Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_071_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 71

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.071.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 071

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2002

L 355

45

 

 

32002L0089

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/89/EZ od 28. studenoga 2002. o izmjeni Direktive 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

3

2012

L 091

8

 

 

32012R0278

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 278/2012 od 28. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 159/2009 u pogledu određivanja količina dioksina i polikloriranih bifenila (1)

19

2012

L 092

15

 

 

32012R0283

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 283/2012 od 29. ožujka 2012. o utvrđivanju standardne naknade za svako izvješće o poljoprivrednom gospodarstvu od obračunske godine 2012. u okviru sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

34

2012

L 140

55

 

 

32012R0451

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 451/2012 od 29. svibnja 2012. o povlačenju s tržišta određenih dodataka hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupinu dodataka za siliranje (1)

35

2013

L 093

1

 

 

32013R0283

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 283/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o aktivnim tvarima, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (1)

44

2013

L 093

85

 

 

32013R0284

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 284/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o sredstvima za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (1)

128

2013

L 109

27

 

 

32013R0360

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 360/2013 od 18. travnja 2013. o utvrđivanju izvoznih subvencija za meso peradi

196

2013

L 118

15

 

 

32013R0393

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 393/2013 od 29. travnja 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1120/2009 i (EZ) 1122/2009 u pogledu kriterija prihvatljivosti i obveza obavješćivanja o sortama konoplje za provedbu programa izravne potpore za poljoprivrednike

199

2013

L 120

9

 

 

32013R0398

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 398/2013 od 30. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2006 o određivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u vezi s vođenjem računa od strane agencija za plaćanje, izjavama o izdacima i prihodima te uvjetima za nadoknadu izdataka u okviru EFJP-a i EPFRR-a

201

2013

L 120

13

 

 

32013R0400

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 400/2013 od 30. travnja 2013. o određivanju uvoznih carina za sektor žitarica primjenljivih od 1. svibnja 2013.

203

2013

L 121

26

 

 

32013R0403

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 403/2013 od 2. svibnja 2013. o odobrenju enzimskog pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze i endo-1,4-beta-glukanaze proizvedenog od Trichoderma reesei (ATCC 74444) kao dodatka hrani za životinje za perad za tov i nesenje i za odbijenu prasad i o izmjeni uredaba (EZ) br. 1259/2004, (EZ) br. 1206/2005 i (EZ) br. 1876/2006 (nositelj odobrenja DSM Nutritional Products) (1)

206

2013

L 125

1

 

 

32013R0413

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 413/2013 od 6. svibnja 2013. o odobrenju pripravka Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kao dodatka hrani za životinje za uporabu u vodi za piće za odbijenu prasad, svinje za tov, kokoši nesilice i piliće za tov (nositelj odobrenja Lallemand SAS) (1)

210

2013

L 126

43

 

 

32013R0420

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 420/2013 od 7. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

213

2013

L 127

20

 

 

32013R0427

 

 

 

Provedbena uredba komisije (EU) br. 427/2013 od 8. svibnja 2013. o odobrenju selenometionina proizvedenog od Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 kao dodatka hrani za životinje za sve životinjske vrste i o izmjeni uredaba (EZ) br. 1750/2006, (EZ) br. 634/2007 i (EZ) br. 900/2009 u pogledu najvećeg dodavanja seleniziranog kvasca (1)

215

2013

L 127

24

 

 

32013R0429

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 429/2013 od 8. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

218

2013

L 129

36

 

 

32013R0440

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 440/2013 od 13. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

220

2013

L 130

21

 

 

32013R0445

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 445/2013 od 14. svibnja 2013. o odobrenju hidroksi analoga selenometionina kao dodatka hrani za životinje za sve životinjske vrste (1)

222

2013

L 132

8

 

 

32013R0450

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 450/2013 od 15. svibnja 2013. o određivanju uvoznih carina za sektor žitarica primjenjivih od 16. svibnja 2013.

225

2013

L 133

18

 

 

32013R0459

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 459/2013 od 16. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

228

2013

L 135

10

 

 

32013L0027

 

 

 

Direktiva Komisije 2013/27/EU od 17. svibnja 2013. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja klorfenapira kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

230

2013

L 138

7

 

 

32013R0477

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 477/2013 od 23. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

234

2013

L 139

4

 

 

32013R0480

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 480/2013 od 24. svibnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 788/2012 u pogledu razdoblja analize određenih pesticida koja se provodi na dobrovoljnoj osnovi (1)

236

2013

L 139

5

 

 

32013R0481

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 481/2013 od 24. svibnja 2013. o prilagodbi Provedbene uredbe (EU) br. 788/2012 u pogledu broja uzoraka koje Hrvatska mora uzeti i analizirati za kombinacije pesticida/sredstva (1)

237

2013

L 139

12

 

 

32013R0485

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 485/2013 od 24. svibnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobravanje aktivnih tvari klotianidina, tiametoksama i imidakloprida i o zabrani uporabe i prodaje sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže te aktivne tvari (1)

238

2013

L 147

3

 

 

32013R0505

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 505/2013 od 31. svibnja 2013. o utvrđivanju dodatnih izvanrednih mjera u pogledu stavljanja šećera i izoglukoze izvan kvote na tržište Unije uz sniženu pristojbu za prekoračene količine tijekom tržišne godine 2012./2013.

253

2013

L 151

1

 

 

32013R0500

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 500/2013 od 30. svibnja 2013. o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus soj BV-0001, azoksistrobin, klotianidin, fenpirazamin, heptamaloksiloglukan, metrafenon, Paecilomyces lilacinus soj 251, propikonazol, kvizalofop-P, spiromesifen, tebukonazol, tiametoksam i virus žutog mozaika tikvice slabe virulentnosti u ili na određenim proizvodima (1)

258

2013

L 162

5

 

 

32013R0541

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 541/2013 od 13. lipnja 2013. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

290

2013

L 162

7

 

 

32013R0542

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 542/2013 od 13. lipnja 2013. o najnižoj carini za šećer koja se utvrđuje kao odgovor na četvrti djelomični poziv na podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) br. 36/2013

292

2013

L 163

21

 

 

32013R0547

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 547/2013 od 14. lipnja 2013. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

294

2013

L 163

23

 

 

32013R0548

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 548/2013 od 14. lipnja 2013. o utvrđivanju uvoznih carina u sektoru žitarica koje se primjenjuju od 16. lipnja 2013.

296

2013

L 170

23

 

 

32013R0592

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 592/2013 od 21. lipnja 2013. o tehničkom obliku za slanje europske statistike o trajnim nasadima u skladu s Uredbom (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

299

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top