Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Inwittu t-triq għall-broadband ultraveloċi sal-2020

Go to the summaries’ table of contents

Inwittu t-triq għall-broadband ultraveloċi sal-2020

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Deċiżjoni Nru 243/2012/UE li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju.

X'INHU L-GĦAN TA' DIN ID-DEĊIŻJONI?

Din tistabbilixxi politika tal-ispettru tar-radju* mal-Unjoni Ewropea (UE) biex tassisti fl-ippjanar strateġiku fil-komunikazzjoni elettronika, inkluż il-broadband bla fili, komunikazzjoni bit-telefons ċellulari u l-“Internet tal-Affarijiet” (IoT), filwaqt li tiżgura bandwidth għal servizzi ta' prijorità oħra (bħas-servizzi tal-pulizija, militari u ta' emerġenza).

PUNTI EWLENIN

Il-politika tistabbilixxi inventarju tal-użu eżistenti tal-ispettru, programm tal-politika tal-ispettru tar-radju (RSPP), u toħloq pjan direzzjonali għall-futur. Ma tindirizzax kwistjonijiet tal-ispettru f'oqsma tal-politika bħall-protezzjoni ċivili, is-sigurtà u d-difiża jew taffettwa d-drittijiet tal-pajjiżi tal-UE biex jużaw l-ispettru għal kwistjonijiet ta' sigurtà tagħhom stess.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jikkooperaw biex jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti tal- objettivi tal-politika tal-UE, li huma biex:

  • jippromwovu l-innovazzjoni u l-investiment permezz ta' aktar flessibbiltà fl-użu tal-ispettru u l-ġestjoni effiċjenti tiegħu sabiex jiġu ssodisfati d-domandi li dejjem jiżdiedu, filwaqt li jirrifletti l-importanza soċjali, kulturali u ekonomika tiegħu;
  • jallokaw spettru biex jappoġġja l-objettivi tal-UE u ż-żieda fl-użu tad-data bla fili, jiftħu spettru addizzjonali biex jippermettu lill-UE tkun ta' eżempju fir-rigward tal-broadband bla fili u teknoloġiji ġodda;
  • jinkoraġġixxu l-użu mill-konsumaturi tat- teknoloġija diġitali u jikkontribwixxu għall-aġenda diġitali għall-Ewropa, bl-ogħla veloċità ta' broadband possibbli;
  • jippromwovu t-trasferiment jew it-twellija tad-drittijiet tal-ispettru u l-kondiviżjoni tal-infrastruttura, jevitaw il-konċentrazzjoni tad-drittijiet li huma ta' ħsara għall-kompetizzjoni u jiffaċilitaw awtorizzazzjonijiet tal-ispettru ġenerali, aktar milli individwali;
  • jevitaw interferenza dannuża bl-użu effiċjenti tal-ispettru u jżidu l-immunità tal-apparat għall-interferenza, kif ukoll inaqqsu l-marka tal-karbonju billi jtejbu l-effiċjenza tal-enerġija.

Kopertura u kapaċità suffiċjenti għandhom ikunu disponibbli għall-UE biex ikollha l-ogħla veloċitajiet ta' broadband bla fili fid-dinja, mhux inqas minn 30 Mbps għaċ-ċittadini kollha, sal-2020. Dan jista' jinvolvi, b'mod partikolari:

  • ir-rilaxx rapidu ta' meded oħrajn ta' frekwenza;
  • l-użu tal-medda ta' 800-MHz madwar l-UE;
  • l-użu tas-satellita jew soluzzjonijiet ta' ċelluli żgħar biex jippermettu aċċess għall-internet.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw ukoll id-disponibbiltà ta' frekwenzi tar-radju għal xandir bis-satellità u terrestru innovattiv awdjo-viżiv, fejn hemm ħtieġa ċara, u għandhom jipproteġu l-ħtiġijiet speċifiċi tal-ispettru li ġejjin:

META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Id-deċiżjoni applikat mill-10 ta' April 2012.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

* TERMINI EWLENIN

Spettru tar-radju: fir-radjazzjoni elettromanjetika, il-firxa ta' frekwenzi bejn 3 Hz u 3 000 Ghz li tikkorrispondi għar-radju. Il-frekwenzi jġorru s-sinjali tal-Wi-Fi u tat-telefonija mobbli u huma importanti fil-komunikazzjoni tat-trasport, ix-xandir, is-sigurtà u s-sikurezza pubblika.

Identifikazzjoni tal-frekwenza tar-radju (RFID): teknoloġija li tuża kampi elettromanjetiċi bil-frekwenza tar-radju biex tidentifika oġġetti li jkollhom tags meta jersqu viċin qarrej. Ġeneralment it-tags ikollhom ċippa elettronika b'antenna biex tgħaddi l-informazzjoni lill-interrogatur (stazzjon bażi jew b'mod aktar ġenerali, qarrej)

DOKUMENT EWLIENI

Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, pp. 7-17)

DOKUMENTI RELATATI

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Programm tal-Politika tal-Ispettru tar-Radju (COM(2014) 228 final tat-22.4.2014)

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Programm tal-Politika tal-Ispettru tar-Radju (COM(2014) 536 final tal-1.9.2014)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/195/UE tat-23 ta' April 2013 li tiddefinixxi arranġamenti prattiċi, formati uniformi u metodoloġija fir-rigward tal-ispettru tar-radju stabbilit permezz tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (ĠU L 113, 25.4.2013, pp. 18-21)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/688/UE tal-5 ta' Novembru 2012 dwar l-armonizzazzjoni tal-meded ta’ frekwenzi 1 920–1 980 MHz u 2 110–2 170 MHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi fl-Unjoni (ĠU L 307, 7.11.2012, pp. 84-88)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/654/UE tat-12 ta' Novembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2008/294/KE biex jiġu inklużi teknoloġiji tal-aċċess u baned tal-frekwenza addizzjonali għas-servizzi tal-komunikazzjoni mobbli fuq l-inġenji tal-ajru (servizzi MCA) (ĠU L 303, 14.11.2013, pp. 48-51)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/752/UE tal-11 ta' Diċembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2006/771/KE dwar l-armonizzazzjoni tal-ispettru tar-radju għal użu ma’ tagħmir għal meded qosra u li tħassar id-Deċiżjoni 2005/928/KE (ĠU L 334, 13.12.2013, pp. 17-36)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/276/UE tat-2 ta' Mejju 2014 dwar l-emendar tad-Deċiżjoni Nru 2008/411/KE dwar l-armonizzazzjoni tal-medda ta' frekwenzi bejn it-3 400 u t-3 800 MHz għas-sistemi terrestri li kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika fil-Komunità (ĠU L 139, 14.5.2014, pp. 18-25)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/641/UE tal-1 ta' Settembru 2014 dwar il-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati għall-użu tal-ispettru tar-radju minn tagħmir tal-awdjo mingħajr fili għall-ħolqien ta' programmi u avvenimenti speċjali fl-Unjoni (ĠU L 263, 3.9.2014, pp. 29-34)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/702/UE tas-7 ta' Ottubru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2007/131/KE dwar il-permess ta' użu tal-ispektrum ta' frekwenzi tar-radju, għal apparat li juża teknoloġija ultra-wideband b'mod armonizzat fil-Komunità (ĠU L 293, 9.10.2014, pp. 48-56)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/750 tat-8 ta' Mejju 2015 dwar l-armonizzazzjoni tal-banda ta' frekwenzi 1452-1492 MHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni (ĠU L 119, 12.5.2015, pp. 27-31)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/339 tat-8 ta' Marzu 2016 dwar l-armonizzazzjoni tal-banda tal-frekwenzi 2 010-2 025 MHz għal kollegamenti bil-vidjow mingħajr fili portabbli jew mobbli u għal kameras mingħajr fili li jintużaw għall-ħolqien ta' programmi u avvenimenti speċjali (ĠU L 63, 10.3.2016, pp. 5-8)

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/687 tat-28 ta' April 2016 dwar l-armonizzazzjoni tal-banda ta' frekwenzi 694-790 MHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili u għal użu nazzjonali flessibbli fl-Unjoni (ĠU L 118, 4.5.2016, pp. 4-15)

l-aħħar aġġornament 13.09.2016

Top