Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/157E/01

MINUTI
It-Tnejn, 4 ta' Lulju 2005

OJ C 157E , 6.7.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.7.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN/1


MINUTI

(2006/C 157 E/01)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

1.   Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.

2.   Korrezzjonijiet tal-votazzjoni tas-seduti preċedenti

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Data tas-seduta: 09.06.2005

Rapport Duarte Freitas — A6-0157/2005

votazzjoni waħda

favur: Jean-Louis Bourlanges

Data tas-seduta: 23.06.2005

Rapport Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

emenda 1

kontra: Poul Nyrup Rasmussen

Artikolu 27, paragrafu 2

favur: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

4.   In memoriam

Il-President f'isem il-Parlament ta ġieħ lill-memorja ta' Filip Adwent, vittma ta' inċident stradali fil-kumpanija ta' diversi membri tal-familja tiegħu fit-26.06.2005. Huwa fisser li kien bagħat il-kondoljanzi tal-Parlament lill-armla tal-mejjet.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

5.   Stqarrija tal-President

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-faqar fis-Summit tal-G8 f'Edinburgh. Huwa jħabbar li, fi ħdan il-qafas ta' l-appoġġ tal-Parlament favur l-azzjoni Dinjija fil-ġlieda kontra l-faqar, ’streamer’ abjad se jdawwar l-emiċiklu matul is-sessjoni parzjali preżenti u jistieden lill-Membri li jniżżlu l-firma tagħhom b'-sinjal ta' solidarjetà.

6.   Kompożizzjoni tal-Parlament

Wara l-mewt ta' Filip Adwent, il-Parlament jinnota s-siġġu vakanti b'effett mis-27.06.2005 u jinforma b'dan lill-Istat Membru kkonċernat.

Fit-30.06.2005 l-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti kienu infurmaw dwar il-ħatra ta' Armin Laschet bħala ministru għal-Land Nordrhein-Westfalen.

Billi, skond l-Artikolu 7(1) ta' l-Att dwar l-elezzjoni tar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, din il-kariga m'hijiex kompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, il-Parlament stabbilixxa, skond l-Artikolu 4(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li s-siġġu jitqies battal middata 30.06.2005 u informa b'dan lill-Istat Membru kkonċernat.

7.   Kompożizzjoni tal-kumitati

Fuq talba tal-Grupp PPE-DE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat INTA:

Jean-Pierre Audy

8.   Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

Skond l-Artikolu 201 paragrafu 3 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa lill-Parlament b'din l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 162, paragrafu 2 tar-Regoli ta' Proċedura, li ngħatat mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li kien ġie kkonsultat fuq l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.

“Meta ssir talba għal votazzjoni sigrieta qabel il-bidu tal-votazzjoni minn mill-inqas wieħed minn ħamsa tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament, il-Parlament ikun mitlub li jagħmel din il-votazzjoni”.

Jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni għal din l-interpretazzjoni minn grupp politiku jew minn mill-inqas 37 Membru (Artikolu 201, paragrafu 4 tar-Regoli ta' Proċedura), qabel l-adozzjoni tar-rapport uffiċjali ta' din illaqgħa, hi titqies adottata. F'każ kuntrarju, hi titressaq għall-votazzjoni tal-Parlament.

9.   Firma ta' atti adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni.

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, l-Erbgħa se jiffirmaw l-atti li ġejjin, adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni skond l-Artikolu 68 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament:

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2236/95 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-networks trans-Ewropej (3615/2005 — C6-0217/2005 — 2003/0086(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir (3606/2005 — C6-0215/2005 — 2003/0325(COD))

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-Eko-Disinn ta' Prodotti li jużaw l-Enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 96/57/KE u 2000/55/KE (3618/2005 — C6-0218/2005 — 2003/0172(COD))

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/32/KE dwar il-kontenut ta' kubrit f'karburanti għal użu marittimu (3619/2005 — C6-0216/2005 — 2002/0259(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni, firrigward ta' l-aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli mill-ħruġ taċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni għal vetturi (3628/2005 — C6-0219/2005 — 2003/0198 (COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kumpilazzjoni ta' kontijiet trimestrali mhux finanzjarji skond is-settur istituzzjonali (3633/2005 — C6-0220/2005 — 2003/0296(COD)).

10.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti)

1)

mill-kumitati parlamentari

1.1)

rapporti:

***I Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Rapporteur: Niebler Angelika (A6-0176/2005).

*** Interim report on the proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteurs: Hatzidakis Konstantinos (A6-0177/2005).

*** Interim report on the proposal for a Council regulation establishing a Cohesion Fund (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteurs: Andria Alfonso (A6-0178/2005).

Report on guidelines for the approval of the European Commission (2005/2024(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali

Rapporteur: Duff Andrew (A6-0179/2005).

Report on Clearing and settlement in the European Union (2004/2185(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteurs: Kauppi Piia-Noora, Villiers Theresa (A6-0180/2005).

Report on the impact of the lending activities of the Euro. Com. in developing countries (2004/2213(INI)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp

Rapporteur: Zimmer Gabriele (A6-0183/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Fava Giovanni Claudio (A6-0184/2005).

Report on the exploitation of children in developing countries, with a special focus on child labour (2005/2004(INI)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp

Rapporteur: Mavrommatis Manolis (A6-0185/2005).

* Report on the proposal for a Council decision on the conclusion by the European Community of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Florenz Karl-Heinz (A6-0187/2005).

***I Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs (COM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Drčar Murko Mojca (A6-0191/2005).

* Report on the proposal for a Council directive on the control of potato cyst nematodes (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Daul Joseph (A6-0192/2005).

Report on textiles and clothing after 2005 (2004/2265(INI)) — Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Saïfi Tokia (A6-0193/2005).

* Report on the proposal for a Council regulation laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union (COM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)) — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Freitas Duarte (A6-0195/2005).

Report on the implementation of an information and communication strategy on the euro and Economic and Monetary Union (2005/2078(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Maaten Jules (A6-0197/2005).

Report on the European Union and Iraq — A framework for engagement (2004/2168(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Dimitrakopoulos Giorgos (A6-0198/2005).

* Report

1.

on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Agreement between the European Community and Switzerland concerning the criteria and mechanisms for establishing the State esponsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland (13049/2004 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS),

2.

on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the latter's association with the implementation, application nd development of the Schengen Acquis (13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) — Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni

Rapporteur: Kirkhope Timothy (A6-0201/2005).

Report on the 2004 Annual Report of the European Central (2005/2048(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Lauk Kurt Joachim (A6-0203/2005).

* Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Protocol amending the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: Costa Paolo (A6-0205/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of cross-border cooperation (EGCC) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Olbrycht Jan (A6-0206/2005).

Report on the request for defence of the immunity and privileges of Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Speroni Francesco Enrico (A6-0208/2005).

Report on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2203(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Wallis Diana (A6-0209/2005).

Report on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2101(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Wallis Diana (A6-0210/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Wallis Diana (A6-0211/2005).

Report on the request for waiver of the immunity of Ashley Mote (2005/2037(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Lehne Klaus-Heiner (A6-0213/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapporteur: Silva Peneda José Albino (A6-0216/2005).

* Report on the proposal for a Council regulation on the European Fisheries Fund (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Kumitat dwar is-Sajd

Rapporteur: Casa David (A6-0217/2005).

*** Recommendation on the proposal for a Council decision on the accession of the European Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No. 94 on provisions concerning the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a frontal collision and Regulation No. 95 on provisions concerning the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a lateral collision (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)) — Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Barón Crespo Enrique (A6-0218/2005).

* Report on the mandate for the 2006 budget conciliation procedure before the Council's first reading (2005/2080(BUD)) — Kumitat dwar il-Baġits

Rapporteur: Pittella Giovanni (A6-0223/2005).

1.2)

rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

***II Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phtalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Trakatellis Antonios (A6-0196/2005).

***II Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computerimplemented inventions (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Rocard Michel (A6-0207/2005).

2)

mill-Membri:

2.1)

interpellanzi orali (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura)

Luisa Morgantini, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: (B6-0248/2005);

Luisa Morgantini, f'isem il-Kumitat DEVE: (B6-0249/2005);

Enrique Barón Crespo, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: (B6-0329/2005)

2.2)

mistoqsijiet orali għall-Ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura) (B6-0247/2005)

Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, Ludford Sarah, Sjöstedt Jonas, Davies Chris, Coveney Simon, Moraes Claude, Evans Robert, Casaca Paulo, Tannock Charles, Ries Frédérique, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Meyer Pleite Willy, Newton Dunn Bill, Martin David, Pafilis Athanasios, Bushill-Matthews Philip, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Beglitis Panagiotis, Protasiewicz Jacek, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Lucas Caroline, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Miguélez Ramos Rosa, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pflüger Tobias

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Czarnecki Ryszard, Martin David, Mitchell Gay, Andersson Jan, Moraes Claude, Papastamkos Georgios, Badía i Cutchet María, Protasiewicz Jacek, Kinnock Glenys, Van Lancker Anne, Papadimoulis Dimitrios, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Hedh Anna, De Vits Mia, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Gaľa Milan, Paleckis Justas Vincas, Lucas Caroline, Staes Bart, Karim Sajjad, Segelström Inger, Sjöstedt Jonas, Ludford Sarah, Sonik Bogusław, Romeva i Rueda Raül, Coveney Simon, Matsouka Maria, Karatzaferis Georgios, Evans Robert, Herrero-Tejedor Luis, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Newton Dunn Bill, Stihler Catherine, Morgantini Luisa, Westlund Åsa, Hennicot-Schoepges Erna, Casaca Paulo, Posselt Bernd, Antoniozzi Alfredo, Beglitis Panagiotis, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Baco Peter, Riis-Jørgensen Karin, Guardans Cambó Ignasi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Demetriou Panayiotis, Ibrisagic Anna, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, McAvan Linda, Van Hecke Johan, Belet Ivo, Salinas García María Isabel, Rutowicz Leopold Józef, Kacin Jelko, El Khadraoui Saïd, Miguélez Ramos Rosa, Valenciano Martínez-Orozco María Elena, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Pflüger Tobias, Tannock Charles, Ries Frédérique, Ayala Sender Inés

2.3)

mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

Poli Bortone Adriana, Mantovani Mario, Sbarbati Luciana — Motion for a resolution on footwear imports from China (B6-0393/2005)

irreferut

responsabbli: INTA

2.4)

dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Alessandra Mussolini sur l'élargissement de l'UE (39/2005);

Alessandra Mussolini sur les ressources énergétiques et les technologies de remplacement (40/2005).

11.   Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ECON:

The strategic review of the International Monetary Fund (2005/2121(INI))

(opinjoni: AFET, DEVE, INTA)

The taxation of undertakings in the European Union: a common consolidated corporate tax base (2005/2120(INI))

Kumitat ITRE:

Implementation of the European Charter for Small Enterprises (2005/2123(INI))

(opinjoni: ECON, EMPL)

Heating and cooling from renewable energy sources (2005/2122(INI))

(opinjoni: ENVI)

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 192, paragrafu 1 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PETI:

Rapport dwar ir-rapport annwali 2004 ta' l-Ombudsman Ewropew (2005/2136(INI))

Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet waqt is-sena parlamentari 2004-2005 (2005/2135 (INI))

12.   Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Tqassmet il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' April I u II.

13.   Ordni tas-seduta

Il-punt li jmiss kien l-ordni tas-seduta.

L-abbozz finali ta' l-aġenda għas-seduta plenarja ta' ta' Lulju (PE 357.481/PDOJ) tqassam u ġew proposti lmodifikazzjonijiet imsemmija hawn taħt (Artikolu 132 tar-Regoli ta' Proċedura):

Seduti ta' bejn 04.07.2005 u 07.07.2005

It-Tnejn

Talba mill-Grupp ALDE dwar ir-rapport Kurt Joachim Lauk (punt 2 ta' PDOJ) u Jules Maaten (punt 3 ta' PDOJ) biex jittieħdu flimkien f'dibattitu konġunt.

Tkellmu: Jules Maaten f'isem il-grupp ALDE, li ressaq it-talba u Pervenche Berès, Chairman tal-Kumitat ECON.

Il-Parlament approva din t-talba.

It-Tlieta

Talba tal-Kumitat AGRI dwar ir-rapport Niels Busk (A6-0126/2005), li l-votazzjoni fuqu li kellha ssir filħin tal-votazzjoni nhar it-Tlieta (punt 76 ta' PDOJ), li għandha tiġi riferuta lura lill-kumitat skond l- Artikolu 168(1) tar-Regoli ta' Proċedura.

Tkellem Joseph Daul, Chairman tal-Kumitat AGRI, li ressaq it-talba.

Il-Parlament approva din t-talba.

Talba mill-grupp PSE biex il-ħin għall-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni jitneħħa mill-aġenda biex ikun hemm aktar ħin għad-dibattitu konġunt fuq il-fondi strutturali (punti 10, 11, 12, 13, 14 u 15 ta' PDOJ).

Tkellmu: Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, li ressaq it-talba, wara li ta l-kondoljonzi tiegħu f'isem ilgrupp lill-familja ta' Filip Adwent, Françoise Grossetête f'isem il-grupp PPE-DE, u Bill Newton Dunn f'isem ilgrupp ALDE.

Il-Parlament approva t-talba permezz ta' VE (134 favur, 70 kontra, 14 astensjonijiet).

L-Erbgħa

Talba ta' Othmar Karas u ta' 38 Membru ieħor biex tiżdied ma' l-aġenda dikjarazzjoni mill-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet li saru hemmhekk u fuq il-progress tar-Rumanija u l- Bulgarija fil-kuntest ta' l-adeżjoni tagħhom.

Tkellmu: Othmar Karas li ressaq it-talba, Hartmut Nassauer f'isem il-grupp PPE-DE, u Graham Watson f'isem il-grupp ALDE.

Il-Parlament approva t-talba b'votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (110 favur, 93 kontra, 21 astensjonijiet).

Rebecca Harms u Othmar Karas infurmat lis-sedja li huma kienu xtaqu jivvutaw favur it-talba. Erika Mann infurmat lis-sedja li hi xtaqet tivvota kontra.

Il-punt ġie miżjud bħala l-aħħar punt ta' l-aġenda ta' nhar l-Erbgħa.

Skadenzi għat-tressiq ta' emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni:

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: it-Tlieta 5.07.2005 à 10 h.

emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: L-Erbgħa 6.07.2005 fl-10.00.

Il-Ħamis

Talba tal-Kumitat LIBE biex il-Parlament jikkonferma r-rifjut fil-plenarja tar-rapport Claude Moraes (A6-0139/2005), li kien ġie riferut lura lill-kumitat (punt 8.3 tal-Minuti ta' 26.05.2005), bl-adozzjoni ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva li tagħlaq il-proċedura konsultattiva.

Il-Parlament approva din t-talba.

Il-votazzjoni ssir nhar il-Ħamis.

Talba tal-Kumitat LIBE għal ħin miżjudi biex ikun eżaminat ir-rapport Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005), li kien ġie riferut lura lill-kumitat (punt 6.8 tal-Minuti ta' 07.06.2005).

Il-Parlament approva din t-talba.

Tkellmu: Jean-Marie Cavada, chairman tal-Kummissjoni LIBE, u Hannes Swoboda.

*

* *

Hekk ġie stabbilit l-ordni tas-seduta.

14.   Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skond l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios Karatzaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen u Simon Busuttil.

IPPRESIEDA: Ingo FRIEDRICH

Viċi President

15.   Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità tas-Sur Umberto Bossi (dibattitu)

Rapport Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità tas-Sur Umberto Bossi (2004/2101(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0210/2005)

Diana Wallis ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Klaus-Heiner Lehne f'isem il-grupp PPE-DE, u Maria Berger f'isem il-grupp PSE.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

16.   Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità ta' Jean Charles Marchiani (dibattitu)

Rapport Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità ta' Jean Charles Marchiani (2005/2105(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

Francesco Enrico Speroni ippreżenta r-rapport.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

17.   Bank Ċentrali Ewropew (2004) — Strateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni li tikkonċerna l-Ewro u l-EMU (dibattitu)

Rapport Rapport annwali 2004 tal-Bank Ċentrali Ewropew (2005/2048(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

Rapport L-implimentazzjoni ta' strateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni li tikkonċerna l-Ewro u l- Unjoni ekonomika u monetarja (2005/2078(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Jules Maaten (A6-0197/2005)

Kurt Joachim Lauk ippreżenta r-rapport.

Jules Maaten ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Jean-Claude Trichet, President tal-BCE et Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Ján Hudacký f'isem il-grupp PPE-DE, u Manuel António dos Santos f'isem il-grupp PSE.

IPPRESIEDA: Miroslav OUZKÝ

Viċi President

Tkellmu: Wolf Klinz f'isem il-grupp ALDE, Sahra Wagenknecht f'isem il-grupp GUE/NGL, John Whittaker f'isem il-grupp IND/DEM, Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Alexander Radwan, Katerina Batzeli, Margarita Starkevičiūtė, Georgios Toussas, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Pervenche Berès, Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Andreas Schwab, Benoît Hamon, Avril Doyle, Antolín Sánchez Presedo, Stanisław Jałowiecki, Joseph Muscat, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Joaquín Almunia u Jean-Claude Trichet.

IPPRESIEDA: Edward McMILLAN-SCOTT

Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

18.   Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ftalati) u s-sigurtà tal-ġugarelli ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Posizzjoni Komuni tal-Kunsill bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda għat-tnejn u għoxrin darba d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ftalati f'ġugarelli u artikoli għall-ħarsien tat-tfal) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005)

Antonios Trakatellis ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem Günther Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Horst Schnellhardt f'isem il-grupp PPE-DE, Dan Jørgensen f'isem il-grupp PSE, Frédérique Ries f'isem il-grupp ALDE, Jillian Evans f'isem il-grupp Verts/ALE, Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Jens-Peter Bonde, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz u Günther Verheugen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

19.   Pjan t'Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur l-eko-teknoloġiji (dibattitu)

Rapport Promozzjoni tat-teknoloġiji użati għal żvilupp dejjiemi: pjan t'Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur leko-teknoloġiji (2004/2131(INI)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Riitta Myller (A6-0141/2005)

Riitta Myller ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Rebecca Harms (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Chris Davies f'isem il-grupp ALDE, Cristina Gutiérrez-Cortines u Stavros Dimas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

20.   Strateġiji tematiċi dwar it-tniġġis ta' l-arja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Strateġiji tematiċi dwar it-tniġġis ta' l-arja

Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Dorette Corbey f'isem il-grupp PSE, Satu Hassi f'isem il-grupp Verts/ALE, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Richard Seeber u Stavros Dimas.

Id-dibattitu ngħalaq.

21.   Sigurtà fil-provvista ta' l-elettriku u l-investiment fl-infrastruttura ***I (dibattitu)

Rapport Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għassalvagwardja tas-sigurtà fil-provvista ta' l-elettriku u ta' l-investiment fl-infrastruttura (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Giles Chichester (A6-0099/2005)

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Giles Chichester ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Manuel António dos Santos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), András Gyürk f'isem ilgrupp PPE-DE, Reino Paasilinna f'isem il-grupp PSE, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-grupp ALDE, Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, Anna Elzbieta Fotyga f'isem il-grupp UEN, Leopold Józef Rutowicz Membru mhux affiljat, Paul Rübig, Lena Ek, Vladimír Remek u Andris Piebalgs

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

22.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 357/481/OJMA).

23.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.05.

Julian Priestley

Segretarju Ġenerali

Mario Mauro

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Bidla fl-aġenda

Favur: 110

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brepoels, Březina, Busuttil, Caspary, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Duchoň, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaľa, Goepel, Gräßle, Grossetête, Guellec, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hudacký, Itälä, Jordan Cizelj, Kasoulides, Klamt, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Lulling, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, von Wogau, Záborská, Zvěřina

PSE: Batzeli, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Piecyk

UEN: Libicki

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith

Kontra: 93

ALDE: Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Drčar Murko, Duquesne, Ek, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, de Brún, Flasarová, Ransdorf, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Karatzaferis, Rogalski

NI: Mote

PPE-DE: Beazley, Chichester, Deva, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Jałowiecki, Sonik, Strejček, Tannock

PSE: Andersson, Ayala Sender, Barón Crespo, Berès, Calabuig Rull, Christensen, Corbett, Cottigny, De Rossa, Désir, Dobolyi, Ettl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Reynaud, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Wiersma

Verts/ALE: Staes, Voggenhuber

Astensjonijiet: 21

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Titford

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Doyle, Fajmon, Kauppi

PSE: Beňová, Whitehead

UEN: Fotyga, Janowski

Verts/ALE: Rühle


Top