EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Opinjonijiet tal-Unjoni Ewropea

Opinjonijiet tal-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU TA’:

l-Artikolu 288 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

X’INHU L-GĦAN TAL-ARTIKOLU 288 TAT-TFUE?

L-Artikolu 288 tat-TFUE jelenka l-5 tipi differenti ta’ atti legali li jistgħu jadottaw l-istituzzjonijiet tal-UE. Dawn huma: regolamenti, direttivi, deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet.

PUNTI EWLENIN

L-opinjonijiet huma mod kif istituzzjoni tesprimi l-fehmiet tagħha dwar abbozzi ta’ leġiżlazzjoni tal-UE jew materji oħrajn mingħajr dawn ma jkollhom is-saħħa ta’ liġi. Dawn jistgħu jinħarġu mill-istituzzjonijiet kollha ewlenin tal-UE (il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea), iż-żewġ korpi ta’ konsulenza prinċipali — il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni — u l-parlamenti nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE.

Dawn li ġejjin jistgħu joħorġu opinjonijiet:

 • il-Kummissjoni Ewropea: f’każijiet li jinvolvu l-politika tal-kompetizzjoni tal-UE jew ksur potenzjali tal-liġi Ewropea. Hija tirċievi l-opinjonijiet mingħand firxa ta’ kumitati ta’ konsulenza xjentifiċi (pereżempju, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel) u mhux xjentifiċi.
 • il-Parlament Ewropew: meta jiġi kkonsultat fin-numru relattivament limitat ta’ oqsma fejn ma għandux setgħat leġiżlattivi:
  • il-qasam tal-kompetizzjoni,
  • monetarju,
  • tal-impjieg u tal-politika soċjali, u
  • ċerti aspetti ta’ tassazzjoni ambjentali u tal-enerġija.
 • Il-kumitati proprji tal-Parlament joħorġu opinjonijiet jew dwar l-abbozz ta’ leġiżlazzjoni jew dwar suġġetti tal-għażla tagħhom.
 • il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea: meta jwieġeb pereżempju għal investigazzjoni mill-Ombudsman Ewropew dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tiegħu.
 • Servizzi legali ta’ kull waħda mit-3 istituzzjonijiet t’hawn fuq: huma jipprovdu pariri interni fil-forma ta’ opinjonijiet.
 • Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: f’aktar minn 12-il qasam ta’ politika, bħall-agrikoltura, it-trasport u l-impjieg, fejn, skont trattati tal-UE, jeħtieġlu jiġi kkonsultat dwar l-abbozz tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Huwa jista’ joħroġ ukoll l-opinjonijiet tiegħu dwar suġġetti oħrajn.
 • Il-Kumitat tar-Reġjuni: fl-10 oqsma ta’ politika li fihom jeħtieġlu jiġi kkonsultat, li jvarjaw mis-saħħa pubblika għall-enerġija u l-ambjent, u oqsma fakultattivi bħat-turiżmu u s-sajd.
 • Il-Parlamenti Nazzjonali: dwar l-abbozz ta’ leġiżlazzjoni tal-UE, kemm dwar il-kontenut tiegħu kif ukoll dwar jekk hux qasam aktar xieraq għall-UE jew għall-azzjoni nazzjonali.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet li jirregolaw l-istituzzjonijiet — Kapitolu 2 — Atti legali tal-Unjoni, proċeduri ta’ adozzjoni u dispożizzjonijiet oħrajn — Taqsima 1 — L-atti legali tal-Unjoni — Artikolu 288 (ex Artikolu 249 TKE) (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 171–172)

l-aħħar aġġornament 28.03.2018

Top