Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Negozjati dwar il-klima tan-NU: Protokoll ta’ Kyoto — l-ewwel perjodu ta’ impenn

Negozjati dwar il-klima tan-NU: Protokoll ta’ Kyoto — l-ewwel perjodu ta’ impenn

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE dwar l-approvazzjoni f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta’ Kyoto għall-Konvenzjoni Kwadra tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u t-twettiq konġunt ta’ l-obbligi tiegħu

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DEĊIŻJONI?

Hija tagħti l-approvazzjoni legali tal-UE għall-Protokoll ta’ Kyoto — ftehim skont il-Konvenzjonijiet Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) — u konferma li l-UE u l-15-il pajjiż li kienu membri meta l-leġiżlazzjoni ġiet adottata (l-“UE-15”) sejrin jonoraw l-impenji li daħlu għalihom bi tnaqqis ta’ 8% fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra tagħhom meta mqabbla mal-livelli tal-1990 għall-UE in ġenerali.

PUNTI EWLENIN

 • Peress li l-Protokoll ta’ Kyoto ppermetta lil gruppi ta’ pajjiżi jissodisfaw il-miri tagħhom b’mod konġunt, it-tnaqqis ġenerali ta’ 8% għall-pajjiżi tal-UE u tal-pajjiżi tal-UE ġie analizzat f’miri nazzjonali mhux vinkolattivi, imfassla apposta għall-ġid relattiv ta’ kull pajjiż f’dak iż-żmien.
 • Id-deċiżjoni tistabbilixxi l-limitazzjonijiet jew tnaqqis ta’ emissjonijiet għall-“UE-15” bejn l-2008 u l-2012. Dawn huma:
  • l-UE biex tnaqqas il-livelli globali tal-emissjonijiet għal 92%,
  • 8 pajjiżi biex inaqqsu l-emissjonijiet, għal bejn 72% (il-Lussemburgu) u 94% (in-Netherlands),
  • 5 sejrin jitħallew iżiduhom, għal bejn 104% (l-Iżvezja) u 127% (il-Portugall),
  • 2 (Franza u l-Finlandja) biex iżommuhom fil-livelli eżistenti (100%).
 • Ġew stabbiliti miri individwali simili għall-pajjiżi li ssieħbu fl-UE wara li ġie adottat il-Protokoll ta’ Kyoto — ħlief għal Ċipru u Malta, li m’għandhom l-ebda mira.
 • L-UE u l-pajjiżi tal-UE ssodisfaw l-impenji tagħhom taħt il-perijodu tal-ewwel impenn tal-Protokoll ta’ Kyoto (2008-2012).
 • Biex titnaqqas id-diskrepanza bejn it-tmiem tal-ewwel perjodu ta’ Kyoto u l-bidu ta’ ftehim globali ġdid fl-2020, 37 pajjiż żviluppat u l-UE qablu fuq tieni perjodu. L-arranġamenti għall-2013-2020 ġew adottati fil-konferenza dwar it-tibdil fil-klima f’Doha f’Diċembru 2012.

SFOND

Il-Protokoll ta’ Kyoto kien, sal-konferenza dwar il-klima f’Pariġi f’Diċembru 2015, l-unika ftehim li jorbot legalment fid-dinja biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra. Adottat f’Diċembru 1997, fih wegħdiet min-nazzjonijiet industrijalizzati parteċipanti biex inaqqsu l-emissjonijiet totali tagħhom ta’ 6 gassijiet serra (dijossidu tal-karbonju, metanu, ossidu nitruż, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons u hexafluoride tal-kubrit) b’medja ta’ 5 % matul l-ewwel perjodu ta’ impenn (2008-2012) meta mqabbel mal-livelli tal-1990.

META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Daħlet fis-seħħ fit-2 ta’ Mejju 2002.

SFOND

“L-ewwel perjodu ta’ impenn ta’ Kyoto (2008-12)” fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE tal-25 ta’ April 2002 dwar l-approvazzjoni f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta’ Kyoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u t-twettiq konġunt ta’ l-obbligi tiegħu (ĠU L 130 tal-15.5.2002, p. 1–3)

ATTI RELATATI

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1339 tat-13 ta’ Lulju 2015 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Emenda ta’ Doha għall-Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u t-twettiq konġunt tal-impenji taħtha (ĠU L 207, 4.8.2015, p. 1–5)

l-aħħar aġġornament 08.02.2016

Top