Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/263E/01

MINUTI
It-Tnejn, 22 ta' Ottubru 2007

OJ C 263E , 16.10.2008, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

CE 263/1


MINUTI

(2008/C 263 E/01)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Hans-Gert PÖTTERING

President

1.   Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.

2.   Dikjarazzjoni tal-President

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira fejn feraħ bir-riżultati tal-Kunsill Ewropew ta' Liżbona (18 u 19 ta' Ottubru 2007), li ppermetta li jiġi adottat it-Trattat ta' Riforma ta' l-UE, u enfasizza l-importanza tagħha għall-Parlament Ewropew. Indika li se jipproklama l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fl-okkażjoni ta' seduta formali nhar it-12 ta' Diċembru 2007, lejliet il-firma tat-Trattat. Irringrazzja għal ħidmiethom lil Elmar Brok, Enrique Barón Crespo u Andrew Duff, rappreżentanti tal-Parlament fil-Konferenza Intergovernattiva.

Tkellmu: Daniel Cohn-Bendit u Hannes Swoboda.

3.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

4.   Kompożizzjoni tal-Parlament

Paul Vergès avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 05.10.2007.

Bi qbil ma' l-Artikolu 4, paragrafi 1 u 7 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-post battal u informa lill-Istat Membru kkonċernat.

L-awtoritajiet Portugiżi kompetenti kienu avżaw bil-ħatra ta' Armando França minflok Fausto Correia bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 15.10.2007.

Bi qbil ma' l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, peress li l-kredenzjali tiegħu ma ġewx verifikati u lanqas ma ttieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni eventwali, Armando França ħa postu fil-Parlament u fl-organi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha tiegħu, bil-kundizzjoni li preċedentement iffirma dikjarazzjoni li hu ma jwettaq l-ebda funzjoni li hi inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

5.   Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp IND/DEM, il-Parlament irratifika l-ħatra ta' Georgios Georgiou bħala membru tal-kumitat u tad-delegazzjonijiet li ġejjin:

Kumitat AFET

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Maċedonja

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewromediterranja

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran u

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Merkosur.

6.   Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Il-President għarraf li b'mod konġunt mal-President tal-Kunsill, nhar it-Tlieta huwa se jiffirma l-atti li jmiss adotatti bil-kodeċiżjoni, bi qbil ma' l-Artikolu 68 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament:

Direttiva 2007/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE dwar l-Iżvilupp tal-Linji tal-Ferrovija tal-Komunita' u d-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Allokazzjoni ta' Kapaċità ta' Infrastruttura tal-Ferroviji u t-tqegħid ta' Piżijiet Għall-Użu ta' Infrastruttura tal-Ferroviji (03635/2007/LEX — C6-0335/2007 — 2004/0047(COD))

Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (03636/2007/LEX — C6-0336/2007 — 2004/0048(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-Drittijiet u l-Obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (03637/2007/LEX — C6-0337/2007 — 2004/0049(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bilferrovija u bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/70 (03623/2007/LEX — C6-0357/2007 — 2000/0212(COD))

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji ta' l-għargħar (03618/2007/LEX — C6-0355/2007 — 2006/0005(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità (03644/2007/LEX — C6-0356/2007 — 2006/0180(COD))

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2008-2013) (03640/2007/LEX — C6-0358/2007 — 2005/0042A(COD)).

7.   Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri:

1)

mistoqsijiet orali (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura):

(O-0048/2007) Josep Borrell Fontelles, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: Trattat internazzjonali għall-projbizzjoni ta' munizzjonijiet tat-tip “cluster”, segwitu għad-Dikjarazzjoni ta' Oslo (B6-0319/2007);

(O-0052/2007) Josep Borrell Fontelles, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: It-trattat internazzjonali għall-projbizzjoni ta' munizzjon cluster, segwitu għad-Dikjarazzjoni ta' Oslo (B6-0320/2007);

(O-0065/2007) Joseph Daul, Lutz Goepel u Neil Parish f'isem il-grupp PPE-DE, lill-Kummissjoni: Lgħoli tal-prezzijiet ta' ikel alimentari (B6-0321/2007);

(O-0067/2007) Luis Manuel Capoulas Santos f'isem il-grupp PSE, lill-Kummissjoni: Il-ħarsien talkonsumatur u ż-żieda fil-prezzijiet (B6-0377/2007);

(O-0069/2007) Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas u Liam Aylward f'isem ilgrupp UEN, lill-Kummissjoni: Żidiet sinifikanti fil-prezzijiet ta' l-ikel, u l-protezzjoni tal-konsumatur (B6-0378/2007);

2)

dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura):

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa u Bill Newton Dunn dwar l-għoti tal-kura tas-saħħa għal ċittadini Ewropej b'residenza fi Stat Membru ieħor (90/2007);

Milan Cabrnoch l-interoperabilità tas-sistemi ta' l-informazzjoni dwar is-saħħa (91/2007).

8.   Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti

Skond l-Artikolu 116(5) tar-Regoli ta' Proċedura, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 57,58,59 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru ta' firem meħtieġ.

9.   Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 27/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0233/2007 — SEC(2007)0685).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

10.   Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet imsemmija hawn taħt, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn isfel, ġew mgħoddija lill-kumitat ikkonċernat skond l-Artikolu 191(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 02.10.2007

ta' Claude Arenales (Confédération pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie) (nru 914/2007);

ta' Alke Kathrin Schmidt (Interessengemeinschaft “Fischereihafen”) (11-il firma) (nru 915/2007);

ta' Maria-Magdalena Widmer (nru 916/2007);

ta' Artur Kalmarczyk (Bürgerinitiative gegen den Ausbau Flugplatz Finow) (nru 917/2007);

ta' Romy Roscher (8 firem) (nru 918/2007);

ta' Klaus Filthaut (nru 919/2007);

ta' Günther Gröger (nru 920/2007);

ta' Rebecca Saruhan (nru 921/2007);

ta' Andreas Deppenbrock (nru 922/2007);

ta' Lennart Lueders (nru 923/2007);

ta' Heinrich F. Lesemann (nru 924/2007);

ta' Joachim Weber (nru 925/2007);

ta' Tasoula Matraga (nru 926/2007);

ta' Christoforos Kostarellos (nru 927/2007);

ta' Aggelidis Kapsiohas (nru 928/2007);

ta' Alexios Panagiopoulos (nru 929/2007);

ta' Panagiotis Karras (nru 930/2007);

ta' Panagiotis Karras (nru 931/2007);

ta' Philipp Andrews (nru 932/2007);

ta' Genda Ruth (nru 933/2007);

ta' Claudio Chiaruttini (Lay Fraternities Charles de Foucauld) (24 firma) (nru 934/2007);

ta' Angel Grela López (nru 935/2007);

ta' Antonio Muñoz Secilla (Ecologistas en acción) (nru 936/2007);

ta' Kebira Wild (nru 937/2007);

ta' Corinne Godard (nru 938/2007);

ta' Konstantinos Aivaliotis (nru 939/2007);

ta' Stéphane Wurtz (nru 940/2007);

ta' Stéphane Wurtz (nru 941/2007);

ta' Alicja Matak (nru 942/2007);

ta' Abílio Manuel de Sousa Vieira Garcia (nru 943/2007);

ta' Neculai Agafiţei (nru 944/2007);

Data: 11.10.2007

ta' Herbert Duenkel (nru 945/2007);

ta' Herbert Steins (nru 946/2007);

ta' Jörg Wenta' (nru 947/2007);

ta' Giorgio Bortini (nru 948/2007);

ta' Dirk Emmermann (nru 949/2007);

ta' Jürgen Peters (PetArt Foundation) (nru 950/2007);

ta' (isem kunfidenzjali) (nru 951/2007);

ta' Christa Pardeller (nru 952/2007);

ta' Herbert Funke (nru 953/2007);

ta' Constantinos Aivaliotis (2 firem) (nru 954/2007);

ta' Athanasios Bergeles (nru 955/2007);

ta' Deirdre Levy (11-il firma) (nru 956/2007);

ta' Georgios Deskoulidis (nru 957/2007);

ta' Graham Unsworth (nru 958/2007);

ta' Helmut Koszuszeck (AGICOA) (nru 959/2007);

ta' Gerardine O'Brien (nru 960/2007);

ta' Elad Shetreet (nru 961/2007);

ta' (isem kunfidenzjali) (nru 962/2007);

ta' Mercedes Cuadra Acosta (Plafarma) (2 firem) (nru 963/2007);

ta' Juan Antonio Navarro González (nru 964/2007);

ta' (isem kunfidenzjali) (nru 965/2007);

ta' Simone Spahiu (nru 966/2007);

ta' Gennaro D'Ascoli (nru 967/2007);

ta' Francesco Di Pasquale (nru 968/2007);

ta' Saimon Conti (nru 969/2007);

ta' Fikri Coskun (nru 970/2007);

ta' Urszula Sterna-Juda (nru 971/2007);

ta' (isem kunfidenzjali) (nru 972/2007);

ta' (isem kunfidenzjali) (nru 973/2007);

ta' Nicolae Bâldea (54 firma) (nru 974/2007);

ta' Petre Radu (Surasul Soarelui) (nru 975/2007);

ta' Ioan Dumitrescu (nru 976/2007);

ta' Dragos Mosor (Sociatea Comerciala Crama Vanatorilor Srl) (nru 977/2007);

ta' Carmen Tudoran (4 firem) (nru 978/2007);

ta' Milan Sitar (2 firem) (nru 979/2007);

Data: 16.10.2007

ta' Torkild Todsen (Borgergruppe) (nru 980/2007);

ta' David Poole (nru 981/2007);

ta' Demitrios Paicopolos (nru 982/2007);

ta' (isem kunfidenzjali) (nru 983/2007);

ta' George Matagos (nru 984/2007);

ta' Giuseppe Ruga (2 firem) (nru 985/2007);

ta' Jürgen Fritz Wisotski (nru 986/2007);

ta' Pedro Marquez (nru 987/2007);

ta' Juan Carlos de la Torre Rovira (nru 988/2007);

ta' Albert Sastre Mauri (nru 989/2007);

ta' Carlos Carrasco-Muñoz de Vera (1569 firma) (nru 990/2007);

ta' Vincenzo Gala (Associazione Placido Rizzotto Onlus) (nru 991/2007);

ta' Domenico Larosa (Movimento difesa ambientale di Condofuri (MDA)) (nru 992/2007);

ta' Janusz Kozuszko (nru 993/2007);

ta' Rafal Gawronski (nru 994/2007);

ta' Artur Misztal (Poland Street Association of Poles in Great Britain and Northern Ireland) (nru 995/2007);

Data: 18.10.2007

ta' Frank Nixon (nru 996/2007);

ta' Ivailo Ivanov (BSPB/Birdlife Bulgaria Varna Office) (7 firem) (nru 997/2007);

ta' Vladimír Dostál (nru 998/2007);

ta' Jürgen Lümmerich (nru 999/2007);

ta' Jürgen Gerlach (2 firem) (nru 1000/2007);

ta' Jakob Awik (nru 1001/2007);

ta' Rudolf Dancek (nru 1002/2007);

ta' Felix Kabelka (nru 1003/2007);

ta' Rolf Jürgens (nru 1004/2007);

ta' Hans Weichmann (nru 1005/2007);

ta' Zoran Corak (Corak + Fink Rechtsanwälte) (nru 1006/2007);

ta' Karl-Ernst Reichel (nru 1007/2007);

ta' Eckehard W. Rechlin (Hamburger ErfolgsSchmieden) (nru 1008/2007);

ta' Eduardo Caro López (9 firem) (nru 1009/2007);

ta' Jaime Giménez Arbe (nru 1010/2007);

ta' Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nru 1011/2007);

ta' Miguel Fernández Gersol (Sección Sindical Estatal-Santander) (nru 1012/2007);

ta' Pierre Battaglia (Le Comité de Soutien de Denise Pepitone en France) (1893 firma) (nru 1013/2007);

ta' Josiane Grunenberger (nru 1014/2007);

ta' Salvatore Fresta (nru 1015/2007);

ta' Teresa Matulka (Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydoze i Choroby Pokrewne) (3 firem) (nru 1016/2007);

ta' Piotr Rylski (nru 1017/2007);

ta' Eugeniusz Dabrowski (nru 1018/2007);

ta' José Maria de Jesus Martins (nru 1019/2007);

ta' Valentin Hanganu (SC Luc Guard Sl Srl) (2 firem) (nru 1020/2007);

ta' Constantin Zuica (nru 1021/2007);

ta' Florin Vladoiu (nru 1022/2007);

ta' Blaz Zgaga (nru 1023/2007);

ta' Roger McLennan (nru 1024/2007).

11.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt:

1)

mill-kumitati parlamentari:

1.1)

rapporti:

Rapport dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet ta' l-Ombudsman Ewropew fissena 2006 (2007/2131(INI)) — Kumitat PETI

Rapporteur: Luciana Sbarbati (A6-0301/2007)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja (2007/2126(INI)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika ta' kwart is-sena dwar postijiet tax-xogħol battala fil-Komunità (COM(2007)0076 — C6-0090/2007 — 2007/0033(COD)) — Kumitat EMPL

Rapporteur: Alexandru Athanasiu (A6-0335/2007)

Rapport dwar il-Green Paper “Lejn Ewropa ħielsa mid-dħaħen tat-tabakk: għażliet politiċi fuq livell ta' l-UE” (2007/2105(INI)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (COM(2005)0391 — C6-0266/2005 — 2005/0167(COD)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-produzzjoni ta' l-opju għal skopijiet mediċi fl-Afganistan (2007/2125(INI)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Marco Cappato (A6-0341/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Regolament li jemenda (KE) Nru 396/2005 dwar livelli ta' residwu massimi ta' pestiċidi fuq jew fl-ikel u għalf fir-rigward tal-poteri implimentattivi mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0908 — C6-0025/2007 — 2006/0294(COD)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Robert Sturdy (A6-0342/2007)

Rapport dwar l-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief (2007/2119(INI)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Chris Davies (A6-0343/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/8/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0923 — C6-0007/2007 — 2006/0288(COD)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0344/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja Komunitarja (COM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD)) — Kumitat TRAN

Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi (COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Rapport dwar is-sorsi ta' l-enerġija konvenzjonali u t-teknoloġija ta' l-enerġija (2007/2091(INI)) — Kumitat ITRE

Rapporteur: Herbert Reul (A6-0348/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (COM(2006)0785 — C6-0473/2006 — 2006/0274(COD)) — Kumitat TRAN

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0350/2007)

* Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tat-18 ta' Diċembru 1997, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna u l-koperazzjoni reċiproka bejn l-amministrazzjonijiet tad-dwana (COM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS)) — Kumitat IMCO

Rapporteur: Horia-Victor Toma (A6-0352/2007)

Rapport dwar l-emenda għall-Artikolu 173 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar irrapporti verbatim (2007/2137(REG)) — Kumitat AFCO

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Rapport dwar l-emenda ta' l-Artikolu 23 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar il-kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti (2007/2066(REG)) — Kumitat AFCO

Rapporteur: Georgios Papastamkos (A6-0355/2007)

* Rapport dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża bil-ħsieb li tiġi adottata Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent u s-superviżjoni ta' sentenzi sospiżi, sanzjonijiet alternattivi u sentenzi kondizzjonali (06480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

* Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-istallazzjoni, l-operazzjoni u l-ġestjoni ta' Infrastruttura ta' Komunikazzjoni għall-ambitu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) (COM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0357/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istallazzjoni, l-operazzjoni u lġestjoni ta' Infrastruttura ta' Komunikazzjoni għall-ambitu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) (COM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0358/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ittqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

* Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tas-27 ta' Settembru 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, mal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tad-29 ta' Novembru 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Protokoll dwar l-interpretazzjoni permezz ta' deċiżjonijiet preliminari, mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar ilprotezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej u t-Tieni Protokoll tad-19 ta' Ġunju 1997, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, mal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0360/2007)

*** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tat-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC)) — Kumitat INTA

Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0361/2007)

* Rapport dwar il-proposta ta' Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi fi kwistjonijiet kriminali li jimponu pieni ta' ħabs jew miżuri li jinvolvu t-tiċħid tal-libertà bil-għan li dawn is-sentenzi jkunu infurzati fl-Unjoni Ewropea (09688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0367/2007)

*** Rakkomandazzjoni dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tas-Slovenja sabiex tirratifika, fl-interess tal-Komunità Ewropea, il-Protokoll tat-12 ta' Frar 2004, li jemenda l-Konvenzjoni ta' Pariġi tat-29 ta' Lulju 1960 dwar ir-Responsabbiltà ta' Terzi Persuni fil-Qasam ta' l-Enerġija Nukleari (09453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0369/2007)

Rapport dwar il-Green Paper dwar titjib fl-effiċjenza ta' l-infurzar tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea: is-sekwestru tal-kontijiet bankarji (2007/2026(INI)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2100/94 fir-rigward tal-jedd li tkun ippreżentata applikazzjoni għad-dritt ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità (COM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS)) — Kumitat AGRI

Rapporteur: Neil Parish (A6-0373/2007)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika (2007/2002(INI)) — Kumitat DEVE

Rapporteur: Maria Martens (A6-0375/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-firma f'isem il-Komunità Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika tal-Ftehima ta' Koperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-Komunitajiet Ewropej fuq naħa u l-Konfederazzjoni Svizzera fuq l-oħra (COM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS)) — Kumitat ITRE

Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0377/2007)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni fl-applikazzjoni ta' punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod (COM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI)) — Kumitat BUDG

Rapporteur: Reimer Böge (A6-0378/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika ta' Montenegro dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0379/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Montenegro dwar ir-rijammissjoni (COM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0380/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja dwar ir-rijammissjoni (COM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika ta' l-Albanija dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

* Rapport dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Bożnija u Ħerzegovina dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Claudio Fava (A6-0384/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Bożnja u Ħerzegovina dwar l-ilqugħ mill-ġdid (COM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Claudio Fava (A6-0385/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika tas-Serbja dwar ir-riammissjoni (COM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Claudio Fava (A6-0386/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika tas-Serbja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Claudio Fava (A6-0387/2007)

Rapport dwar il-kontribut ta' politika ta' tassazzjoni u dwana lill-Istrateġija ta' Liżbona (2007/2097(INI)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE skond il-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod (COM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179 (ACI)) — Kumitat BUDG

Rapporteur: Reimer Böge (A6-0393/2007)

Rapport dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima I — Il-Parlament Ewropew, Taqsima II — Il-Kunsill, Taqsima IV — Il-Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V — Il-Qorti ta' l-Awdituri, Taqsima VI — Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Taqsima VII — Il-Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII — L-Ombudsman Ewropew, Taqsima IX — Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (11781/2007 [[02]] — C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD)) — Kumitat BUDG

Rapporteur: Ville Itälä (A6-0394/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, ta' l-ewwel u tat-tieni emenda għall-Konvenzjoni ta' Espoo ta' l-UN/ECE dwar l-Evalwazzjoni ta' l-Impatt Ambjentali fil-Kuntest Transkonfinali (COM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Miroslav Ouzký (A6-0395/2007)

Rapport dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008 — Taqsima III — Kummissjoni (11781/2007 [[01]] — C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) — Kumitat BUDG

Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

1.2)

rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' ladozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri tal-kummerċ għal għanijiet ta' statistika u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 (07656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' ladozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (“notifika ta' dokumenti”), u li jirrevoka r-Regolament (KE) nru 1348/2000 tal-Kunsill (08703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0366/2007)

2)

mill-Membri:

2.1)

mistoqsijiet orali għall-Ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura) (B6-0318/2007):

lill-Kunsill:

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Doyle Avril, Seppänen Esko, Ludford Sarah, van Nistelrooij Lambert, Davies Chris, Cappato Marco, Anastase Roberta Alma, Papadimoulis Dimitrios, Posselt Bernd, Evans Robert, McGuinness Mairead, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Figueiredo Ilda, Paleckis Justas Vincas, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Higgins Jim, Pahor Borut, Goudin Hélène, Vanhecke Frank, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Rutowicz Leopold Józef, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Burke Colm, Miguélez Ramos Rosa, Ferreira Elisa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Bowis John

lill-Kummissjoni:

Medina Ortega Manuel, Gaľa Milan, Casaca Paulo, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Cappato Marco, Gräßle Ingeborg, Staes Bart, van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas, Van Lancker Anne, Papastamkos Georgios, Caspary Daniel, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Guerreiro Pedro, Harkin Marian, Ludford Sarah, Vanhecke Frank, Higgins Jim, Papadimoulis Dimitrios, Davies Chris, Doyle Avril, Pleštinská Zita, Hutchinson Alain, Evans Robert, Allister Jim, Matsis Yiannakis, Holm Jens, Corbett Richard, Newton Dunn Bill, Henin Jacky, Andersson Jan, Figueiredo Ilda, Crowley Brian, Ryan Eoin, Simpson Brian, Mavrommatis Manolis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Burke Colm, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Podkański Zdzisław Zbigniew, De Rossa Proinsias, Dillen Koenraad, Jensen Anne E., Manolakou Diamanto, Czarnecki Ryszard, Schmidt Olle, Toussas Georgios, Budreikaitė Danutė, Irujo Amezaga Mikel, Belet Ivo, Pafilis Athanasios.

12.   Ordni tas-seduta

Il-punt li jmiss kien l-ordni tas-seduta.

L-abbozz finali ta' l-aġenda għas-seduti ta' ta' Ottubru II 2007 (PE 396.144/PDOJ) tqassam u ġew proposti lmodifikazzjonijiet imsemmija hawn taħt (Artikolu 132 tar-Regoli ta' Proċedura):

Seduti ta' bejn 22.10.2007 u 25.10.2007

It-Tnejn

ma ġiet proposta l-ebda modifika

It-Tlieta

ma ġiet proposta l-ebda modifika

L-Erbgħa

talba tal-Grupp Verts/ALE biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar is-summit UE-Russja (punt 35 ta' l-Abbozz ta' Aġenda) permezz tat-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

Tkellmu: Daniel Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, li ġġustifika t-talba, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, u Richard Corbett f'isem il-grupp PSE.

Il-Parlament approva din t-talba.

L-iskadenzi għall-preżentazzjoni ġew stabbiliti kif ġej:

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: 23.10.2007, 10:00

emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: 24.10.2007, 10:00

Tkellem Herbert Bösch.

talba tal-Grupp GUE/NGL biex jingħalaq id-dibattitu dwar ir-rapport Vatvitsiotis dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi fi kwistjonijiet kriminali (A6-0362/2007) (punt 76 ta' l-Abbozz ta' Aġenda) permezz tat-tressiq ta' emendi

Il-Parlament approva din t-talba.

L-iskadenza għat-tressiq ġiet stabbilita kif ġej:

emendi: 22.10.2007, 19:00

Il-Ħamis

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

talba tal-Grupp PPE-DE biex il-punt “Użbekistan”(punt 63 ta' l-Abbozz ta' Aġenda) jiġi sostitwit minn punt “Pakistan”

Tkellmu: Charles Tannock f'isem il-grupp PPE-DE, li ġġustifika t-talba, Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE.

Il-Parlament approva din t-talba.

*

* *

Hekk ġie stabbilit l-ordni tas-seduta.

13.   Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skond l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Rumiana Jeleva, Luis Yañez-Barnuevo García, Eugenijus Gentvilas, Bogusław Rogalski, Carl Schlyter, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Manolis Mavrommatis, Catherine Trautmann, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Petya Stavreva, Csaba Sándor Tabajdi, Horia-Victor Toma, Richard James Ashworth, Pierre Pribetich, László Surján, Zita Pleštinská, Marianne Mikko, Marios Matsakis, Georgios Papastamkos, Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Milan Gaľa, Kyriacos Triantaphyllides, György Schöpflin, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Marian Harkin, Ioannis Gklavakis, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Zbigniew Podkański u Ilda Figueiredo.

IPPRESIEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS

Viċi-President

Tkellmu: Bernard Wojciechowski, Urszula Krupa u Mairead McGuinness.

14.   Direttiva qafas dwar l-użu sostenibbli ta' pestiċidi ***I — Strateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi — Tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi [COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Rapport dwar l-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi [2007/2006(INI)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Irena Belohorská (A6-0291/2007)

Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti [COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

Tkellmu: Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) u Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni).

Christa Klaß ippreżentat ir-rapport.

Tkellmet Marie Anne Isler Béguin li kkunsidrat li Christa Klaß għamlet preżentazzjoni personali tar-rapport li ma tikkorrispondix mal-pożizzjoni tal-kumitat. Christa Klaß wieġbet li l-pożizzjoni tal-kumitat ma kienitx unanima.

Irena Belohorská ippreżentat ir-rapport.

Hiltrud Breyer ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Neil Parish (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Dorette Corbey (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Manuel Medina Ortega (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Anja Weisgerber (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Kyösti Virrankoski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Ambroise Guellec f'isem il-grupp PPE-DE, Dan Jørgensen f'isem il-grupp PSE, Anne Laperrouze f'isem il-grupp ALDE, Wiesław Stefan Kuc f'isem il-grupp UEN, u Marie Anne Isler Béguin f'isem il-grupp Verts/ALE.

IPPRESIEDA: Martine ROURE

Viċi-President

Tkellmu: Jiří Maštálka f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Ferreira, Holger Krahmer, Gintaras Didžiokas, Jens-Peter Bonde, Pilar Ayuso, Frédérique Ries, Leopold Józef Rutowicz, Urszula Krupa, Peter Baco, Marianne Thyssen, Bogdan Golik, Jan Mulder, Michael Henry Nattrass, Richard Seeber, Evangelia Tzampazi, Marian Harkin, Eija-Riitta Korhola, Dan Jørgensen, Anders Wijkman, Esther De Lange, Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski, Stavros Dimas u Markos Kyprianou.

IPPRESIEDA: Mechtild ROTHE

Viċi-President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 tal-Minuti ta' 23.10.2007, punt 9.10 tal-Minuti ta' 23.10.2007 u punt 8.22 tal-Minuti ta' 24.10.2007.

15.   Modifika ta' l-Artikolu 173 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapporti verbatim (dibattitu)

Rapport dwar il-Modifika ta' l-Artikolu 173 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapporti verbatim [2007/2137(REG)] — Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Richard Corbett ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Ingo Friedrich f'isem il-grupp PPE-DE, Costas Botopoulos f'isem il-grupp PSE, Andrew Duff f'isem il-grupp ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-grupp UEN, Johannes Voggenhuber f'isem il-grupp Verts/ALE, Bernard Wojciechowski f'isem il-grupp IND/DEM, u Richard Corbett, biex jagħti preċiżazzjoni, b'segwitu għall-intervent ta' Zdzisław Zbigniew Podkański.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.15 tal-Minuti ta' 24.10.2007.

16.   Strateġija tal-Komunità sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief (dibattitu)

Rapport dwar l-Istrateġija tal-Komunità sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief [2007/2119(INI)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Chris Davies (A6-0343/2007)

Chris Davies ippreżenta r-rapport.

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Rebecca Harms (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Wolfgang Bulfon (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Martin Callanan f'isem il-grupp PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann f'isem ilgrupp PSE, Holger Krahmer f'isem il-grupp ALDE, Claude Turmes f'isem il-grupp Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard f'isem il-grupp GUE/NGL, Malcolm Harbour u Matthias Groote.

IPPRESIEDA: Marek SIWIEC

Viċi-President

Tkellmu: Péter Olajos, Linda McAvan, Andres Tarand, Małgorzata Handzlik, Dorette Corbey, Ivo Belet u Stavros Dimas

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.24 tal-Minuti ta' 24.10.2007.

17.   Sorsi ta' enerġija konvenzjonali u teknoloġiji fil-qasam ta' l-enerġija (dibattitu)

Rapport dwar sorsi konvenzjonali ta' l-enerġija u teknoloġiji dwar l-enerġija [2007/2091(INI)] — Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Herbert Reul (A6-0348/2007)

Herbert Reul ippreżenta r-rapport.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Margrete Auken (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Bogusław Sonik (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), András Gyürk f'isem il-grupp PPE-DE, Adam Gierek f'isem il-grupp PSE, Šarūnas Birutis f'isem il-grupp ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-grupp UEN, Rebecca Harms f'isem ilgrupp Verts/ALE, Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, Lydia Schenardi f'isem il-grupp ITS, Roger Helmer Membru mhux affiljat, Jan Březina, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Miloslav Ransdorf, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Mariela Velichkova Baeva, Vladimír Remek, Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Markus Pieper, Andres Tarand, Vladimir Urutchev, Joan Calabuig Rull, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog u Andris Piebalgs.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.23 tal-Minuti ta' 24.10.2007.

18.   Bord Kunsultattiv Ewropew għall-Governanza ta' l-Istatistika ***I — Kumitat Konsultattiv Ewropew dwar il-Politika Komunitarja ta' Tagħrif Statistiku ***I (dibattitu)

Rapport dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf Bord Ewropew Konsultattiv tal-Governanza ta' l-Istatistika [COM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

Rapport dwar il-Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Kumitat Ewropew ta' Konsultazzjoni dwar il-Politika Komunitarja ta' Tagħrif Statistiku [COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

Tkellem Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Sharon Bowles ippreżentat ir-rapport.

Ieke van den Burg ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Jean-Paul Gauzès f'isem il-grupp PPE-DE, Wolf Klinz f'isem il-grupp ALDE, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, u Joaquín Almunia.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.16 tal-Minuti ta' 24.10.2007 u punt 8.17 tal-Minuti ta' 24.10.2007.

19.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 396.144/OJMA).

20.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Harald Rømer

Segretarju Ġenerali

Hans-Gert Pöttering

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Pflüger, Pieper, Pīks, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka


Top