EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Il-bażi ta’ data ta’ tariffa doganali integrata online (TARIC)

Il-bażi ta’ data ta’ tariffa doganali integrata online (TARIC)

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 — in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u t-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Dan jistabbilixxi bażi legali għal TARIC, it-tariffa integrata tal-UE, u jintroduċi sistema komuni għall-kodifikazzjoni u l-klassifikazzjoni ta’ oġġetti magħrufa bħala Nomenklatura Magħquda (NM), li hija essenzjali biex tiġi pproċessata u biex tiġi ppubblikata statistika dwar il-kummerċ fl-UE.

PUNTI EWLENIN

 • TARIC tinkludi r-rati kollha tad-dazji doganali u ċerti regoli tal-UE applikabbli għal kummerċ barrani. Din ma tinkludix informazzjoni relatata ma’ taxxi nazzjonali bħall-VAT.
 • In-NM hija r-riżultat ta’ fużjoni bejn in-nomenklatura tat-Tariffa Doganali Komuni* nomenklatura u Nimexe (nomenklatura statistika tal-UE).
 • TARIC hija bbażata fuq in-NM u tinkludi sottodiviżjonijiet addizzjonali, msejħa subintestaturi ta’ TARIC, li jintużaw għal oġġetti fejn japplikaw rati tad-dazji doganali speċifiċi bbażati fuq l-oriġini tagħhom jew fejn japplikaw regoli oħra tal-politika kummerċjali.
 • Kull subintestatura tan-NM għandha kodiċi bi 8 numri. L-ewwel sitt numri jirreferu għall-intestaturi u għas-subintestaturi tas-sistema armonizzata, is-seba’ u t-tmien numri jirrappreżentaw is-subintestaturi tan-NM, u d-disa’ u l-għaxar numri jirrappreżentaw is-subintestaturi ta’ TARIC.
 • L-Anness I tar-Regolament jistabbilixxi r-rati tad-dazju u jiġi aġġornat regolarment biex iqis:
  • tibdiliet li jsir qbil dwarhom f’livell internazzjonali;
  • tibdiliet relatati ma’ rekwiżiti statistiċi, politika kummerċjali u żviluppi teknoloġiċi u kummerċjali; u
  • il-ħtieġa li jiġu allinjati jew iċċarati t-testijiet.
 • Il- Kummissjoni Ewropea tippubblika u timmaniġġja TARIC. Din tattribwixxi numri tal-kodiċi, taġġorna TARIC, u tinforma lill-pajjiżi tal-UE dwar emendi. Talbiet biex tiġi emendata n-NM jistgħu jsiru mill-Kummissjoni, pajjiżi tal-UE jew federazzjonijiet kummerċjali tal-UE.
 • Kull sena, il-Kummissjoni tadotta regolament li jirriproduċi verżjoni sħiħa tan-NM u tar-rati tad-dazju tat-Tariffa Doganali Komuni, billi jiġu kkunsidrati l-emendi tal- Kunsill u tal-Kummissjoni. Ir-regolament jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru, u japplika mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara.
 • Il-Kummissjoni tiġi megħjuna mill- Kumitat tal-Kodiċi Doganali li huwa magħmul minn rappreżentanti tal-pajjiżi tal-UE. Il-kumitat huwa responsabbli għall-eżaminazzjoni tal-mistoqsijiet kollha dwar in-NM, TARIC u nomenklaturi oħra.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill- 10 ta’ Settembru 1987.

SFOND

TARIC, it-tariffa integrata tal-UE, hija bażi ta’ data li tlaqqa’ l-leġiżlazzjoni kummerċjali u agrikola u t-tariffi doganali. Din tiżgura li jkun hemm applikazzjoni uniformi mill-pajjiżi tal-UE u tagħti dehra ċara tal-miżuri kollha li għandhom jittieħdu minn dawk involuti fl-importazzjoni fl-UE jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti mill-UE.

Għal aktar informazzjoni, ara:

 • TARIC (Kummissjoni Ewropea).

TERMINI EWLENIN

Tariffa Doganali Komuni: il-kombinazzjoni tal-klassifikazzjoni ta’ oġġetti u r-rati tad-dazji li japplikaw għal kull klassi ta’ oġġetti, applikabbli fl-UE kollha.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat- 23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, pp. 1-675)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il- verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/396 tat- 13 ta’ Marzu 2018 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 71, 14.3.2018, pp. 36-37)

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/507 tas- 26 ta’ Marzu 2018 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 83, 27.3.2018, pp. 11-12)

l-aħħar aġġornament 07.02.2019

Top