta' tranżazzjonijiet li jagħmlu parti missistema ta' finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Garanzija Agrikola (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0813 — C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS))

81

P6_TA(2007)0255
Assistenza reċiproka għall-irkupru ta' talbiet rigward ċerti imposti, dazji, taxxi u miżuri oħra (verżjoni kodifikata) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar assistenza reċiproka għall-irkupru ta' talbiet rigward ċerti imposti, dazji, taxxi u miżuri oħra (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS))

81

P6_TA(2007)0256
Ftehim ta' sħubija bejn São Tomé e Príncipe u l-Komunità Ewropea fis-settur tas-sajd *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé e Príncipe u l-Komunità Ewropea (COM(2007)0085 — C6-0098/2007 — 2007/0034(CNS))

82

P6_TA(2007)0257
Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Kiribati fis-settur tas-sajd *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea minn naħa, u r-Repubblika ta' Kiribati, min-naħa l-oħra (COM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS))

83

P6_TA(2007)0258
It-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Mario Borghezio
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u lprivileġġi ta' Mario Borghezio (2006/2304(IMM))

85

P6_TA(2007)0259
Id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb spirituż ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb spirituż (COM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD))

85

P6_TC1-COD(2005)0028
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb li jiġi adottat Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, iddeskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89

86

P6_TA(2007)0260
Pil tal-qtates u tal-klieb ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni jew l-esportazzjoni mill-Komunità ta' pil tal-qtates u tal-klieb u ta' prodotti oħra li għandhom pil ta' din ixxorta (COM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

86

P6_TC1-COD(2006)0236
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb li jiġi adottat ir-Regolament (KE) Nru./2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u limportazzjoni jew l-esportazzjoni mill-Komunità ta' pil tal-qtates u tal-klieb u ta' prodotti oħra li għandhom pil ta' din ix-xorta

87

P6_TA(2007)0261
Il-“Broadband”
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar it-tfassil ta' Politika Ewropea dwar il-Broadband (2006/2273(INI))

87

P6_TA(2007)0262
Relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-UE u r-Russja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-UE u r-Russja (2006/2237(INI))

95

P6_TA(2007)0263
Politika ta' Kompetizzjoni 2005
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Rapport rigward il-Politika ta' Kompetizzjoni 2005 (2007/2078(INI))

105

P6_TA(2007)0264
Kriżi ta' l-Equitable Life Assurance Society
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 ibbażata fuq ir-rapport tal-Kumitat għall-Inkjesta fuq il-kriżi ta' l-Equitable Life Assurance Society

110

P6_TA(2007)0265
Ħajja familjari u studju
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar qafas regolatorju għall-miżuri ta' konċiljazzjoni tal-ħajja familjari u tal-perjodu ta' studju għan-nisa żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea (2006/2276(INI))

112

 

L-Erbgħa, 20 ta' Ġunju 2007

2008/C 146E/03

MINUTI

119

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Titjib fit-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni supplementari ***I (dibattitu)

Titjib tal-metodu ta' konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-proċeduri għat-tkabbir taż-żona Euro — L-adozzjoni tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2008 minn Ċipru * — L-adozzjoni talmunita unika fl-1 ta' Jannar 2008 minn Malta * (dibattitu)

Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Ħin tal-votazzjonijiet

Format uniformi għal permessi ta' residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Il-projbizzjoni ta' esportazzjonijiet u l-ħżin b'mod sikur ta' merkurju metalliku ***I (votazzjoni)

Programm Komunitarju Fiscalis 2013 ***I (votazzjoni)

Titjib fit-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni supplementari ***I (votazzjoni)

L-adozzjoni tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2008 minn Ċipru * (votazzjoni)

L-adozzjoni tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2008 minn Malta * (votazzjoni)

Galileo (votazzjoni)

Problemi speċifiċi fit-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku u kif din hija konnessa ma' l-Aġenda ta' Liżbona (votazzjoni)

F'nofs triq lejn l-objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp (votazzjoni)

Ħidma ta' l-Assemblea Parlamentari konġunta ACP-UE (2006) (votazzjoni)

Titjib tal-metodu ta' konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-proċeduri għat-tkabbir tażżona Euro (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kompożizzjoni tal-Parlament

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Lejn trattat dwar il-kummerċ ta' l-armi (dibattitu)

MEDA u appoġġ finanzjarju għall-Palestina — evalwazzjoni, implimentazzjoni u kontroll (dibattitu)

Kriminalità taż-żgħażagħ — L-irwol tan-nisa, tal-familja u tas-soċjetà (dibattitu)

Strateġija dwar id-dimensjoni barranija taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Strateġija dwar id-dimensjoni barranija taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (tkomplija taddibattitu)

Skambju bejn l-Istati Membri ta' informazzjoni meħuda mir-reġistru ġudizzjarju bejn l-Istati Membri * (dibattitu)

Progress fin-negozjati dwar id-deċiżjoni qafas dwar il-ġlieda kontra r-razzismu u l-ksenofobja (dibattitu)

Koperazzjoni prattika, il-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fis-sistema komuni Ewropea ta' l-ażil (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

132

ANNESS I

134

ANNESS II

145

TESTI ADOTTATI

204

P6_TA(2007)0266
Format uniformi għal permessi ta' residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta modifikata għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1030/2002 li jistabbilixxi format uniformi għal permessi ta' residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. (COM(2006)0110 — C6-0157/2006 — 2003/0218(CNS))

204

P6_TA(2007)0267
Projbizzjoni ta' esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta' merkurju metalliku ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-projbizzjoni ta' esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta' merkurju metalliku (COM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD))

208

P6_TC1-COD(2006)0206
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-projbizzjoni ta' esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta' merkurju metalliku mineral taċ-ċinabru, kalomel, komposti talmerkurju u ċertu prodotti li fihom il-merkurju

209

P6_TA(2007)0268
Il-funzjonament tas-sistemi tat-taxxa: Fiscalis 2013 ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm Komunitarju sabiex itejjeb ilfunzjonament tas-sistemi ta' tassazzjoni fis-suq intern (Fiscalis 2013) (COM(2006)0202 — C6-0159/2006 — 2006/0076(COD))

215

P6_TC1-COD(2006)0076
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm Komunitarju sabiex itejjeb il-ħidma tas-sistemi ta' tassazzjoni fis-suq intern (Fiscalis 2013) u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2235/2002/KE

216

P6_TA(2007)0269
Titjib fit-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni komplimentari ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar titjib fit-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni komplimentari (COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0214
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib fit-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni komplimentari

217

P6_TA(2007)0270
L-adozzjoni tal-munita unika minn Ċipru fl-1 ta' Jannar 2008 *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 122(2) tat-Trattat KE dwar l-adozzjoni tal-munita unika minn Ċipru fl-1 ta' Jannar 2008 (COM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

224

P6_TA(2007)0271
L-adozzjoni tal-munita unika minn Malta fl-1 ta' Jannar 2008 *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 122(2) tat-Trattat KE dwar l-adozzjoni tal-munita unika minn Malta fl-1 ta' Jannar 2008 (COM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

225

P6_TA(2007)0272
Galileo
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-iffinanzjar talprogramm Ewropew ta' radjunavigazzjoni bis-satellita (Galileo) fi ħdan il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 u l-programm ta' qafas finanzjarju plurijennali 2007-2013

226

P6_TA(2007)0273
It-Traspożizzjoni u l-Implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni dwar il-Kuntratti Pubbliċi
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar problemi speċifiċi fit- Traspożizzjoni u fl-Implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni dwar il-Kuntratti Pubbliċi u r-relazzjoni tagħha ma' l-aġenda ta' Liżbona (2006/2084(INI))

227

P6_TA(2007)0274
L-Għanijiet ta' Żvilupp għall-Millennju f'nofs it-triq
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp għall-Millennju — il-punt f'nofs triq (2007/2103(INI))

232

P6_TA(2007)0275
L-Assemblea Parlamentari konġunta ACP-UE fl-2006
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar il-ħidma ta' l-Assemblea Parlamentari konġunta ACP-UE fl-2006 (2007/2021(INI))

247

P6_TA(2007)0276
Tkabbir taż-żona euro
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta'l-20 ta' Ġunju 2007 dwar it-titjib tal-proċess ta' konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-proċeduri ta' tkabbir ulterjuri taż-żona euro

251

 

Il-Ħamis, 21 ta' Ġunju 2007

2008/C 146E/04

MINUTI

253

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Proċeduri ta' reviżjoni dwar l-għoti ta' kuntratti pubbliċi ***I (dibattitu)

Il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali (dibattitu)

Merħba uffiċjali

Il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali (tkomplija tad-dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

MEDA u appoġġ finanzjarju għall-Palestina — evalwazzjoni, implimentazzjoni u kontroll (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Proċeduri ta' reviżjoni dwar l-għoti ta' kuntratti pubbliċi ***I (votazzjoni)

Skambju bejn l-Istati Membri ta' informazzjoni meħuda mir-reġistru ġudizzjarju bejn l-Istati Membri * (votazzjoni)

Strateġija reġjonali u programm indikattiv plurijennali għall-Asja (votazzjoni)

Missjoni ta' inkjesta fir-reġjuni ta' l-Andalusija, Valenzja u Madrid (votazzjoni)

Lejn trattat dwar il-kummerċ ta' l-armi (votazzjoni)

Kriminalità taż-żgħażagħ — L-irwol tan-nisa, tal-familja u tas-soċjetà (votazzjoni)

Strateġija dwar id-dimensjoni barranija taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (votazzjoni)

Progress fin-negozjati dwar id-deċiżjoni qafas dwar il-ġlieda kontra r-razzismu u lksenofobja (votazzjoni)

Koperazzjoni prattika, il-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fis-sistema komuni Ewropea ta' l-ażil (votazzjoni)

Il-fiduċja tal-konsumatur fil-qasam diġitali (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-kalendarju tas-sessjonijiet

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Kuba

Drittijiet tal-bniedem fl-Etijopja

Il-Burma

Ħin tal-votazzjonijiet

Kuba (votazzjoni)

Drittijiet tal-bniedem fl-Etijopja (votazzjoni)

Il-Burma (votazzjoni)

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

267

ANNESS I

269

ANNESS II

281

TESTI ADOTTATI

316

P6_TA(2007)0277
Il-MEDA u appoġġ finanzjarju għall-Palestina — evalwazzjoni, implimentazzjoni u kontroll
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-21 ta' Ġunju 2007 dwar il-MEDA u appoġġ finanzjarju għall-Palestina — evalwazzjoni, implimentazzjoni u kontroll (2006/2128(INI))

316

P6_TA(2007)0278
Proċedura ta' reviżjoni dwar l-għoti ta' kuntratti pubbliċi ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/665/KEE u 92/13/KEE rigward it-titjib fl-effettività tal-proċeduri ta' reviżjoni rigward l-għoti ta' kuntratti pubbliċi (COM(2006)0195 — C6-0141/2006 — 2006/0066(COD))

328

P6_TC1-COD(2006)0066
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-21 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/665/KEE u 92/13/KEE fir-rigward tat-titjib fl-effettività ta' proċeduri ta' reviżjoni dwar l-għoti ta' kuntratti pubbliċi

329

P6_TA(2007)0279
Organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju bejn l-Istati Membri ta' l-informazzjoni meħuda mill-kondotta kriminali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-21 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsilldwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju bejn l-Istati Membri ta' l-informazzjoni meħuda mill-kondotta kriminali (COM(2005)0690 — C6-0052/2006 — 2005/0267(CNS))

329

P6_TA(2007)0280
Strateġija u Programm għall-Asja — (2007-2013)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-21 ta' Ġunju 2007 dwar l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi Dokument ta' Strateġija Reġjonali 2007-2013 u Programm Indikattiv Plurijennali għall-Asja

337

P6_TA(2007)0281
Missjoni ta' Tiftix tal-fatti fir-reġjuni ta' l-Andalusija, il-Valenzja u Madrid
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar ir-riżultati tal-missjoni għat-tiftix talfatti fir-reġjuni ta' l-Andalusija, il-Valenzja u Madrid magħmula f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet

340

P6_TA(2007)0282
Lejn trattat dwar kummerċ ta' l-armi
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar trattat dwar il-kummerċ ta' l-armi: listabbiliment ta' standards internazzjonali komuni għall-importazzjoni, l-esportazzjoni u t-trasferiment ta' armi konvenzjonali

342

P6_TA(2007)0283
Id-delinkwenza tal-minorenni — l-irwol tan-nisa, tal-familja u tas-soċjetà
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-21 ta' Ġunju 2007 dwar id-delinkwenza talminorenni: l-irwol tan-nisa, tal-familja u tas-soċjetà (2007/2011(INI))

344

P6_TA(2007)0284
Dimensjoni esterna taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-21 ta' Ġunju 2007 dwar zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja: Strateġija għad-dimensjoni esterna, Pjan ta' Azzjoni li jimplimenta l-Programm ta' l-Aja (2006/2111(INI))

353

P6_TA(2007)0285
L-iżvilupp tan-negozjati rigward id-Deċiżjoni Kwadru dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu u lksenofobija
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-21 ta' Ġunju 2007 bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar l-iżvilupp tan-negozjati rigward id-deċiżjoni kwadru dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija (2007/2067(INI))

361

P6_TA(2007)0286
Teħid tad-deċiżjonijiet fil-qafas tas-sistema komuni Ewropea ta' l-ażil
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-21 ta' Ġunju 2007 dwar l-ażil: il-koperazzjoni prattika, ilkwalita? tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qafas tas-sistema komuni Ewropea ta' l-ażil (2006/2184(INI))

364

P6_TA(2007)0287
Il-kunfidenza tal-konsumatur fl-ambjent diġitali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar il-kunfidenza tal-konsumatur flambjent diġitali (2006/2048(INI))

370

P6_TA(2007)0288
Kuba
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-21 ta' Ġunju 2007 dwar Kuba

377

P6_TA(2007)0289
Etjopja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar is-sitwazzjoni fl-Etjopja

380

P6_TA(2007)0290
Burma
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar Burma

383

 

L-Erbgħa, 27 ta' Ġunju 2007

2008/C 146E/05

MINUTI

387

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Roaming fuq in-netwerks tat-telefown pubbliċi ***I (iffirmar ta' l-att)

Laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta' Ġunju 2007 — Sitt xhur ta' ħidma tal-Presidenza Ġermaniża (rapport u dikjarazzjonijiet b'segwitu għal dibattitu)

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-Parlament

Laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta' Ġunju 2007 — Sitt xhur ta' ħidma tal-Presidenza Ġermaniża (tkomplija tad-dibattitu)

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

389


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

ITS

Grupp Identità, Tradizzjoni, Sovranità

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 

Top