EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ksur tad-dritt tal-Unjoni

Ksur tad-dritt tal-Unjoni

 

SOMMARJU TA’:

L-Artikoli 258, 259 u 260 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

X’INHU L-GĦAN TAL-ARTIKOLI 258, 259 U 260 TAT-TFUE?

Dawn jistabbilixxu l-azzjoni li għandha tittieħed jekk il-Kummissjoni Ewropea jew gvern tal-UE jqis li pajjiż partikolari tal-UE ma ssodisfax l-obbligi tiegħu skont id-dritt tal-Unjoni.

PUNTI EWLENIN

In-nuqqas li jintlaħqu l-obbligi tal-UE jista’ jkun minħabba:

 • deċiżjonijiet jew prattiki leġiżlattivi jew amministrattivi;
 • azzjoni pożittiva (jiġu adattati miżuri li jmorru kontra d-dritt tal-Unjoni jew li ma titħassarx xi waħda li hi);
 • azzjoni negattiva (dewmien fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni jew il-Kummissjoni ma tiġix infurmata dwar l-implimentazzjoni).

Il-proċedura ta’ ksur

Il-proċedimenti legali quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea:

 • normalment jitressqu mill-Kummissjoni, iżda jistgħu jinbdew ukoll minn pajjiż ieħor tal-UE;
 • jiġu diretti lejn il-pajjiż tal-UE, anki jekk in-nuqqasijiet perċeputi huma r-responsabbiltà tal-gvern, parlament, korpi federali jew subnazzjonali tiegħu.

Il-proċedura taħdem kif ġej:

 • Il-Kummissjoni jew pajjiż tal-UE jindika li pajjiż partikolari tal-UE jaf mhuwiex qed jissodisfa l-obbligi tiegħu.
 • Il-Kummissjoni tibgħat ittra ta’ intimazzjoni lill-pajjiż inkwistjoni fejn titlob aktar informazzjoni. Dan il-pajjiż għandu jibgħat tweġiba ddettaljata sa skadenza stabbilita, normalment xahrejn.
 • Abbażi ta’ din it-tweġiba, il-Kummissjoni tista’:
  • toħroġ opinjoni motivata (talba formali għal konformità mad-dritt tal-Unjoni, billi tistieden lill-pajjiż tal-UE inkwistjoni biex jinfurmaha dwar il-miżuri meħuda biex jikkonforma sa perjodu speċifiku, normalment xahrejn); jew
  • tagħlaq il-każ, li l-kwistjonijiet tiegħu mal-pajjiż tal-UE kkonċernat ikunu ġew solvuti mingħajr ma l-Kummissjoni tkun teħtieġ tasal għall-proċedura.
 • Jekk il-pajjiż ikkonċernat jonqos milli jikkonforma mal-opinjoni tal-Kummissjoni sal-iskeda ta’ żmien mogħtija, il-Kummissjoni tista’ tirreferi l-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja.
 • Jekk pajjiż ieħor tal-UE jkun beda l-proċedura, dan jista’ jirreferi l-każ lill-Qorti anki jekk il-Kummissjoni ma tagħtix opinjoni motivata.
 • Il-Qorti tista’ tagħti struzzjonijiet lil pajjiż tal-UE li tqis li qed jikser id-dritt tal-Unjoni biex jieħu ċerti miżuri.
 • Jekk il-Kummissjoni temmen li l-pajjiż mhuwiex qed jikkonforma mas-sentenza tal-liġi, din tista’ tirreferi l-każ quddiem il-Qorti għat-tieni darba, fejn tirrakkomanda d-daqs tal-multa li tqis li għandha titħallas.
 • Jekk il-Qorti ssib li s-sentenza xorta għadha mhijiex tiġi rrispettata, din tista’ timponi somma f’daqqa u/jew pagamenti ta’ penali.
 • Fil-każ li l-Kummissjoni tirreferi pajjiż tal-UE quddiem il-Qorti għal nuqqas ta’ komunikazzjoni dwar il-miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni, tista’ fl-istess waqt titlob lill-Qorti biex timponi sanzjonijiet finanzjarji. F’dan il-każ, il-Qorti tista’ timponi penali fl-istadju tas-sentenza inizjali.

DOKUMENT EWLIENI

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Taqsima 5 — Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — l-Artikoli 258, 259 u 260 (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 160-161)

l-aħħar aġġornament 12.07.2016

Top