EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu abbord, ikun hemm dewmien fit-titjira jew titjira tiġi kkanċellata

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu abbord, ikun hemm dewmien fit-titjira jew titjira tiġi kkanċellata

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Dan għandu l-għan li jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni għall-passiġġieri billi jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam tal-għoti ta’ kumpens u ta’ assistenza lill-passiġġieri tal-ajru f’każ li ma jitħallewx jitilgħu abbord jew jekk titħassar it-titjira jew ikun hemm dewmien twil.

PUNTI EWLENIN

Dan ir-regolament japplika għal:

 • passiġġieri li jitilqu minn ajruport li jinsab fit-territorju ta’ pajjiż tal-UE li għalih japplikaw it-Trattati tal-UE; u
 • passiġġieri li jitilqu minn ajruport li jinsab f’pajjiż mhux tal-UE u li jkunu sejrin lejn ajruport li jkun jinsab fit-territorju ta’ pajjiż tal-KE li għalih japplikaw it-trattati tal-KE jekk it-trasportatur tal-ajru tat-titjira huwa trasportatur tal-UE.

Bil-kundizzjoni li l-passiġġieri jkollhom prenotazzjoni kkonfermata għat-titjira kkonċernata u, ħlief f’każ ta’ kanċellazzjoni, jippreżentaw ruħhom għaċ-check in fil-ħin indikat minn qabel jew jekk ma jkunx indikat ħin, sa mhux aktar tard minn 45 minuta qabel il-ħin tat-tluq ippubblikat. Dan ir-regolament jagħti drittijiet lill-passiġġieri f’dawn is-sitwazzjonijiet:

 • f’każ li ma jitħallewx jitilgħu abbord kontra r-rieda tagħhom;
 • f’każ ta’ dewmien fit-titjira;
 • f’każ li titħassar it-titjira.

Ma japplikax għal passiġġieri li qed jivvjaġġaw:

 • bla ħlas jew
 • bi prezz imnaqqas li mhux disponibbli direttament jew indirettment għall-pubbliku.

Rifjut ta’ imbarkazzjoni

Meta t-trasportatur tal-ajru effettiv jipprevedi raġonevolment li jista’ jkun il-każ li jkollu jirrifjuta xi imbarkazzjonijiet fuq titjira, huwa għandu l-ewwel nett isejjaħ għal voluntiera li jaċċettaw li jirrinunzjaw għar-riżervazzjoni tagħhom bi skambju għal ċerti benefiċċji. Meta n-numru ta’ voluntiera ma jkunx biżżejjed biex tkun tista’ ssir l-imbarkazzjoni, it-trasportatur tal-ajru jista’ jirrifjuta l-imbarkazzjoni tal-passiġġieri kontra r-rieda tagħhom billi jagħti kumpens lil dawk il-passiġġieri.

It-trasportaturi tal-ajru għandhom jagħtu prijorità lill-persuni b’mobilità ristretta u lil kull persuna li takkumpanjahom.

F’każ ta’ kanċellazzjoni jew ta’ rifjut ta’ imbarkazzjoni fuq titjira, il-passiġġieri affettwati għandhom dritt:

 • għal rimborż tal-prezz tal-biljett fi żmien sebat ijiem jew titjira lura lejn il-punt tat-tluq oriġinali tagħhom jew diverżjoni lejn id-destinazzjoni finali tagħhom;
 • attenzjoni (ikel u xorb, akkomodazzjoni f’lukanda, trasport mill-ajruport għall-post tal-akkomodazzjoni, il-possibbiltà li jagħmlu żewġ telefonati b’xejn jew li jibagħtu b’xejn żewġ faxes jew telex, jew żewġ messaġġi elettroniċi);
 • kumpens li l-ammont tiegħu jammonta għal:
  • €250 għat-titjiriet kollha ta’ 1 500 km jew inqas;
  • €400 għat-titjiriet kollha ġewwa l-UE ta’ aktar minn 1 500 km, u għat-titjiriet l-oħrajn kollha ta’ bejn 1 500 u 3 500 km;
  • €600 għat-titjiriet l-oħra kollha.

Dewmien

Ir-regolament jintroduċi sistema li tikkonsisti fi tliet kategoriji:

 • fil-każ ta’ dewmien twil (sagħtejn jew aktar, skont id-distanza tat-titjira), il-passiġġieri għandhom jiġu offruti f’kull każ ikel u xorb bla ħlas kif ukoll żewġ telefonati, telex, fax jew emails, bla ħlas;
 • jekk il-ħin tat-tluq jiġi differit għall-għada, il-passiġġieri għandhom jiġu offruti wkoll akkomodazzjoni f’lukanda u trasport sal-post ta’ akkomodazzjoni u minn hemm sal-ajruport;
 • jekk id-dewmien ikun ta’ 5 sigħat jew iktar, il-passiġġieri jistgħu jagħżlu li jieħdu rimborż tal-prezz sħiħ tal-biljett flimkien ma’, jekk ikun il-każ, titjira lura sal-punt tat-tluq inizjali.

F’riferiment għal deċiżjoni preliminari (Kawżi Magħquda C-402/07 u C-432/07), il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkjarifikat li meta l-passiġġieri jilħqu d-destinazzjoni finali tagħhom 3 sigħat jew aktar wara l-ħin tal-wasla skedat, huma (bħal passiġġieri li t-titjiriet tagħhom tħassru) jistgħu jitolbu kumpens b’rata fissa mil-linja tal-ajru, sakemm id-dewmien ma jkunx ikkawżat minn ċirkostanzi straordinarji. Skont il-prinċipju tat-trattament indaqs, passiġġieri li t-titjiriet tagħhom jesperjenzaw dewmien jew li t-tijiriet tagħhom jitħassru “proprju fl-aħħar mument” għandhom jitqiesu li huma f’sitwazzjonijiet kumparabbli fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dritt tagħhom għal kumpens, għax dawk il-passiġġieri jġarrbu inkonvenjenza simili, jiġifieri, telf ta’ żmien.

Kanċellazzjoni

F’każ ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira, il-passiġġieri kkonċernati għandhom jiġu offruti:

 • attenzjoni (ikel u xorb, akkomodazzjoni f’lukanda, trasport mill-ajruport għall-post tal-akkomodazzjoni, il-possibbiltà li jagħmlu żewġ telefonati b’xejn jew li jibagħtu b’xejn żewġ faxes jew telex, jew żewġ messaġġi elettroniċi);
 • rimborż tal-prezz tal-biljett fi żmien sebat ijiem jew titjira lura lejn il-punt tat-tluq oriġinali tagħhom jew diverżjoni lejn id-destinazzjoni finali tagħhom;
 • kumpens li l-ammont tiegħu jammonta għal:
  • €250 għat-titjiriet kollha ta’ 1 500 km jew inqas;
  • €400 għat-titjiriet kollha ġewwa l-UE ta’ aktar minn 1 500 km, u għat-titjiriet l-oħrajn kollha ta’ bejn 1 500 u 3 500 km;
  • €600 għat-titjiriet l-oħra kollha.

Kumpens

Il-kumpens għandu jitħallas jekk il-passiġġier ma jkunx ġie avżat bil-kanċellazzjoni biżżejjed minn qabel. Madankollu, m’għandux għalxiex jitħallas jekk it-trasportatur jista’ jagħti prova li l-kanċellazzjoni hija kkawżata minn ċirkostanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati anki jekk ikunu ttieħdu l-miżuri raġonevoli kollha.

Titjib u tnaqqis fil-grad

Jekk trasportatur tal-ajru jpoġġi passiġġier fi klassi inferjuri minn dik li għaliha jkun inxtara l-biljett, huwa għandu jingħata rimborż fi żmien 7 ijiem, skont kif ġej:

 • 30 % tal-prezz tal-biljett għat-titjiriet kollha ta’ 1 500 km jew inqas;
 • 50 % tal-prezz tal-biljett għat-titjiriet kollha ġewwa l-UE ta’ aktar minn 1 500 km, ħlief għat-titjiriet bejn il-pajjiżi tal-UE u d-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, kif ukoll għat-titjiriet l-oħrajn kollha ta’ 1 500 km sa 3 500 km;
 • 75 % tal-prezz tal-biljett għat-titjiriet kollha li ma jaqgħux taħt il-punti preċedenti, inklużi t-titjiriet bejn il-pajjiżi tal-UE u d-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mis-17 ta’ Frar 2005.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

Wara t-tifqigħa tal-COVID-19 u l-introduzzjoni ta’ miżuri biex tindirizza l-impatt tal-kriżi, il-Kummissjoni Ewropea adottat:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU L 46, 17.2.2004, pp. 1-8)

DOKUMENTI RELATATI

Sentenza tal-Qorti (Ir-Raba’ Awla) tad-19 ta’ Novembru 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon u Alana Sturgeon v Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) u Stefan Böck u Cornelia Lepuschitz v Air France SA (C-432/07). Talbiet għal deċiżjoni preliminari: Bundesgerichtshof — Il-Ġermanja u Handelsgericht Wien — L-Awstrija. Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 2(l) u Artikoli 5, 6 u 7 — Kunċett ta’ “dewmien” u “kanċellazzjoni” ta’ titjira — Dritt għal kumpens f’każ ta’ dewmien — Kunċett ta’ “ċirkostanzi straordinarji”. Kawżi magħquda C-402/07 u C-432/07.

l-aħħar aġġornament 02.06.2020

Top