EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 256, 27 ta' Ottubru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 256

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
27 ta' Ottubru 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

 

RIŻOLUZZJONIJIET

 

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
436 sessjoni plenarja ta'l-30 u 31 ta' Mejju 2007

2007/C 256/01

Riżoluzzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Kontribuzzjoni lill-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta' Ġunju 2007 — Pjan Direzzjonali tal-Proċess Kostituzzjonali”

1


 

III   Atti preparatorji

 

KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

437 sessjoni plenarja ta'l-11 u 12 ta' Lulju 2007

2007/C 256/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri penali bil-għan li jiżguraw li d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jkunu mħarsa”COM(2005) 276 finali — 2005/0127 (COD)

3

2007/C 256/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Potenzjal ta' l-intrapriża, speċjalment ta' l-SMEs (l-Istrateġija ta' Lisbona)”

8

2007/C 256/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni (Strateġija ta' Lisbona)”

17

2007/C 256/05

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Green Paper dwar ir-Reviżjoni ta l-Acquis tal-Konsumatur”COM(2006) 744 finali

27

2007/C 256/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mirja li juru wara ta' tratturi bir-roti ta' l-agrikoltura jew tal-foresterija” — verżjoni kodifikata COM(2007) 236 finali — 2007/0081 (COD)

31

2007/C 256/07

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Id-definizzjoni ta' Politika Ewropea għall-Enerġija (l-Istrateġija ta' Lisbona)”

31

2007/C 256/08

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-

“Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja Komunitarja (Verżjoni kkodifikata)”

“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji”

“Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità”COM(2006) 783 finali — 2006/0273 (COD) — COM(2006) 785 finali — 2006/0274 (COD) — COM(2006) 784 finali — 2006/0272 (COD)

39

2007/C 256/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi”COM(2006) 852 finali — 2006/0278 (COD)

44

2007/C 256/10

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Green Paper dwar l-Applikazzjonijiet għan-Navigazzjoni bis-Satellita”COM(2006) 769 finali

47

2007/C 256/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew — Programm Indikattiv Nukleari, imressaq taħt l-Artikolu 40 tat-Trattat Euratom għall-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew”COM(2006) 844 finali

51

2007/C 256/12

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Konferenzi ta' Linji (Konferenzi Marittimi) — Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti”COM(2006) 869 finali — 2006/0308 (COD)

62

2007/C 256/13

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-identifikazzjoni permezz tal-frekwenza tar-radju (RFID)”

66

2007/C 256/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni ‘GALILEO f'salib it-toroq: L-implimentazzjoni tal-programmi Ewropej tal-GNSS’”COM(2007) 261 finali

73

2007/C 256/15

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar ir- “Rapport ta' Progress Biennali dwar l-Istrateġija ta' l-UE għall-Iżvilupp Sostenibbli”

76

2007/C 256/16

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi li jikkonċernaw il-prodotti gћall-ћarsien tal-pjanti”COM(2006) 778 finali — 2006/0258 (COD)

86

2007/C 256/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l- “Innovazzjoni: l-impatt fuq it-tibdiliet industrijali u r-rwol tal-BEI”

88

2007/C 256/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-impjieg tal-kategoriji ta' prijorità (l-Istrateġija ta' Lisbona)”

93

2007/C 256/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-rwol ta' l-imsieħba soċjali fir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, familjali u privata”

102

2007/C 256/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-flessigurtà (id-dimensjoni tal-flessibilità interna — in-negozjar kollettiv u r-rwol tad-djalogu soċjali bħala strument ta' regolamentazzjoni u r-riforma tas-swieq tax-xogħol)”

108

2007/C 256/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Kapaċità għall-impjieg u l-ispirtu intraprenditorjali — ir-rwol tas-soċjetà ċivili, l-imsieħba soċjali u l-korpi lokali u reġjonali mill-perspettiva tal-ġeneru”

114

2007/C 256/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Is-saħħa u l-migrazzjonijiet”

123

2007/C 256/23

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-“Ewroreġjuni”

131

2007/C 256/24

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar ir- “Relazzjonijiet bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali”

138

2007/C 256/25

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Promozzjoni ta' l-intraprenditorija tan-Nisa fir-reġjun ta' l-EUROMED”

144


MT

 

Top