Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/196/06

Il-Programm Hercule III — Sejħa għal proposti — 2017 — Taħriġ u Konferenzi għall-ġlieda kontra l-frodi fl-UE

OJ C 196, 20.6.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 196/8


Il-Programm HERCULE III

Sejħa għal proposti — 2017

Taħriġ u Konferenzi għall-ġlieda kontra l-frodi fl-UE

(2017/C 196/06)

1.   Għanijiet u deskrizzjoni

Dan l-avviż ta’ sejħa għal proposti jibbaża fuq ir-Regolament (UE) Nru 250/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), li jistabbilixxi l-Programm Hercule III b’mod partikolari l-Artikolu 8 (b) (“Azzjonijiet Eliġibbli”), kif ukoll id-Deċiżjoni ta’ Finanzjament tal-2017 li tadotta l-programm ta’ ħidma annwali (2) għall-implimentazzjoni tal-Programm Hercule III fl-2017, b’mod partikolari t-Taqsima 7.1 (Konferenzi, seminars u taħriġ fil-forensika diġitali). Id-Deċiżjoni ta’ Finanzjament tal-2017 tipprevedi l-organizzazzjoni ta’ Sejħa għal Proposti għal “Taħriġ u Konferenzi għall-ġlieda kontra l-frodi fl-UE”.

2.   Applikanti eliġibbli

Il-korpi eliġibbli għall-finanzjament skont il-Programm huma:

L-amministrazzjonijiet nazzjonali jew reġjonali ta’ Stat Membru li jippromwovu t-tisħiħ tal-azzjoni f’livell tal-Unjoni biex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Jew:

L-istituti ta’ riċerka u dawk edukattivi u l-entitajiet bla skop ta’ qligħ sakemm ikunu ilhom stabbiliti u ilhom joperaw għal mill-inqas sena, fi Stat Membru, u jippromwovu t-tisħiħ tal-azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

3.   Azzjonijiet eliġibbli

L-għan ta’ din is-sejħa huwa li tistieden lill-applikanti eliġibbli biex jissottomettu applikazzjonijiet għal azzjonijiet taħt wieħed mit-tliet suġġetti li ġejjin:

1.

L-iżvilupp ta’ taħriġ speċjalizzat immirat biex jinħolqu netwerks u pjattaformi strutturali bejn l-Istati Membri, il-pajjiżi kandidati, pajjiżi terzi oħra u l-organizzazzjonijiet internazzjonali pubbliċi sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni, l-esperjenza u l-aħjar prattiki fost il-persunal impjegat mill-benefiċjarji. L-informazzjoni u l-aħjar prattiki għandhom jirrigwardaw, fost oħrajn, ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni huma esposti għalihom, kif ukoll prattiki ta’ investigazzjoni u/jew attivitajiet ta’ prevenzjoni;

2.

L-organizzazzjoni ta’ konferenzi biex jinħolqu netwerks u pjattaformi strutturali bejn l-Istati Membri, il-pajjiżi kandidati, pajjiżi terzi oħra u l-organizzazzjonijiet internazzjonali pubbliċi sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni, l-esperjenza u l-aħjar prattiki fost il-persunal impjegat mill-benefiċjarji. L-informazzjoni u l-aħjar prattiki għandhom jirrigwardaw, fost oħrajn, ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni huma esposti għalihom, kif ukoll prattiki ta’ investigazzjoni u/jew attivitajiet ta’ prevenzjoni;

3.

L-organizzazzjoni ta’ skambji tal-persunal bejn amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali (b’mod partikolari, fi Stati Membri ġirien) għall-kontribuzzjoni ta’ aktar żvilupp, titjib u aġġornamenti fil-ħiliet u l-kapaċitajiet tal-persunal fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Applikant jista’ jissottometti applikazzjoni waħda biss għal din is-sejħa. L-applikazzjoni għandha ssir għal azzjoni taħt wieħed mit-tliet suġġetti msemmija hawn fuq: Applikazzjoni għal azzjoni taħt aktar minn wieħed minn dawn is-suġġetti mhix se tiġi aċċettata.

4.   Baġit

Il-baġit indikattiv disponibbli għal din is-sejħa huwa ta’ EUR 1 000 000. Il-kontribuzzjoni finanzjarja se tieħu l-forma ta’ għotja. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija mhix se taqbeż it-80 % tal-kostijiet eliġibbli.

Il-limitu minimu stabbilit għal azzjoni ta’ “Taħriġ” se jkun EUR 50 000. Il-baġit ta’ azzjoni li għaliha tintalab għotja ma jkunx anqas minn dan il-livell minimu stabbilit.

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tallokax il-fondi kollha disponibbli.

5.   Data tal-Għeluq

L-applikazzjonijiet iridu jitressqu mhux aktar tard mill-: Erbgħa 9 ta’ Awwissu 2017, u jistgħu jiġu sottomessi biss billi jsir użu mill-Portal tal-Parteċipanti għall-programm Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Aktar informazzjoni

Id-dokumenti kollha relatati ma’ din is-sejħa għall-proposti jistgħu jitniżżlu mill-Portal tal-Parteċipanti msemmi taħt il-punt 5 msemmi aktar ‘il fuq jew minn dan is-sit dan is-sit web:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Il-mistoqsijiet u/jew it-talbiet għal informazzjoni addizzjonali fir-rigward ta’ din is-sejħa jridu jintbagħtu permezz tal-Portal tal-Parteċipanti.

Jekk ikunu ta’ rilevanza għal applikanti oħrajn, il-mistoqsijiet u t-tweġibiet jistgħu jiġu ppubblikati b’mod anonimu fil-Gwida għall-Applikanti li hija disponibbli fuq il-Portal tal-Parteċipanti u fuq is-sit web tal-Internet tal-Kummissjoni.


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 250/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi programm għall-promozzjoni ta’ attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (il-programm Erkole III) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 804/2004/KE (ĠU L 84, 20.3.2014, p. 6).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni rigward l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali u l-finanzjament tal-Programm Hercule III fl-2017 C(2017) 1120 finali tat-22 ta’ Frar 2017.


Top