EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Materjali u oġġetti f’kuntatt ma' l-ikel — prassi tajba ta’ manifattura

Materjali u oġġetti f’kuntatt ma' l-ikel — prassi tajba ta’ manifattura

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2006 — prassi tajba ta’ manifattura għal materjali u oġġetti maħsuba li jiġu f’kuntatt ma' l-ikel

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Dan jistabbilixxi regoli dwar prassi tajba ta’ manifattura (GMP) * għal materjali u oġġetti li jiġu f’kuntatt mal-ikel.

PUNTI EWLENIN

 • Il-leġiżlazzjoni tapplika għas-setturi kollha u l-istadji kollha tal-manifattura, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni ta’ materjali u oġġetti.
 • In-negozji jridu:
  • jikkonformaw mal-prassi tajba ta’ manifattura;
  • jistabbilixxu, jimplimentaw u japplikaw sistema effettiva u ddokumenta ta' assigurazzjoni ta' kwalità*;
  • jistabbilixxu u jimplimenta sistema effettiva ta’ ta’ kontroll ta' kwalità;
  • jistabbilixxu u jżommu rekords xierqa, bil-miktub jew f’format elettroniku fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet, formuli u l-ipproċessar dwar is-sigurtà tal-prodott individwali u d-diversi operazzjonijiet tal-manifattura.
 • Il-prassi tajba ta’ manifattura tkopri oġġetti bħal kontenituri, imballaġġ, karti, kartun, linka u adeżivi li jistgħu jiġu f’kuntatt mal-ikel.
 • Is-sistemi ta’ assigurazzjoni ta' kwalità jqisu:
  • l-għarfien u l-ħiliet tal-personal u l-organizzazzjoni tal-post u t-tagħmir;
  • id-daqs tan-negozju sabiex ma jkunux ta’ piż żejjed.
 • Is-sistemi ta’ kontroll ta' kwalità jinkludu:
  • is-sorveljanza tal-implimentazzjoni ta’ prassi tajba ta’ manifattura; u
  • l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta’ kwalunkwe miżura li ma tissodisfax l-istandards meħtieġa.
 • Emenda (ir-Regolament (KE) Nru 282/2008) tistabbilixxi sistema ta’ assigurazzjoni ta' kwalità speċifika għal materjali tal-plastik riċiklati u oġġetti li jiġu f’kuntatt mal-ikel.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa ilu japplika mill-1 ta’ Awwissu 2008.

TERMINI EWLENIN

* Prassi tajba ta’ manifattura: dawk l-aspetti tal-assigurazzjoni ta' kwalità li jiżguraw li l-materjali u l-oġġetti jikkonformaw mal-istandards tal-kwalità, ma jipperikolawx is-saħħa tal-bniedem jew jikkawżaw bidla mhux aċċettabbli fil-kompożizzjoni tal-ikel.

* Sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità : arranġamenti organizzati u ddokumentati li jiżguraw li l-materjali u l-oġġetti jissodisfaw il-kwalità meħtieġa.

ATT

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 dwar prassi tajba ta’ manifattura għal materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt ma’ l-ikel (ĠU L 384, 29.12.2006, p. 75-78)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 2023/2006 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

l-aħħar aġġornament 02.05.2016

Top