Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Projbizzjoni fuq il-kummerċ ta' strumenti tat-tortura

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Projbizzjoni fuq il-kummerċ ta' strumenti tat-tortura

L-Unjoni Ewropea (UE) hija kontra l-piena kapitali, it-tortura u kastigi krudili mhux tas-soltu oħrajn* li jiġu esegwiti f’pajjiżi terzi. Għal din ir-raġuni, hija tipprojbixxi l-kummerċ ta’ ċerti tipi ta’ tagħmir u prodotti li jistgħu jintużaw għal dawn l-għanijiet, bħal forki, siġġijiet tal-elettriku u sistemi ta’ injezzjoni letali.

ATT

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 tas-27 ta’ Ġunju 2005 dwar il-kummerċ ta’ ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra

SOMMARJU

L-Unjoni Ewropea (UE) hija kontra l-piena kapitali, it-tortura u kastigi krudili mhux tas-soltu oħrajn* li jiġu esegwiti f’pajjiżi terzi. Għal din ir-raġuni, hija tipprojbixxi l-kummerċ ta’ ċerti tipi ta’ tagħmir u prodotti li jistgħu jintużaw għal dawn l-għanijiet, bħal forki, siġġijiet tal-elettriku u sistemi ta’ injezzjoni letali.

X’JAGĦMEL DAN IR-REGOLAMENT?

Huwa jipprojbixxi kwalunkwe esportazzjoni jew importazzjoni ta’ oġġetti li ma għandhom ebda użu prattiku għajr għall-iskop ta’ piena kapitali, tortura u trattament jew kastig krudili, inuman jew degradanti ieħor. Huwa jistabbilixxi wkoll sistema ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti li jistgħu jintużaw għal skopijiet bħal dawn.

PUNTI EWLENIN

  • L-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-UE għandhom jiddistingwu bejn oġġetti li ma għandhom l-ebda użu prattiku għajr għall-eżekuzzjoni ta’ piena kapitali jew tortura u oġġetti li jistgħu jintużaw għal skopijiet bħal dawn.
  • L-oġġetti koperti minn dan ir-regolament huma elenkati fl-Annessi II u III. Il-Kummissjoni Ewropea tista’ temenda dawn il-listi hekk kif jitpoġġa tagħmir ġdid fis-suq.
  • Jekk l-oġġetti kkonċernati huma intiżi biex jintużaw fil-pajjiż tad-destinazzjoni għall-finijiet ta’ esebizzjoni pubblika f’mużew, mela allura l-awtoritajiet tal-pajjiż tal-UE tal-esportazzjoni jistgħu jagħmlu eżenzjoni għall-projbizzjoni.
  • Sabiex l-awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni jiġu miċħuda, l-awtoritajiet ta’ pajjiż tal-UE għandu jkollhom raġuni tajba biex jemmnu li l-oġġetti jistgħu jintużaw għall-finijiet ta’ tortura jew kastig krudili jew mhux tas-soltu ieħor.
  • L-awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni u għall-importazzjoni jinħarġu bl-użu ta’ formola bbażata fuq il-mudell li jidher fl-Anness V. Dawn huma validi madwar l-UE kollha.
  • L-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-UE jistgħu jirrifjutaw li jagħtu awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni u jikkanċellaw, jissospendu, jemendaw jew jirtiraw awtorizzazzjoni li tkun ingħatat diġà.
  • Jekk l-awtorizzazzjoni ma tingħatax, l-awtoritajiet doganali jżommu l-oġġetti ddikjarati u jiġbdu l-attenzjoni fuq l-għażla ta' applikazzjoni għal awtorizzazzjoni. L-oġġetti jinqerdu wara 6 xhur jekk ma jkunux irċevew talba għal awtorizzazzjoni
  • Jekk tittieħed deċiżjoni li tirrifjuta talba għal awtorizzazzjoni, l-awtoritajiet tal-pajjiż tal-UE għandhom jinnotifikaw lill-pajjiżi tal-UE l-oħrajn kollha u lill-Kummissjoni Ewropea.
  • Il-pajjiżi tal-UE għandhom iħejju rapporti tal-attivitajiet annwali, jekk possibbli bl-għajnuna tal-Kummissjoni Ewropea.

SFOND

Il-projbizzjoni assoluta fuq it-tortura u t-trattament ħażin, kif minquxa fil-konvenzjonijiet ewlenin tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem, hija riflessa fil-livell tal-UE fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li tgħid li “ħadd ma għandu jkun soġġett għal tortura jew għal trattament jew kastig inuman jew degradanti”. Il-karta tipprojbixxi wkoll il-piena kapitali.

TERMINI EWLENIN

*Kastig mhux tas-soltu: kastig li jikkawża uġigħ, tbatija jew umiljazzjoni ’lil hinn mis-sens morali ta’ komunità.

Għal aktar tagħrif, ara Il-miżuri kontra t-tortura fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 1236/2005

30.7.2006

-

ĠU L 200, 30.7.2005, p. 1-19

Rettifika

-

-

ĠU L 79, 16.3.2006, p. 32

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (UE) Nru 37/2014

20.2.2014

-

ĠU L 18, 21.1.2014, p. 1-51

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1236/2005 u l-annessi tiegħu ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal referenza.

ATTI RELATATI

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 775/2014 tas-16 ta’ Lulju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta’ ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (ĠU L 210, 17.7.2014, p. 1-10)

l-aħħar aġġornament 03.08.2015

Top