EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/473/09

Sejħa għall-proposti 2022 — EAC/A09/2021 Il-Programm Erasmus+ 2021/C 473/09

PUB/2021/915

OJ C 473, 24.11.2021, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 473/23


Sejħa għall-proposti 2022 — EAC/A09/2021

Il-Programm Erasmus+

(2021/C 473/09)

1.   Introduzzjoni u Għanijiet

Din is-sejħa għall-proposti hija msejsa fuq ir-Regolament (UE) 2021/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi “Erasmus+”: il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni u taħriġ, żgħażagħ u sport (1). Il-Programm Erasmus + ikopri l-perjodu mill-2021 sal-2027. L-għanijiet tal-programm tal-Programm Erasmus+ huma elenkati fl-Artikolu 3 tar-Regolament.

2.   Azzjonijiet

Din is-sejħa għall-proposti tkopri dawn l-azzjonijiet tal-Programm Erasmus+:

L-Azzjoni Ewlenija 1 (KA1) — Il-mobbiltà fit-tagħlim tal-individwi:

Il-mobbiltà tal-individwi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ

Attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ

DiscoverEU – Azzjoni Inklużiva

Skambji virtwali fl-edukazzjoni għolja u ż-żgħażagħ

Azzjoni Ewlenija 2 (KA2) — Kooperazzjoni fost l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet

Sħubijiet għall-Kooperazzjoni:

Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni

Sħubijiet fuq Skala żgħira

Sħubijiiet għall-Eċċellenza:

Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali

Akkademja tal-Għalliema tal-Erasmus+

Azzjonijiet Erasmus Mundus

Sħubijiet għall-Innovazzjoni:

Alleanzi għall-innovazzjoni

Proġetti li jħarsu ’l quddiem

Bini tal-kapaċitajiet fl-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, iż-żgħażagħ u l-isport

Avvenimenti Sportivi Ewropej mingħajr Skop ta’ Qligħ

Azzjoni Ewlenija 3 (KA3) — Appoġġ għall-iżvilupp tal-politika u l-kooperazzjoni

Żgħażagħ Ewropej Flimkien

Azzjonijiet Jean Monnet:

Jean Monnet fil-qasam tal-edukazzjoni għolja:

Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u tat-taħriġ

3.   Eliġibbiltà

Kull korp pubbliku jew privat li hu attiv fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport jista’ japplika għal finanzjament mill-Programm Erasmus+. Barra minn hekk, il-gruppi taż-żgħażagħ li huma attivi fil-ħidma taż-żgħażagħ, iżda mhux bilfors fil-kuntest ta’ organizzazzjoni taż-żgħażagħ, jistgħu japplikaw għal finanzjament fejn tidħol il-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u tal-ħaddiema żgħażagħ, l-attivitajiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u l-azzjoni inklużiva DiscoverEU.

Dawn il-Pajjiżi li ġejjin jistgħu jieħdu sehem sħiħ fl-azzjonijiet tal-Programm Erasmus+ (2):

is-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi u t-territorji extra Ewropej,

il-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm:

il-pajjiżi tal-EFTA/ŻEE: l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja,

il-pajjiżi kandidati tal-UE: ir-Repubblika tat-Turkija, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq u r-Repubblika tas-Serbja (3).

Barra minn hekk, ċerti azzjonijiet tal-Programm Erasmus+ huma miftuħa għal organizzazzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Jekk jogħġbok ara l-Gwida tal-Programm 2022 tal-Erasmus+ għal aktar dettalji dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni.

4.   Baġit u durata tal-proġetti

L-istima tal-baġit totali allokat għal din is-sejħa għall-proposti hija EUR 3 179 miljun:

L-Edukazzjoni u t-Taħriġ:

EUR

2 813,11 miljun

Iż-Żgħażagħ:

EUR

288,13 miljun

L-Isport:

EUR

51,89 miljun

Jean Monnet:

EUR

25,8 miljun

Il-baġit totali allokat għas-sejħa għall-proposti, kif ukoll it-tqassim tiegħu huma indikattivi, u jistgħu jiġu mmodifikati soġġett għal emenda tal-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-Erasmus+. L-applikanti potenzjali mistiedna jikkonsultaw regolarment il-Programm ta’ Ħidma Annwali Erasmus + u l-emendi tagħhom, ippubblikati fuq:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

fir-rigward tal-baġit disponibbli għal kull azzjoni koperta mis-sejħa.

Il-livell tal-għotjiet kif ukoll id-durata tal-proġetti jvarjaw skont il-fatturi bħalma huma t-tip ta’ proġett u l-għadd ta’ sħab involuti.

Il-benefiċjarji jistgħu jiddikjaraw il-kostijiet tax-xogħol imwettaq minn voluntiera fl-ambitu ta’ azzjoni jew ta’ programm ta’ ħidma abbażi tal-kostijiet unitarji awtorizzati u definiti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2019)2646. Jekk jogħġbok ara l-Gwida tal-Programm Erasmus+ għal aktar struzzjonijiet dettaljati dwar l-eliġibbiltà tal-kostijiet tal-voluntiera.

5.   Data ta’ skadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet

L-iskadenzi tal-applikazzjonijiet imsemmija hawn taħt kollha jirreferu għall-ħin ta’ Brussell.

Azzjoni Ewlenija 1

Il-mobbiltà tal-individwi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

it-23 ta’ Frar f’12:00

Il-mobbiltà tal-individwi fl-oqsma tal-ETV, l-edukazzjoni skolastika u l-edukazzjoni għall-adulti

it-23 ta’ Frar f’12:00

Il-mobbiltà internazzjonali li tinvolvi pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm

it-23 ta’ Frar f’12:00

L-akkreditazzjonijiet tal-Erasmus fl-ETV, l-edukazzjoni skolastika u l-edukazzjoni għall-adulti

id-19 ta’ Ottubru f’12:00

L-akkreditazzjoni tal-Erasmus fil-qasam taż-żgħażagħ

id-19 ta’ Ottubru f’12:00

Il-mobbiltà tal-individwi fil-qasam taż-żgħażagħ

it-23 ta’ Frar f’12:00

Il-mobbiltà tal-individwi fil-qasam taż-żgħażagħ

l-4 ta’ Ottubru f’12:00

DiscoverEU – Azzjoni Inklużiva

l-4 ta’ Ottubru f’12:00

Skambji virtwali fil-qasam tal-edukazzjoni għolja u ż-żgħażagħ

l-20 ta’ Settembru fil-17: 00


Azzjoni Ewlenija 2

Sħubiji ta’ kooperazzjoni fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, ħlief dawk ippreżentati mill-NGOs Ewropej

it-23 ta’ Marzu f’12:00

Sħubijiet ta’ kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ sottomessi mill-NGOs Ewropej

it-23 ta’ Marzu fil-17:00

Sħubijiet ta’ kooperazzjoni fil-qasam tal-isport

it-23 ta’ Marzu fil-17:00

Sħubijiet ta’ skala żgħira fl-oqsma tal-edukazzjoni tal-iskola, l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għall-adulti u ż-żgħażagħ

it-23 ta’ Marzu f’12:00

Sħubijiet ta’ skala żgħira fl-oqsma tal-edukazzjoni tal-iskola, l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għall-adulti u ż-żgħażagħ

l-4 ta’ Ottubru f’12:00

Sħubijiet ta’ skala żgħira fil-qasam tal-isport

it-23 ta’ Marzu fil-17:00

Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali

is-7 ta’ Settembru fil-17: 00

Akkademja tal-Għalliema tal-Erasmus+

is-7 ta’ Settembru fil-17: 00

Azzjonijiet Erasmus Mundus

is-16 ta’ Frar fil-17:00

Alleanzi għall-Innovazzjoni

il-15 ta’ Settembru fil-17: 00

Proġetti li jħarsu ’l quddiem

il-15 ta’ Marzu fil-17:00

Il-bini tal-kapaċitajiet fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja

is-17 ta’ Frar fil-17:00

Il-bini tal-kapaċitajiet fil-qasam tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali

il-31 ta’ Marzu fil-17:00

Il-bini tal-kapaċitajiet fil-qasam taż-Żgħażagħ

is-7 ta’ April fil-17:00

Il-bini tal-kapaċitajiet fil-qasam tal-Isport

is-7 ta’ April fil-17:00

Avvenimenti Sportivi Ewropej mingħajr Skop ta’ Qligħ

it-23 ta’ Marzu fil-17:00


Azzjoni Ewlenija 3

Żgħażagħ Ewropej Flimkien

it-22 ta’ Marzu fil-17:00


Networks u Azzjonijiet Jean Monnet

l-1 ta’ Marzu fil-17:00

 

Jekk jogħġbok ara l-Gwida tal-Programm Erasmus+ għal aktar struzzjonijiet dettaljati dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet.

6.   Informazzjoni fid-dettall

Ara l-kundizzjonijiet ta’ din is-sejħa għall-proposti fid-dettall, inklużi l-prijoritajiet, fil-Gwida tal-Programm Erasmus+ tal-2022:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/mt/programme-guide/erasmus-gwida-tal-programm

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+ tifforma parti integrali minn din is-sejħa għall-proposti u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u l-finanzjament li jissemmew fiha japplikaw bis-sħiħ għal din is-sejħa.


(1)  OV L 189, 28 ta’ Mejju 2021., 1. lpp.

(2)  L-attivitajiet Jean Monnet huma miftuħa għal organizzazzjonijiet minn madwar id-dinja kollha.

(3)  Soġġett għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni bilaterali.


Top