Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0339

Kawżi magħquda T-339/16, T-352/16 u T-391/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles u Ayuntamiento de Madrid vs Il-Kummissjoni (“Ambjent — Regolament (UE) 2016/646 — Emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa tal-vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6) — Iffissar, għall-emissjonijiet ta’ ossidi tan-nitroġenu, ta’ valuri li ma għandhomx jinqabżu (NTE), matul testijiet f’kundizzjonijiet ta’ sewqan reali (RDE) — Rikors għal annullament — Setgħat ta’ awtorità muniċipali dwar il-protezzjoni tal-ambjent li jillimitaw iċ-ċirkulazzjoni ta’ ċerti vetturi — Inċidenza diretta — Ammissibbiltà — Nuqqas ta’ kompetenza tal-Kummissjoni — Osservanza tar-regoli legali superjuri — Modulazzjoni ratione temporis tal-effetti ta’ annullament — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Kumpens għal ħsara allegata ta’ immaġni u ta’ reputazzjoni”)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 82/42


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles u Ayuntamiento de Madrid vs Il-Kummissjoni

(Kawżi magħquda T-339/16, T-352/16 u T-391/16) (1)

((“Ambjent - Regolament (UE) 2016/646 - Emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa tal-vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6) - Iffissar, għall-emissjonijiet ta’ ossidi tan-nitroġenu, ta’ valuri li ma għandhomx jinqabżu (NTE), matul testijiet f’kundizzjonijiet ta’ sewqan reali (RDE) - Rikors għal annullament - Setgħat ta’ awtorità muniċipali dwar il-protezzjoni tal-ambjent li jillimitaw iċ-ċirkulazzjoni ta’ ċerti vetturi - Inċidenza diretta - Ammissibbiltà - Nuqqas ta’ kompetenza tal-Kummissjoni - Osservanza tar-regoli legali superjuri - Modulazzjoni ratione temporis tal-effetti ta’ annullament - Responsabbiltà mhux kuntrattwali - Kumpens għal ħsara allegata ta’ immaġni u ta’ reputazzjoni”))

(2019/C 82/48)

Lingwi tal-kawża: l-Ispanjol u l-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti fil-Kawża T-339/16: Ville de Paris (Franza) (rappreżentant: J. Assous, avukat)

Rikorrent fil-Kawża T-52/16: Ville de Bruxelles (il-Belġju) (rappreżentant: M. Uyttendaele u S. Kaisergruber, avukati)

Rikorrent fil-Kawża T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Spanja) (rappreżentant: F. Zunzunegui Pastor, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano u J.-F. Brakeland, aġenti)

Suġġett

Minn naħa, talbiet bbażati fuq l-Artikolu 263 TFUE u għall-annullament tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/646 tal-20 ta’ April 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6) (ĠU 2016, L 109, p. 1), u, min-naħa l-oħra, talba bbażata fuq l-Artikolu 268 TFUE u għall-ksib ta’ kumpens għad-dannu li l-ville de Paris sostniet minħabba l-adozzjoni tal-istess regolament.

Dispożittiv

1)

Il-punt 2 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/646 tal-20 ta’ April 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6), huwa annullat sa fejn jistabbilixxi, fil-punti 2.1.1 u 2.1.2 tal-Anness III A tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 692/2008 tat-18 ta’ Lulju 2008 li japplika r-Regolament Nru 715/2007 il-valur tal-fattur ta’ konformità finali CF pollutant u l-valur tal-fattur ta’ konformità CF pollutant temporanju għall-massa ta’ ossidi tan-nitroġenu.

2)

Il-kumplament tar-rikorsi huwa miċħud.

3)

L-effetti tad-dispożizzjoni annullata skont il-punt 1 ta’ dan id-dispożittiv għandhom jinżammu sakemm jiġi adottat regolament ġdid f’terminu raġonevoli li jissostitwixxi dawn id-dispożizzjonijiet f’perijodu ta’ żmien raġonevoli, liema terminu ma għandux jaqbeż tnax-il xahar mid-data ta’ dħul fis-seħħ ta’ din is-sentenza.

4)

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll nofs dawk sostnuti mill-ville de Paris, il-ville de Bruxelles u l-ayuntamiento de Madrid.


(1)  ĠU C 314, 29.8.2016.


Top