EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema: kundizzjonijiet applikabbli għall-post tax-xogħol

Is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema: kundizzjonijiet applikabbli għall-post tax-xogħol

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 89/654/KEE — rekwiżiti minimi tas-sigurtà u s-saħħa għall-post tax-xogħol

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Hija tistabbilixxi rekwiżiti minimi mmirati lejn il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol* tagħhom.

Hija tissupplimenta d-dispożizzjoni ġenerali tad-Direttiva 89/391/EEC dwar kwistjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva ma tapplikax għal:

 • mezzi ta’ trasport użati barra mill-kumpanija jew postijiet tax-xogħol li jinsabu fil-mezz tat-trasport;
 • siti tax-xogħol temporanji jew mobbli;
 • industriji tal-minjieri;
 • dgħajjes tas-sajd;
 • għelieqi, imsaġar u artijiet oħra li jinsabu ’l bogħod mill-bini ta’ kumpanija agrikola jew tal-forestrija.

Obbligi ta’ min iħaddem

Ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà applikabbli huma mogħtija fl-Anness I tad-direttiva għall-każijiet fejn il-postijiet tax-xogħol intużaw għall-ewwel darba wara l-31 ta’ Diċembru 1992 jew fejn dawn il-postijiet ġew konvertiti wara din id-data. Il-postijiet tax-xogħol użati qabel l-1 ta’ Jannar 1993 kellhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness II tad-direttiva.

Barra minn hekk, min iħaddem għandu jiżgura:

 • li l-ħruġ ta’ emerġenza ma jkollhom l-ebda ostakolu u jistgħu jintużaw fi kwalunkwe ħin;
 • manutenzjoni teknika tajba tal-post tax-xogħol, tagħmir u apparat u r-retifika veloċi ta’ elementi difettużi li jistgħu jkunu ta’ riskju;
 • kundizzjonijiet adegwati tal-iġjene;
 • manutenzjoni u verifiki regolari tat-tagħmir tas-sigurtà għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni ta’ perikli.

l-għoti ta’ informazzjoni u protezzjoni lill-ħaddiema

 • Il-ħaddiema u/jew ir-rappreżentanti tagħhom huma infurmati dwar il-miżuri kollha li għandhom jittieħdu biex jipproteġu s-saħħa u sigurtà tagħhom.
 • Huma jiġu kkonsultati fuq il-kwistjonijiet u l-miżuri kollha konnessi f’dan il-qasam, skont ir-regoli stipulati fid-Direttiva 89/391/KEE.

Rappurtar

Kull 5 snin, il-pajjiżi tal-UE għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 89/391/KEE u d-direttivi relatati tagħha, inkluż id-Direttiva 89/654/KEE.

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mit-Il-Ġimgħa, 15 ta’ Diċembru 1989 u kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sat-Il-Ħamis, 31 ta’ Diċembru 1992.

SFOND

Għal iktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Il-Post tax-Xogħol: il-postijiet tax-xogħol li jinsabu fuq is-sit tan-negozju fejn il-ħaddiem huwa impjegat, u fi kwalunkwe post ieħor fiż-żona tan-negozju li għandu aċċess għalih il-ħaddiem waqt l-impjieg tiegħu.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/654/KEE tat-30 ta’ Novembru 1989 dwar ir-rekwiżiti minimi ta’ sikurezza u ta’ saħħa fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 393, 30.12.1989, pp. 1-12)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 89/654/KEE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, pp. 1-8)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 26.11.2018

Top