EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 44, 16 ta' Frar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 44

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
16 ta' Frar 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

III   Atti preparatorji

 

KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

439 sessjoni plenarja tat-KTR is-24 u l-25 ta' Ottubru 2007

2008/C 044/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Green Paper dwar iż-Żona Ewropea tar-Riċerka: Perspettivi Ġodda”COM(2007) 161 finali

1

2008/C 044/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf Impriża Konġunta ta' l-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi”COM(2007) 241 finali — 2007/0089 (CNS)

11

2008/C 044/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' l-‘Impriża Komuni ARTEMIS’ sabiex timplimenta Inizjattiva Teknoloġika Konġunta fis-Sistemi Integrati tal-Kompjuter”COM(2007) 243 finali — 2007/0088 (CNS)

15

2008/C 044/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Sema Nadif”COM(2007) 315 finali — 2007/0118 (CNS)

19

2008/C 044/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf l-Impriża Komuni ENIAC”COM(2007) 356 finali — 2007/0122 (CNS)

22

2008/C 044/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien tal-konsumaturi rigward ċerti aspetti ta' timeshare, prodotti ta' btala fuq tul ta' żmien, bejgħ mill-ġdid u skambju”COM(2007) 303 finali — 2007/0113 (COD)

27

2008/C 044/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar strumenti ta' l-użin mhux awtomatiċi (Verżjoni kkodifikata)”COM(2007) 446 finali — 2007/0164 (COD)

33

2008/C 044/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fanali tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni tan-naħa ta' wara għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (Verżjoni kkodifikata)”COM(2007) 451 finali — 2007/0162 (COD)

33

2008/C 044/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-soppressjoni ta' l-interferenza tar-radju prodotti minn tratturi agrikoli u għall-foresterija (kompatibilità elettromanjetika) (Verżjoni kkodifikata)”COM(2007) 462 finali — 2007/0166 (COD)

34

2008/C 044/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew — Rapport ta' progress dwar l-użu tal-bijokarburanti — Rapport dwar il-progress miksub fl-użu tal-bijokarburanti u karburanti oħra minn sorsi rinnovabbli fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea”COM(2006) 845 finali

34

2008/C 044/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew — Ir-riżultati tar-reviżjoni ta' l-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief”COM(2007) 19 finali

44

2008/C 044/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/54/KE dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet fl-Estonja”COM(2007) 411 finali — 2007/0141 (COD)

49

2008/C 044/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għażla u l-awtorizzazzjoni ta' sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita (MSS)”COM(2007) 480 finali — 2007/0174 (COD)

50

2008/C 044/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 95/50/KE rigward is-setgħat implimentattivi konferiti lill-Kummissjoni”COM(2007) 509 finali — 2007/0184 (COD)

52

2008/C 044/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar l-ispeċifikazzjoni tal-petrol, diesel u żejt tal-gass u l-introduzzjoni ta' mekkanizmu sabiex jissorvelja u jnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-użu tal-karburanti tat-trasport fit-triq u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE, dwar l-ispeċifikazzjoni tal-karburant użat mill-bastimenti fil-kanali interni li tirrevoka d-Direttiva 93/12/KEE”COM(2007) 18 finali — 2007/0019 (COD)

53

2008/C 044/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-evoluzzjoni tal-ħlas ta' kumpens għaż-żoni żvantaġġati mill-2010”

56

2008/C 044/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-evalwazzjoni ta' l-istat ta' saħħa tal-PAK u l-ġejjieni tagħha wara l-2013”

60

2008/C 044/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-tibdil fil-klima u l-Istrateġija ta' Lisbona”

69

2008/C 044/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-kreditu u l-esklużjoni soċjali f'soċjetà għanja”

74

2008/C 044/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-ispirtu intraprenditorjali u l-Aġenda ta' Lisbona”

84

2008/C 044/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Immigrazzjoni fl-UE u l-politika ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi ta oriġini għall-promozzjoni ta' l-iżvilupp”

91

2008/C 044/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol”COM(2007) 46 finali — 2007/0020 (COD)

103

2008/C 044/23

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) tal-Kunsill Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità”COM(2007) 159 finali — 2007/0054 (COD)

106

2008/C 044/24

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Trattament ħażin ta' l-anzjani”

109

2008/C 044/25

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/96/KE fir-rigward ta' l-aġġustamenti ta' arranġamenti speċjali ta' taxxa fuq il-gas oil li jintuża bħala fjuwil tal-magna għal skopijiet kummerċjali u għall-koordinazzjoni tat-tassazzjoni tal-petrol bla ċomb u tal-gas oil li jintużaw bħala fjuwil tal-magni”COM(2007) 52 finali — 2007/0023 (CNS)

115

2008/C 044/26

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta ta' Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KEE rigward ċerti dispożizzjonijiet temporanji dwar rati ta' taxxa fuq il-valur miżjud”COM(2007) 381 finali — SEC(2007) 910

120

2008/C 044/27

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Kroazja fit-triq lejn l-adeżjoni”

121


MT

 

Top