Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Sejħa għall-Proposti 2018 — EAC/A05/2017 — Il-Programm Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 361/32


Sejħa għall-Proposti 2018 — EAC/A05/2017

Il-Programm Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Introduzzjoni u għanijiet

Din is-sejħa għall-proposti hija msejsa fuq ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) li jistabbilixxi l-“Erasmus+”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport kif ukoll fuq il-programmi ta’ ħidma annwali Erasmus + tal-2017 u l-2018. Il-Programm Erasmus + ikopri l-perjodu mill-2014 sal-2020. L-għanijiet speċifiċi tal-Programm Erasmus+ jinsabu fl-Artikoli 4, 5, 11 u 16 tar-Regolament.

2.   Azzjonijiet

Din is-sejħa għall-proposti tkopri dawn l-azzjonijiet tal-Programm Erasmus+:

L-Azzjoni Ewlenija 1 (KA1) — Il-mobbiltà fit-tagħlim tal-individwi

Il-mobbiltà tal-individwi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ

Masters Konġunti Erasmus Mundus

L-Azzjoni Ewlenija 2 (KA2) — Koperazzjoni għall-innovazzjoni u l-iskambju ta’ prattiki tajba

Sħubijiet strateġiċi fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ

Alleanzi tal-għarfien

Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali

It-tiswir tal-kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

It-tiswir tal-kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ

L-Azzjoni Ewlenija 3 (KA3) — Appoġġ għar-riforma politika

Id-Djalogu Strutturat: Laqgħat bejn iż-żgħażagħ u min jieħu d-deċiżjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ

Attivitajiet Jean Monnet

Seduti Jean Monnet

Moduli Jean Monnet

Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet

Appoġġ Jean Monnet għall-Assoċjazzjonijiet

Netwerks Jean Monnet

Proġetti Jean Monnet

L-Isport

Sħubijiet kollaborattivi

Sħubijiet kollaborattivi żgħar

Avvenimenti sportivi Ewropej mingħajr skop ta’ qligħ

3.   Eliġibbiltà

Kull korp pubbliku jew privat li hu attiv fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport jista’ japplika għal finanzjament mill-Programm Erasmus+. Barra minn hekk, il-gruppi taż-żgħażagħ li huma attivi fil-ħidma taż-żgħażagħ, iżda mhux bilfors fil-kuntest ta’ organizzazzjoni taż-żgħażagħ, jistgħu japplikaw għal finanzjament fejn tidħol il-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u tal-ħaddiema żgħażagħ kif ukoll għal Sħubijiet strateġiċi fil-qasam taż-żgħażagħ.

Dawn il-Pajjiżi tal-Programm jistgħu jieħdu sehem sħiħ fl-azzjonijiet tal-Programm Erasmus+ (2):

l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea,

il-pajjiżi tal-EFTA/ŻEE: l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja,

Il-pajjiżi kandidati tal-UE: it-Turkija, u dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

Barra minn hekk, ċerti azzjonijiet tal-Programm Erasmus+ huma miftuħa għal organizzazzjonijiet minn pajjiżi sħab.

Jekk jogħġbok ara l-Gwida tal-Programm Erasmus+ għal aktar dettalji dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni.

Għall-applikanti Brittaniċi: Jekk jogħġbok żomm f’moħħok li jrid ikun hemm konformità mal-kriterji ta’ eliġibbiltà tul id-durata sħiħa tal-għotja finanzjarja. Jekk ir-Renju Unit jirtira mill-UE matul il-perjodu tal-għotja mingħajr ma jiġi konkluż ftehim mal-UE li jiżgura b’mod partikolari li l-applikanti Brittaniċi jibqgħu eliġibbli, inti ma tibqax tirċievi fondi mill-UE (filwaqt li tibqa’ tipparteċipa, fejn hu possibbli) jew tintalab tħalli l-proġett.

4.   Il-baġit u t-tul tal-proġetti

L-implimentazzjoni ta’ din is-sejħa qed issir bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

id-disponibbiltà tal-approprjazzjonijiet previsti fl-abbozz tal-baġit għall-2018 wara l-adozzjoni tal-baġit għall-2018 mill-awtorità baġitarja jew jekk il-baġit ma jiġix adottat kif inhu previst mis-sistema tad-dodiċeżmi proviżorji.

L-awtorità leġiżlattiva Ewropea tadotta l-Programmi Indikattivi Pluriennali (MIPs) tal-2018-2020 mingħajr ebda tibdil sinifikanti.

L-istima tal-baġit totali allokat għal din is-sejħa għall-proposti hija EUR 2 490,9 miljun:

L-Edukazzjoni u t-Taħriġ:

EUR

2 253,2 miljun (3)

Iż-Żgħażagħ:

EUR

188,2 miljun

Jean Monnet:

EUR

12,1 miljun

L-Isport:

EUR

37,4 miljun

Il-baġit totali allokat għas-sejħa għall-proposti, kif ukoll it-tqassim tiegħu huma indikattivi, u jistgħu jiġu mmodifikati soġġett għal emenda tal-Programmi ta’ Ħidma Annwali tal-Erasmus+. L-applikanti potenzjali mistiedna jikkonsultaw regolarment il-Programmi ta’ Ħidma Annwali Erasmus + u l-emendi tagħhom, ippubblikati fuq:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_mt.htm

fir-rigward tal-baġit disponibbli għal kull azzjoni koperta mis-sejħa.

Il-livell tal-għotjiet kif ukoll it-tul tal-proġetti jvarja skont fatturi bħat-tip ta’ proġett u l-għadd ta’ sħab involuti.

5.   L-iskadenza biex jitressqu l-applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet imsemmija hawn taħt jistgħu jitressqu sa 12.00 (nofsinhar), ħin ta’ Brussell.

Azzjoni Ewlenija 1

Il-mobilità tal-individwi fil-qasam taż-żgħażagħ

L-1 ta’ Frar 2018

Il-mobbiltà tal-individwi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

L-1 ta’ Frar 2018

Il-mobbiltà tal-individwi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV), tal-edukazzjoni skolastika u tal-edukazzjoni għall-adulti

L-1 ta’ Frar 2018

Il-mobilità tal-individwi fil-qasam taż-żgħażagħ

Is-26 ta’ April 2018

Il-mobilità tal-individwi fil-qasam taż-żgħażagħ

L-4 ta’ Ottubru 2018

Masters Konġunti Erasmus Mundus

Il-15 ta’ Frar 2018


Azzjoni Ewlenija 2

Sħubijiet strateġiċi fil-qasam taż-żgħażagħ

L-1 ta’ Frar 2018

Sħubijiet strateġiċi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ

Il-21 ta’ Marzu 2018

Sħubijiet strateġiċi fil-qasam taż-żgħażagħ

Is-26 ta’ April 2018

Sħubijiet strateġiċi fil-qasam taż-żgħażagħ

L-4 ta’ Ottubru 2018

Alleanzi tal-għarfien

It-28 ta’ Frar 2018

Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali

It-28 ta’ Frar 2018

It-tiswir tal-kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

It-8 ta’ Frar 2018

It-tiswir tal-kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ

It-8 ta’ Marzu 2018


Azzjoni Ewlenija 3

Laqgħat bejn iż-żgħażagħ u min jieħu d-deċiżjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ

L-1 ta’ Frar 2018

Is-26 ta’ April 2018

L-4 ta’ Ottubru 2018


Azzjonijiet Jean Monnet

Sedji, Moduli, Ċentri tal-Eċċellenza, Appoġġ għall-Istituzzjonijiet u għall-Assoċjazzjonijiet, Netwerks, Proġetti

It-22 ta’ Frar 2018


Azzjonijiet tal-Isport

Sħubijiet kollaborattivi

Il-5 ta’ April 2018

Sħubijiet kollaborattivi żgħar

Il-5 ta’ April 2018

Avvenimenti sportivi Ewropej mingħajr skop ta’ qligħ

Il-5 ta’ April 2018

Jekk jogħġbok ara l-Gwida tal-Programm Erasmus+ għal aktar struzzjonijiet dettaljati dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet.

6.   Dettalji sħaħ

Ara l-kundizzjonijiet ta’ din is-sejħa għall-proposti fid-dettall, inklużi l-prijoritajiet, fil-Gwida tal-Programm Erasmus+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_mt

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+ tifforma parti integrali minn din is-sejħa għall-proposti u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u l-finanzjament li jissemmew fiha japplikaw bis-sħiħ għal din is-sejħa.


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50.

(2)  L-attivitajiet Jean Monnet huma miftuħa għal organizzazzjonijiet minn madwar id-dinja kollha.

(3)  Dan l-ammont jinkludi fondi għad-Dimensjoni Internazzjonali tal-Edukazzjoni Għolja (EUR 328 miljun b’kollox).


Top