Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_010_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 10

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 10

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1978 L 156 0011
 

31978R1260

 

Rådets förordning (EEG) nr 1260/78 av den 12 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1418/76 vad avser förfarandet vid fastställande av tröskelpriset för rundkornigt råris och för brutet ris

3

 
1978 L 157 0034
 

31978L0511

 

Kommissionens direktiv 78/511/EEG av den 24 maj 1978 om ändring av direktivet 74/268/EEG om särskilda krav rörande förekomst av flyghavre (Avena fatua) i utsäde av foderväxter och stråsäd (78/511/EEG)

4

 
1978 L 157 0035
 

31978D0512

 

Kommissionens beslut av den 24 maj 1978 om ändring av beslut 74/269/EEG om tillstånd för vissa medlemsstater att anta strängare bestämmelser för flyghavre (Avena fatua) i utsäde av foderväxter och stråsäd (Endast den engelska texten är giltig) (78/512/EEG:)

5

 
1978 L 165 0001
 

31978R1346

 

Rådets förordning (EEG) nr 1346/78 av den 19 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

6

 
1978 L 166 0001
 

31978R1360

 

Rådets förordning (EEG) nr 1360/78 av den 19 juni 1978 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa

8

 
1978 L 167 0045
 

31978R1391

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1391/78 av den 23 juni 1978 om ändring av tillämpningsföreskrifterna för bidragssystemet för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkkobesättningar

16

 
1978 L 170 0003
 

31978R1397

 

Rådets förordning (EEG) nr 1397/78 av den 20 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1358/77 om allmänna bestämmelser för kompensation av lagringskostnader för socker

24

 
1978 L 171 0001
 

31978R1417

 

Rådets förordning (EEG) nr 1417/78 av den 19 juni 1978 om stödsystemet för torkat foder

25

 
1978 L 171 0012
 

31978R1421

 

Rådets förordning (EEG) nr 1421/78 av den 20 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

29

 
1978 L 171 0014
 

31978R1422

 

Rådets förordning (EEG) nr 1422/78 av den 20 juni 1978 om beviljande av vissa särskilda rättigheter till mjölkproducentorganisationer i Förenade kungariket

31

 
1978 L 171 0019
 

31978R1423

 

Rådets förordning (EEG) nr 1423/78 av den 20 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 2759/75 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött

36

 
1978 L 171 0034
 

31978R1428

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1428/78 av den 27 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 837/68 om tillämpningsföreskrifter för importavgifter inom sockerområdet

37

 
1978 L 178 0060
 

31978R1514

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1514/78 av den 30 juni 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 2793/77 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av särskilt stöd för skummjölk avsedd att användas som foder till andra djur än unga kalvar

38

 
1978 L 179 0010
 

31978R1528

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1528/78 av den 30 juni 1978 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

39

 
1978 L 184 0011
 

31978R1556

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1556/78 av den 5 juli 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1727/70 om interventionsförfarandet för råtobak vad avser villkoren för utformning

47

 
1978 L 185 0001
 

31978R1562

 

Rådets förordning (EEG) nr 1562/78 av den 29 juni 1978 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

48

 
1978 L 191 0023
 

31978R1645

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1645/78 av den 13 juli 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1105/68 om närmare bestämmelser om beviljande av stöd för skummjölk som används som foder

57

 
1978 L 192 0051
 

31978R1666

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1666/78 av den 14 juli 1978 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 1393/76 om närmare bestämmelser om import av vinprodukter från vissa tredje länder

59

 
1978 L 193 0010
 

31978R1680

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1680/78 av den 17 juli 1978 om justering av de exportbidrag för malt som fastställs i artikel 16.4 i förordning (EEG) nr 2727/75

60

 
1978 L 201 0026
 

31978R1729

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1729/78 av den 24 juli 1978 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin

63

 
1978 L 202 0008
 

31978R1740

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1740/78 av den 25 juli 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1579/74 om förfarandet vid beräkning av importavgiften för bearbetade produkter av spannmål och ris och vid förutfastställande av denna avgift för dessa produkter och för foderblandningar framställda av spannmål

66

 
1978 L 203 0027
 

31978R1757

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1757/78 av den 26 juli 1978 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1523/71 och (EEG) nr 771/74 avseende lin och hampa

67

 
1978 L 204 0006
 

31978R1761

 

Rådets förordning (EEG) nr 1761/78 av den 25 juli 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

68

 
1978 L 204 0013
 

31978R1767

 

Rådets förordning (EEG) nr 1767/78 av den 25 juli 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1035/77 om särskilda åtgärder för att främja försäljningen av bearbetade produkter av citroner

69

 
1978 L 205 0064
 

31978R1805

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1805/78 av den 28 juli 1978 om frukt- och grönsaksproducentorganisationers återtag av produkter som inte uppfyller deras marknadsregler

70

 
1978 L 206 0043
 

31978L0633

 

Kommissionens åttonde direktiv av den 15 juni 1978 om gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen (78/633/EEG)

71

 
1978 L 216 0001
 

31978R1883

 

Rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av den 2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

84

 
1978 L 226 0011
 

31978R1972

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1972/78 av den 16 augusti 1978 om närmare bestämmelser om enologiska metoder

92

 
1978 L 227 0032
 

31978D0685

 

Kommissionens beslut av den 26 juli 1978 om fastställande av en förteckning över epizootiska sjukdomar i enlighet med direktiv 72/462/EEG (78/685/EEG)

94

 
1978 L 230 0008
 

31978R1993

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1993/78 av den 18 augusti 1978 om åtgärder för att genom tekniskt eller kommersiellt bistånd utveckla användningen och konsumtionen utanför gemenskapen av mjölkprodukter med ursprung i gemenskapen

96

 
1978 L 231 0005
 

31978R1998

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1998/78 av den 18 augusti 1978 om tillämpningsföreskrifter för kompensation för lagringskostnader för socker

99

 
1978 L 236 0013
 

31978L0692

 

Rådets direktiv av den 25 juli 1978 om ändring av rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG om saluföring av betutsäde, utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd och utsädespotatis, material för vegetativ förökning av vinrankor, samt utsäde av olje- och spånadsväxter och av köksväxter (78/692/EEG)

105

 
1978 L 246 0011
 

31978R2118

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2118/78 av den 7 september 1978 om definition av de faktiska kostnaderna för bildande och administration av frukt- och grönsaksproducenternas organisationer

111

 
1978 L 278 0025
 

31978R2309

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2309/78 av den 2 oktober 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1613/71 om närmare bestämmelser för fastställande av cif-priser och avgifter för ris och brutet ris och därtill hörande korrektionsbelopp

112

 
1978 L 282 0012
 

31978R2342

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2342/78 av den 6 oktober 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1993/78 om åtgärder för att genom tekniskt eller kommersiellt bistånd utveckla användningen och konsumtionen utanför gemenskapen av mjölkprodukter med ursprung i gemenskapen

113

 
1978 L 287 0009
 

31978R2377

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2377/78 av den 12 oktober 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1998/78 om tillämpningsföreskrifter för kompensationen för lagringskostnader för socker

114

 
1978 L 300 0024
 

31978R2496

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2496/78 av den 26 oktober 1978 om närmare bestämmelser om beviljandet av stöd för privat lagring av Provolone-ost

115

 
1978 L 301 0010
 

31978R2514

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2514/78 av den 26 oktober 1978 om medlemsstaternas registrering av avtal för odling av utsäde i icke-medlemsländer

117

 
1978 L 301 0040
 

31978R2525

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2525/78 av den 27 oktober 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1528/78 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

119

 
1978 L 318 0055
 

31978R2644

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2644/78 av den 10 november 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 2448/77 i fråga om villkoren för avyttring till bearbetningsindustrin av apelsiner som har återtagits från marknaden

121

 
1978 L 320 0010
 

31978R2658

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2658/78 av den 13 november 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 586/77 om tillämpningsföreskrifter för avgifter på nötkött och om ändring av förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

122

 
1978 L 330 0019
 

31978R2743

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2743/78 av den 24 november 1978 om informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen rörande torkat foder

124

 
1978 L 331 0006
 

31978R2751

 

Rådets förordning (EEG) nr 2751/78 av den 23 november 1978 om allmänna bestämmelser för fastställande av importavgifter för olivolja genom anbud

126

 
1978 L 331 0013
 

31978R2754

 

Rådets förordning (EEG) nr 2754/78 av den 23 november 1978 om intervention inom olivoljesektorn

128

 
1978 L 332 0043
 

31978R2771

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2771/78 av den 28 november 1978 om ändring för tredje gången av förordning (EEG) nr 1528/78 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

129

 
1978 L 350 0027
 

31978L1020

 

Rådets direktiv av den 5 december 1978 om ändring av direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG och 69/208/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd och utsäde av olje- och spånadsväxter (78/1020/EEG)

130

 
1978 L 357 0001
 

31978R2990

 

Rådets förordning (EEG) nr 2990/78 av den 18 december 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 525/77 om införande av ett system med produktionsstöd för konserverad ananas

131

 
1978 L 357 0002
 

31978R2991

 

Rådets förordning (EEG) nr 2991/78 av den 18 december 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 316/68 om fastställande av kvalitetsnormer för friska snittblommor och friskt snittgrönt

132

 
1978 L 361 0008
 

31978R3042

 

Rådets förordning (EEG) nr 3042/78 av den 18 december 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 1358/77 om allmänna bestämmelser för kompensationen av lagringskostnader för socker

133

 
1978 L 361 0055
 

31978R3056

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3056/78 av den 22 december 1978 om fastställandet av gemenskapens gränsövergångsställe för importerad olivolja

134

 
1978 L 367 0001
 

31978R3074

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3074/78 av den 21 december 1978 om ändring för fjärde gången av förordning (EEG) nr 1528/78 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

135

 
1978 L 367 0017
 

31978R3076

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3076/78 av den 21 december 1978 om import av humle från tredje land

143

 
1978 L 367 0028
 

31978R3077

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3077/78 av den 21 december 1978 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

150

 
1978 L 369 0012
 

31978R3089

 

Rådets förordning (EEG) nr 3089/78 av den 19 december 1978 om allmänna bestämmelser för konsumtionsstöd för olivolja

152

 
1978 L 370 0058
 

31978R3130

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3130/78 av den 28 december 1978 om fastställande av interventionsorter för olivolja

155

 
1978 L 370 0060
 

31978R3131

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3131/78 av den 28 december 1978 om användning av anbudsförfarande för att bestämma importavgifter för olivolja

157

 
1978 L 370 0070
 

31978R3135

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3135/78 av den 28 december 1978 om fastställandet av importavgiften för oliver och restprodukter från olivoljeframställning

159

 
1978 L 370 0072
 

31978R3136

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3136/78 av den 28 december 1978 om närmare bestämmelser för fastställande av importavgiften på olivolja genom anbud

161

 
1979 L 006 0027
 

31979L0009

 

Rådets direktiv av den 19 december 1978 om ändring av direktiv 77/391/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för att bekämpa brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreatur (79/9/EEG)

165

 
1979 L 022 0021
 

31979D0095

 

Kommissionens beslut av den 29 december 1978 om ändring av besluten 75/578/EEG, 76/221/EEG, 77/145/EEG och 78/124/EEG (Endast den franska texten är autentisk) (79/95/EEG:)

166

 
1979 L 033 0036
 

31979L0117

 

Rådets direktiv av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (79/117/EEG)

168

 
1979 L 034 0002
 

31979R0234

 

Rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter

173

 
1979 L 034 0004
 

31979R0235

 

Rådets förordning (EEG) nr 235/79 av den 5 februari 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle vad gäller godkännande av intyg som åtföljer humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

175

 
1979 L 042 0020
 

31979R0308

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 308/79 av den 16 februari 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 3136/78 om närmare bestämmelser för fastställande av importavgiften på olivolja genom anbud

176

 
1979 L 042 0021
 

31979R0309

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 309/79 av den 16 februari 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 316/68 vad beträffar märkning av friska snittblommor

177

 
1979 L 043 0005
 

31979R0313

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 313/79 av den 19 februari 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 3389/73 om förfarandet och villkoren för försäljning av tobak som innehas av interventionsorgan

178

 
1979 L 054 0067
 

31979R0344

 

Rådets förordning (EEG) nr 344/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om fastställande av referenspriset och uttagande av utjämningsavgiften på vin

180

 
1979 L 054 0069
 

31979R0345

 

Rådets förordning (EEG) nr 345/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag och kriterier för fastställande av bidragsbeloppet inom vinsektorn

182

 
1979 L 054 0072
 

31979R0346

 

Rådets förordning (EEG) nr 346/79 av den 5 februari 1979 om fastställande av villkor för tillämpning av skyddsåtgärder inom vinsektorn

185

 
1979 L 054 0124
 

31979R0357

 

Rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden

188

 
1979 L 057 0011
 

31979R0449

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 449/79 av den 7 mars 1979 om ändring för femte gången av förordning (EEG) nr 1528/78 om tillämpningföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

194

 
1979 L 058 0001
 

31979R0460

 

Rådets förordning (EEG) nr 460/79 av den 5 mars 1979 om direkt samverkan mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vad gäller nedklassning av kvalitetsvin framställt inom specificerade områden

196

 
1979 L 062 0005
 

31979L0268

 

Rådets direktiv av den 5 mars 1979 om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (79/268/EEG)

199

 
1979 L 078 0002
 

31979R0591

 

Rådets förordning (EEG) nr 591/79 av den 26 mars 1979 om allmänna bestämmelser för produktionsbidrag avseende olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

200

 
1979 L 078 0022
 

31979R0600

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 600/79 av den 29 mars 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2237/77 vad gäller dagen för införande av den nya utformningen av företagsredovisningen i Italien och Luxemburg

203

 
1979 L 086 0029
 

31979L0372

 

Rådets direktiv 79/372/EEG av den 2 april 1979 om ändring av direktiv 77/101/EEG om saluföring av foderråvaror (79/372/EEG)

204

 
1979 L 086 0030
 

31979L0373

 

Rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar (79/373/EEG)

205

 
1979 L 099 0001
 

31979R0772

 

Rådets förordning (EEG) nr 772/79 av den 18 april 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2766/75 med avseende på det standardbelopp för allmänna omkostnader som används vid beräkningen av slusspriset för slaktkroppar av gris

213

 
1979 L 111 0014
 

31979R0882

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 882/79 av den 3 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 586/77 om tillämpningsföreskrifter för avgifter på nötkött och om ändring av förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

214

 
1979 L 111 0016
 

31979R0883

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 883/79 av den 3 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2960/77 om närmare bestämmelser för försäljning av olivolja som innehas av interventionsorgan

216

 
1979 L 117 0004
 

31979R0929

 

Rådets förordning (EEG) nr 929/79 av den 8 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 729/70 avseende det belopp som tilldelas utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

218

 
1979 L 129 0001
 

31979R0991

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 991/79 av den 17 maj 1979 om fastställande av ett tabellschema och definitioner i samband med grundläggande statistiska undersökningar av vinodlingsområden och om upphävande av förordningarna nr 143 och nr 26/64/EEG

220

 
1979 L 129 0009
 

31979D0491

 

Kommissionens beslut av den 17 maj 1979 om fastställandet av en kod och standardregler för överföring till maskinläslig form av data från de statistiska grundundersökningarna av vinodlingsområden (79/491/EEG)

228

 
1979 L 130 0020
 

31979R1037

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1037/79 av den 28 maj 1979 om ändring av förordningarna (EEG) nr 205/73, (EEG) nr 2041/75 och (EEG) nr 3136/78 vad avser olivolja

240

Top