EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Arja aktar nadifa għall-Ewropa

Arja aktar nadifa għall-Ewropa

Biex tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, l-arja li nibilgħu għandha tkun nadifa kemm jista' jkun. Dan ifisser it-teħid ta’ miżuri attivi biex tiġi mmonitorjata l-purità tal-arja ambjentali (jew ta’ barra) u titneħħa kwalunkwe sustanza niġġiesa.

ATT

Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità ta’ l-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa.

SOMMARJU

Biex tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, l-arja li nibilgħu għandha tkun nadifa kemm jista' jkun. Dan ifisser it-teħid ta’ miżuri attivi biex tiġi mmonitorjata l-purità tal-arja ambjentali (jew ta’ barra) u titneħħa kwalunkwe sustanza niġġiesa.

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Tistabbilixxi objettivi għall-kwalità tal-arja, inklużi miri ambizzjużi kost-effettivi għat-titjib tas-saħħa tal-bniedem u tal-kwalità ambjentali sal-2020. Tispeċifika wkoll modi kif dawn jiġu vvalutati u t-teħid ta’ kwalunkwe azzjoni korrettiva jekk ma jintlaħqux l-istandards. Tipprovdi li l-pubbliku jinżamm infurmat.

PUNTI EWLENIN

Din id-Direttiva tgħaqqad ħafna mil-leġislazzjoni eżistenti dwar il-kwalità tal-arja f’direttiva unika, u tinkludi l-elementi ewlenin li ġejjin:

  • Ġew stabbiliti limiti minimi, valuri ta’ limitu u valuri fil-mira biex tiġi vvalutata kull sustanza niġġiesa koperta mid-Direttiva: dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu, materja partikolata, ċomb, benżina, u monossidu tal-karbonju;
  • L-awtoritajiet nazzjonali jaħtru korpi speċifiċi biex iwettqu dawn il-kompiti billi jużaw dejta miġbura f’punti magħżula ta’ kampjunar;
  • Fejn f’xi żona partikulari l-livelli ta’ tniġġis ikunu ogħla mil-limiti stabbiliti, għandhom jiġu introdotti pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja biex tiġi kkoreġuta s-sitwazzjoni. Dawn jistgħu jinkludu miżuri speċifiċi biex jiġi mħarsa gruppi sensittivi, bħat-tfal;
  • Jekk ikun hemm riskju li l-livelli ta’ tniġġis jistgħu jaqbżu l-limiti stabbiliti, għandhom jiġu implimentati pjanijiet ta’ azzjoni fuq żmien qasir bħal pereżempju għat-tnaqqis tat-traffiku fit-toroq, ta’ xogħlijiet ta’ kostruzzjoni jew ta’ ċerti attivitajiet industrijali, sabiex jitneħħa l-periklu,
  • L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jiżguraw li mhux biss il-pubbliku, iżda anke l-organizzazzjonijiet ambjentali, tal-konsumaturi u organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn, inklużi korpi tal-kura tas-saħħa u federazzjonijiet industrijali, jinżammu informati dwar il-kwalità tal-arja ambjentali (jiġifieri l-arja ta’ barra) fiż-żona tagħhom,
  • il-gvernijiet tal-UE għandhom jippubblikaw rapport annwali dwar is-sustanzi niġġiesa kollha koperti mil-leġislazzjoni.

Għal aktar tagħrif, ara:

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2008/50/KE

11.6.2008

10.6.2010

ĠU L 152 tal-11.6.2008, p. 1-44

Fit-test oriġinali ġew inkorporati diversi korrezzjonijiet għad-Direttiva 2008/50/KE. Din il-verżjoni konsolidata hija maħsuba biss bħala għodda ta’ dokumentazzjoni.

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Programm għall-Arja Nadifa għall-Ewropa (COM(2013) 918 final tat-18.12.2013).

l-aħħar aġġornament 30.06.2015

Top