EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistika dwar l-iskart

Statistika dwar l-iskart

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 2150/2002 dwar l-istatistika tal-iskart tal-UE

X'INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

 • Din il-liġi tal-Unjoni Ewropea (UE) tippermetti l-ġbir ta’ dejta regolari u komparabbli dwar l-iskart fil-pajjiżi tal-UE u t-trasmissjoni tagħha lill-Eurostat, l-uffiċċju tal-istatistika tal-UE.
 • L-istatistika miġbura tippermetti l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-politika dwar l-iskart tal-UE.

PUNTI EWLENIN

Il-kamp ta’ applikazzjoni

Il-liġi tkopri l-produzzjoni ta’ statistika mill-pajjiżi tal-UE u mill-Kummissjoni Ewropea fl-oqsma ta’ kompetenza rispettivi tagħhom:

 • il-ġenerazzjoni tal-iskart (l-Anness I għar-Regolament);
 • l-irkupru u r-rimi tal-iskart (l-Anness II għar-Regolament).

Nomenklatura

Il-pajjiżi tal-UE u l-Kummissjoni huma mitluba li jużaw in-nomenklaturi (kategoriji) stabbiliti fl-Annessi I sa III sabiex jipproduċu l-istatistika tagħhom. Dawn in-nomenklaturi jirreferu għal

 • kategoriji tal-iskart (eż. skart ta’ solventi, skart minerali u metalliku),
 • attivitajiet ekonomiċi (li jvarjaw minn tħaffir fil-minjieri għall-produzzjoni tal-ikel u tat-tessuti) u
 • l-operazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-iskart (eż. is-sistema tad-drenaġġ, it-trattament tal-iskart industrijali jew l-irkupru tal-materjal).

Ġbir ta’ dejta

Id-dejta użata sabiex tipproduċi l-istatistika għandha tinġabar permezz ta’ stħarriġ, proċeduri ta’ stima statistika jew riferiment għal sorsi amministrattivi jew sorsi oħrajn. Sakemm ma jiġġenerawx ammonti kbar ta’ skart, l-impriżi b’inqas minn 10 impjegati huma esklużi mill-istħarriġ.

It-trasmissjoni tal-istatistika lill-Eurostat

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jittrasmettu r-riżultati tal-istatistika (inkluża dejta kunfidenzjali) lill-Eurostat fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tal-perjodi ta’ referenza stipulati fl-Annessi I u II. Il-frekwenza hija biennali.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-miżuri meħtieġa għall-applikazzjoni jew l-emendar tar-Regolament. Dawn il-miżuri huma relatati ma’:

 • il-format xieraq għat-trasmissjoni tar-riżultati mill-pajjiżi tal-UE;
 • l-aġġustament għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi fil-ġbir, l-ipproċessar u l-komunikazzjoni tal-istatistika;
 • l-adattament tal-ispeċifikazzjonijiet elenkati fl-Annessi I, II u III;
 • il-formulazzjoni ta’ kriterji xierqa għall-valutazzjoni tal-kwalità;
 • l-implimentazzjoni tar-riżultati tal-istudji pilota.

Rapporti

Kull 3 snin, il-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istatistika mħejjija skont dan ir-Regolament, il-kwalità tagħha u l-piż fuq in-negozji.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa ilu japlika mid-29 ta’ Diċembru 2002.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2002 dwar l-istatistika tal-iskart (ĠU L 332, 9.12.2002, p. 1–36)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta' valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1445/2005 tal-5 ta' Settembru 2005 li jiddefinixxi l-kriterji xierqa għall-evalwazzjoni tal-kwalità u l-kontenut tar-rapporti tal-kwalità għall-istatistika tal-iskart għall-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 229, 6.9.2005, p. 6–12)).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 782/2005 tal-24 ta’ Mejju 2005 li jistabbilixxi l-format għat-trażmissjoni tar-riżultati dwar l-istatistika tal-iskart (ĠU L 131, 25.5.2005, p. 26–37)

Ara t-test konsolidat.

l-aħħar aġġornament 07.11.2016

Top