EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

L-iżgurar tas-sikurezza tal-ġugarelli fl-Unjoni Ewropea

L-iżgurar tas-sikurezza tal-ġugarelli fl-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 2009/48/KE dwar is-sikurezza tal-ġugarelli

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Hija tistipula r-rekwiżiti ta’ sikurezza li l-ġugarelli disponibbli fl-UE għandhom jissodisfaw. Dawn ir-rekwiżiti huma mfassla biex jipprovdu livell għoli ta’ saħħa u sikurezza, biex jipproteġu lill-pubbliku u lill-ambjent u biex jiggarantixxu l-moviment liberu tal-ġugarelli fl-UE.

Tidentifika r-responsabbiltajiet partikolari ta’ operaturi differenti fil-katina tal-provvista mill-manifattur għall-importatur/bejjiegħ/distributur.

PUNTI EWLENIN

 • Il-ġugarelli huma prodotti ddisinjati jew intiżi, esklussivament jew le, sabiex jintużaw fil-logħob minn tfal ta’ taħt l-14-il sena.
 • Minħabba li għandhom għarfien iddettaljat dwar il-prodott tagħhom, il-manifatturi għandhom ir-responsabbiltà li jiżguraw li l-ġugarelli tagħhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-sikurezza kollha applikabbli.
 • L-importaturi huma mitluba jqiegħdu biss fis-suq ġugarelli minn barra l-UE li jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-sikurezza applikabbli kollha.
 • Id-distributuri u l-bejjiegħa bl-imnut għandhom jaġixxu b’attenzjoni xierqa fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza applikabbli.
 • L-awtoritajiet nazzjonali jwettqu sorveljanza tas-suq.
 • Il-ġugarelli għandhom ikunu akkumpanjati minn dikjarazzjoni ta’ konformità “tal-KE”u għandu jkollhomil-marka CE sabiex jinbiegħu fl-UE kollha.
 • Il-leġiżlazzjoni ma tapplikax għall-ġugarelli li ġejjin (fost oħrajn):
  • tagħmir tal-plejgrawnd għall-użu pubbliku;
  • magni tal-logħob awtomatiċi maħsuba għall-użu pubbliku;
  • vetturi tal-ġugarelli b’magni tal-kombustjoni;
  • magni li jaħdmu bl-istim tal-ġugarelli;
  • wdab (vleġeġ) u żbandoli.
 • Id-direttiva hija aġġornata perjodikament, ġeneralment biex tistabbilixxi limiti siguri għal kimiċi użati f’ġugarelli (bħal kadmju, barju, nikel, bisfenol A u ċomb) b’mod partikolari fir-rigward ta’ tfal taħt it-3 snin u f’ġugarelli maħsuba biex jitpoġġew fil-ħalq. L-emendi l-aktar reċenti jikkonċernaw:
 • Il-Kummissjoni Ewropea u l-Grupp Espert dwar is-Sikurezza tal-Ġugarelli ppubblikaw dokumenti ta’ gwida biex jgħinu lill-manifatturi, lill-importaturi, lid-distributuri u lill-awtoritajiet pubbliċi fl-applikazzjoni tad-direttiva.

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Daħlet fis-seħħ fl-20 ta’ Lulju 2009 u kellha tapplika fil-pajjiżi tal-UE mill-20 ta’ Lulju 2011 (ħlief għar-regoli dwar il-kimiċi li kellhom japplikaw mill-20 ta’ Lulju 2013).

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-ġugarelli (ĠU L 170, 30.6.2009, pp. 1-37)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2009/48/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2018/725 tas-16 ta’ Mejju 2018 li temenda, għall-finijiet ta’ adattament għall-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi, il-punt 13 tal-parti III tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-kromju VI (ĠU L 122, 17.5.2018, pp. 29-31)

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2017/898 tal-24 ta’ Mejju 2017 li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri limitu speċifiċi għall-kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-bisfenol A (ĠU L 138, 25.5.2017, pp. 128-130)

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2017/774 tat-3 ta’ Mejju 2017 li temenda l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-fenol, sabiex jiġu adottati valuri ta’ limitu speċifiċi għas-sustanzi kimiċi użati fil-ġugarelli (ĠU L 115, 4.5.2017, pp. 47-49)

Direttiva tal-Kunsill (UE) 2017/738 tas-27 ta’ Marzu 2017 li temenda l-Anness II għad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli fir-rigward taċ-ċomb, biex tadatta mal-progress tekniku (ĠU L 110, 27.4.2017, pp. 6-8)

Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, pp. 1-1355)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, pp. 1-849). Test pubblikat mill-ġdid fil-corrigendum (ĠU L 136, 29.5.2007, pp. 3–280)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 20.07.2018

Top