EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tisħiħ tas-sħubija bejn l-UE u ċ-Ċina

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Tisħiħ tas-sħubija bejn l-UE u ċ-Ċina

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

UE-Ċina: imsieħba aktar mill-qrib, responsabbiltajiet dejjem jikbru — COM(2006) 631 finali

SOMMARJU

X’TAGĦMEL DIN IL-KOMUNIKAZZJONI?

Hija tistipula linji gwida għal politika tal-UE li għandha l-għan li ssaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-UE u ċ-Ċina.

Dawn jiffokaw fuq:

it-tranżizzjoni għad-demokrazija fiċ-Ċina,

tkabbir sostenibbli,

l-aspetti tal-kummerċ, u

il-kooperazzjoni internazzjonali għal sħubija aktar fil-fond.

PUNTI EWLENIN

Sostenn għat-tranżizzjoni politika: l-UE u ċ-Ċina jżommu djalogu politiku regolari dwar id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tal-minoranzi u t-tisħiħ tal-istat tad-dritt.

Il-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika u tal-ħarsien ambjentali: Bħala tnejn mill-parteċipanti ewlenin fis-suq tal-enerġija globali, l-UE u ċ-Ċina jikkooperaw sabiex:

itejbu t-trasparenza u l-ambjent regolatorju tas-settur tal-enerġija;

jiskambjaw tekniki u informazzjoni dwar l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-enerġiji rinnovabbli;

jiffavorixxu l-investiment u l-ftuħ ta’ kuntratti pubbliċi; u

jippromwovu l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali.

Eżempju tal-kooperazzjoni f’dan il-qasam huwa d-Dikjarazzjoni Konġunta bejn l-UE u ċ-Ċina tal-2012 dwar is-Sigurtà tal-Enerġija.

Il-bilanċ bejn l-iżvilupp ekonomiku u soċjali: l-UE u ċ-Ċina jikkooperaw flimkien sabiex jiddefinixxu u jimplimentaw politiki fiskali u monetarji bilanċjati mmirati biex jindirizzaw problemi bħal standards tax-xogħol ħżiena, is-saħħa u l-popolazzjonijiet li qegħdin jixjieħu.

It-titjib tar-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali: billi l-UE hija l-akbar sieħba kummerċjali taċ-Ċina u ċ-Ċina hija t-tieni l-akbar sieħba tal-UE, iż-żewġ imsieħba jfittxu li:

jippromwovu l-ftuħ tas-suq Ċiniż għall-investimenti u l-esportazzjonijiet;

jiddefinixxu r-regoli dwar kummerċ ġust (speċjalment fir-rigward tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali u standards tax-xogħol diċenti); u

jirrisolvu t-tilwimiet kummerċjali permezz ta’ djalogu jew permezz tas-sistema ta’ soluzzjoni tat-tilwim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni settorjali: l-UE u ċ-Ċina jfittxu li jsaħħu l-kooperazzjoni bilaterali

fix-xjenza u t-teknoloġija,

fl-immigrazzjoni,

fl-iskambji kulturali, u

fl-edukazzjoni.

L-inkoraġġiment tas-sigurtà u tal-kooperazzjoni internazzjonali: djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar il-paċi u s-sigurtà fir-reġjuni tad-dinja (b’mod partikolari fil-Lvant tal-Asja). L-UE tappoġġja wkoll id-djalogu bejn iċ-Ċina u pajjiżi oħrajn fir-reġjun sabiex tippromwovi l-istabbiltà tagħha. Il-kooperazzjoni bejn l-imsieħba tikkonċerna wkoll it-trasparenza tan-nefqa militari, in-non-proliferazzjoni nukleari u t-tneħħija progressiva tal-embargo fuq l-armi tal-UE.

Id-delegazzjonijiet tal-UE u taċ-Ċina jiltaqgħu kull sena waqt is-summit bejn l-UE u ċ-Ċina, li jalterna bejn Brussell u Beijing. Waqt is-summit tal-2013 intlaħaq qbil fuq l-Aġenda Strateġika 2020 għall-Kooperazzjoni bejn l-UE u ċ-Ċina. Dan issa huwa d-dokument ta’ gwida tar-relazzjoni.

SFOND

Ir-rabtiet diplomatiċi bejn l-UE u ċ-Ċina ġew stabbiliti għall-ewwel darba fl-1975, bl-ewwel format legali jiġi stabbilit skont il-ftehim tal-1985 dwar il-kummerċ u l-kooperazzjoni. Minn dakinhar ’l hawn, ir-relazzjoni kompliet tikber biex illum tħaddan l-affarijiet barranin, materji ta’ sigurtà u sfidi oħrajn bħat-tibdil fil-klima u l-governanza ekonomika globali.

Ir-Relazzjonijiet tal-UE maċ-Ċina

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew — L-UE u ċ-Ċina: Imsieħba aktar mill-qrib, responsabbiltajiet dejjem jikbru (COM(2006) 631 finali tal-24.10.2006)

l-aħħar aġġornament 20.10.2015

Top