EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fl-industriji tal-estrazzjoni

Is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fl-industriji tal-estrazzjoni

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/104/KEE — is-sigurtà u l-protezzjoni tas-saħħa ta’ ħaddiema tal-industriji għall-estrazzjoni fuq u taħt l-art

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Din tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għas-sigurtà u l-protezzjoni tas-saħħa ta’ ħaddiema f’industriji għall-estrazzjoni tal-minerali.

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva tkopri industriji għall-estrazzjoni tal-minerali fuq u taħt l-art, inkluż it-tiftix u l-preparazzjoni ta’ materjali estratti għall-bejgħ. Din ma tkoprix l-ipproċessar sussegwenti tal-materjali estratti.

Sabiex jissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, min iħaddem għandu jiżgura li:

il-postijiet tax-xogħol huma ddisinjati u organizzati b’tali mod li l-ħaddiema jistgħu jaħdmu mingħajr ma jpoġġu s-saħħa u s-sigurtà tagħhom jew ta’ ħaddiema oħrajn fil-periklu,

għandu dejjem ikun hemm sorveljanza minn persuna inkarigata,

ix-xogħol li jinvolvi riskju speċjali jingħata biss lil ħaddiema kompetenti u jitwettaq skont l-istruzzjonijiet,

l-istruzzjonijiet ta’ sigurtà kollha għandhom jinftiehmu mill-ħaddiema kollha kkonċernati,

ikunu pprovduti faċilitajiet tal-ewwel għajnuna, u

l-eżerċizzji ta’ sigurtà jitwettqu f’intervalli regolari.

Irid jitfassal dokument li jikkonċerna s-saħħa u s-sigurtà minn min iħaddem għall-implimentazzjoni tal-miżuri kollha ta’ saħħa u sigurtà, li juri li r-riskji li huma esposti għalihom il-ħaddiema ġew evalwati, u li l-post tax-xogħol huwa sikur. Meta jkunu preżenti ħaddiema minn kumpaniji oħrajn, id-dokument għandu jiddeskrivi wkoll l-għanijiet tal-proċeduri ta’ koordinazzjoni u implimentazzjoni.

Barra minn hekk, min iħaddem se:

jirrapporta inċidenti fuq ix-xogħol serji u sitwazzjonijiet ta’ periklu serju lill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien,

jieħu miżuri biex jevita, jiskopri u jikkumbatti nirien, u ambjenti splussivi jew ambjenti oħrajn ta’ periklu għas-saħħa,

jipprovdi mezzi ta’ evakwazzjoni u salvataġġ fil-każ ta’ periklu,

jipprovdi sistemi ta’ twissija u ta’ komunikazzjoni oħrajn biex jippermetti operazzjonijiet ta’ assistenza, evakwazzjoni u ta’ salvataġġ,

jinforma lill-ħaddiema dwar il-miżuri li ttieħdu dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol,

jiżgura li l-ħaddiema jsirulhom kontrolli tas-saħħa regolari relatati mal-attivitajiet tagħhom,

jiżgura l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fuq kwistjonijiet ta’ saħħa u sigurtà.

Ir-rekwiżiti dettaljati huma stabbiliti fl-annessi għad-direttiva.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Hija daħlet fis-seħħ fis-7 ta’ Diċembru 1992.

SFOND

Saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol: Qasam tal-attività fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/104/KEE tat-3 ta’ Diċembru 1992 dwar il-ħtiġijiet minimi biex tittejjeb is-sigurtà u l-protezzjoni tas-saħħa ta’ ħaddiema ta’ l-industriji għall-estrazzjoni tal-minerali kemm fuq, kif ukoll taħt l-art (it-tnax-il Direttiva individwali fis-sens ta’ l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 92/104/KEE

7.12.1992

7.12.1994

ĠU L 404, 31.12.1992, p. 10–25

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2007/30/KE

28.6.2007

31.12.2012

ĠU L 165, 27.6.2007, p. 21–24

l-aħħar aġġornament 15.10.2015

Top