EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0414

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba' Awla) tal-15 ta' Mejju 2008.
Lidl Belgium GmbH & Co. KG vs Finanzamt Heilbronn.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Bundesfinanzhof - il-Ġermanja.
Libertà ta’ stabbiliment - Tassazzjoni diretta - Teħid in kunsiderazzjoni tat-telf sostnut minn stabbiliment permanenti li jinsab fi Stat Membru u li huwa ta’ kumpannija li għandha l-uffiċċju rreġistrat fi Stat Membru ieħor.
Kawża C-414/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:278

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba’ Awla)

15 ta’ Mejju 2008 ( 1 )

“Libertà ta’ stabbiliment — Tassazzjoni diretta — Teħid inkunsiderazzjoni tat-telf sostnut minn stabbiliment permanenti li jinsab fi Stat Membru u li huwa ta’ kumpannija li għandha l-uffiċċju rreġistrat fi Stat Membru ieħor”

Fil-Kawża C-414/06,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja), permezz tad-deċiżjoni tat-28 ta’ Ġunju 2006, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-11 ta’ Ottubru 2006, fil-proċedura

Lidl Belgium GmbH & Co. KG

vs

Finanzamt Heilbronn,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba’ Awla),

komposta minn K. Lenaerts, President tal-Awla, G. Arestis, R. Silva de Lapuerta (Relatur), E. Juhász u T. von Danwitz, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: E. Sharpston,

Reġistratur: B. Fülöp, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tad-29 ta’ Novembru 2007,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

għal Lidl Belgium GmbH & Co. KG, minn W. Schön u M. Schaden, Rechtsanwälte,

għal Finanzamt Heilbronn, minn C.-F. Vees, bħala aġent,

għall-Gvern Ġermaniż, minn M. Lumma, C. Blaschke u H. Kube, bħala aġenti,

għall-Gvern Elleniku, minn M. Papida u I. Pouli kif ukoll minn K. Georgiadis, bħala aġenti,

għall-Gvern Franċiż, minn G. de Bergues u J.-C. Gracia, bħala aġenti,

għall-Gvern Olandiż, minn H. G. Sevenster kif ukoll minn P. van Ginneken u M. de Grave, bħala aġenti,

għall-Gvern Finlandiż, minn J. Heliskoski u J. Himmanen, bħala aġenti,

għall-Gvern Żvediż, minn K. Wistrand u S. Johannesson, bħala aġenti,

għall-Gvern tar-Renju Unit, minn Z. Bryanston-Cross, bħala aġent, assistita minn S. Lee, barrister,

għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn R. Lyal u W. Mölls, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-14 ta’ Frar 2008,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikoli 43 KE u 56 KE.

2

Din it-talba ġiet magħmula fil-kuntest ta’ kawża bejn Lidl Belgium GmbH & Co. KG (iktar ’il quddiem “Lidl Belgium”) u l-Finanzamt Heilbronn (iktar ’il quddiem “Finanzamt”) dwar it-trattament fiskali, minn-naħa tal-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi, ta’ telf sostnut minn stabbiliment permanenti tal-imsemmija kumpannija li jinsab fil-Lussemburgu.

Il-kuntest ġuridiku

3

Skont it-tieni punt tal-Artikolu 2(1) tal-Ftehim dwa ħelsien minn taxxa doppja u sabiex jiġu stabbiliti regoli ta’ assistenza amministrattiva u legali reċiproka fl-oqsma tat-tassazzjoni tad-dħul u tal-kapital, u tat-taxxa kummerċjali u tat-taxxa fuq l-art, bejn il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja fit-23 ta’ Awwissu 1958 (BGB1. II 1959, p. 1270), kif emendata bil-protokoll addizzjonali tal-15 ta’ Ġunju 1973 (iktar ’il quddiem il-“Ftehim”), il-kelma “stabbiliment permanenti” timplika “il-post fiss tan-negozju, fejn il-kumpannija teżerċita l-attivitajiet tagħha kollha jew parti minnhom”.

4

Il-punt 2(a) tal-Artikolu 2(1) tal-Konvenjoni jelenka numru ta’ stabbilimenti kkunsidrati bħala stabbilimenti permanenti fis-sens tal-Ftehim.

5

L-Artikolu 5 tal-Ftehim jipprovdi:

“(1)   Jekk persuna domiċiljata f’wieħed mill-Istati firmatarji tagħmel dħul, bħala kap ta’ impriża jew bħala sieħba f’impriża industrijali jew kummerċjali, li l-attivitajiet tagħha jestendu fit-territorju tal-Istat firmatarju l-ieħor, id-dritt ta’ tassazzjoni fuq dan id-dħul jaqa’ taħt il-kompetenza ta’ dan l-Istat l-ieħor sakemm dan jirriżulta minn stabbiliment permanenti li jinsab fit-territorju tiegħu.

(2)   F’dan ir-rigward, id-dħul li jista’ jiġi attribwit lill-istabbiliment permanenti huwa dak li seta’ jiġi magħmul kieku dan kien jikkostitwixxi impriża distinta li teżerċita attivitajiet identiċi jew simili f’kundizzjonijiet identiċi jew simili u li twettaq dawn l-attivitajiet bħala impriża indipendenti.

[…]”

6

L-Artikolu 6(1) tal-Ftehim jipprovdi:

“Meta impriża li tinsab f’wieħed mill-Istati firmatarji, minħabba l-parteċipazzjoni tagħha fl-operat u fl-istruttura finanzjarja ta’ impriża li tinsab fl-Istat l-ieħor, tistabbilixxi ma’ din l-aħħar kumpannija kundizzjonijiet ekonomiċi jew finanzjarji differenti minn dawk li jistgħu jiġu stabbiliti ma’ impriża indipendenti, jew timponilha tali kundizzjonijiet, id-dħul li waħda minn dawn il-kumpanniji setgħet tagħmel taħt kundizzjonijiet normali, imma li ma setgħetx tagħmel minħabba dawn il-kundizzjonijiet, jista’ jiġi inkluż mad-dħul ta’ din il-kumpannija u ntaxxat konsegwentement.”

7

L-Artikolu 20 tal-imsemmi Ftehim jipprovdi:

“(1)   Meta, abbażi tal-Artikoli preċedenti, l-Istat ta’ residenza jkollu d-dritt li jintaxxa d-dħul jew l-assi, l-Istat l-ieħor ma jistax jintaxxa dan id-dħul jew dawn l-assi. […]

(2)   Bla ħsara għall-Artikolu 20(3), huma esklużi mill-ammont taxxabbli tal-Istat ta’ residenza, id-dħul u l-assi li fir-rigward tagħhom l-Artikoli preċedenti jikkonferixxu d-dritt ta’ tassazzjoni lill-Istat l-ieħor. Madankollu, it-taxxa li taffettwa d-dħul jew l-assi li t-tassazzjoni tagħhom taqa’ taħt l-Istat ta’ residenza għandha tinġabar skont ir-rata li tikkorrispondi għad-dħul globali jew għall-assi kollha tal-persuna taxxabbli. Fir-rigward tad-dividendi, l-ewwel u t-tieni sentenza japplikaw biss għal dawk li huma mqassma lill-kumpannija kapitali minn kumpannija kapitali oħra residenti fl-Istat l-ieħor u li għandha mill-inqas 25 % tal-ishma bid-dritt tal-vot tal-ewwel kumpannija. Huma wkoll esklużi mill-ammont taxxabbli tal-Istat ta’ residenza l-ishma li d-dividendi tagħhom, skont it-tielet sentenza, għandhom jiġu esklużi mill-bażi ta’ stima, jew għandhom jiġu esklużi fil-każ ta’ distribuzzjoni.

(3)   L-ammont ta’ taxxa mnaqqsa f’ras il-għajn miġbur fl-Istat l-ieħor fuq id-dividendi li mhumiex esklużi mill-bażi ta’ stima skont it-tielet sentenza tal-Artikolu 20(2) u fuq id-dħul mil-liċenzji huwa paċut mat-taxxa fuq id-dħul li hija applikabbli fl-Istat ta’ residenza skont ir-rata ta’ taxxa medja.

[…]”[traduzzjoni mhux uffiċjali]

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

8

Lidl Belgium tagħmel parti mill-grupp Lidl u Schwarz u teżerċita n-negozju tagħha fil-qasam tad-distribuzzjoni tal-merkanzija. Wara li għall-ewwel żviluppat in-negozju tagħha fis-suq Belġjan, hija ġiet mitluba tistabbilixxi ruħha wkoll fil-Lussemburgu b’effett mill-1999. Għal dan il-għan, Lidl Belgium ħolqot stabbiliment permanenti fil-Lussemburgu.

9

Lidl Belgium hija soċjetà inakkomandita li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fil-Ġermanja. Fost is-soċji tagħha hemm Lidl Belgium Beteiligungs-GmbH, bħala soċja solidali, u Lidl Stiftung & Co. KG, bħala soċja akkomandanti.

10

Matul is-sena finanzjarja 1999, is-sena inkwistjoni fil-kawża prinċipali, l-istabbiliment permanenti ta’ Lidl Belgium li jinsab fil-Lussemburgu sostna telf.

11

Waqt il-proċedura tat-tassazzjoni, Lidl Belgium fittxet li tnaqqas dan it-telf mill-ammont tal-bażi ta’ taxxa tagħha. Il-Finanzamt irrifjuta t-tnaqqis ta’ dan it-telf billi bbaża ruħu, b’mod partikolari, fuq l-eżenzjoni tad-dħul ta’ dan l-istabbiliment permanenti kif ipprovdut fid-dispożizzjonijiet tal-Ftehim.

12

Fit-30 ta’ Ġunju 2004, wara li ġiet adita minn Lidl Belgium il-Finanzgericht Baden-Würemberg ċaħdet dan ir-rikors li din il-kumpannija ressqet kontra d-deċiżjoni tal-Finanzamt.

13

Wara li Lidl Belgium appellat, il-Bundesfinanzhof iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja s-segwenti domanda preliminari:

“Huwa kompatibbli mal-Artikoli 43 KE u 56 KE, il-fatt li impriża Ġermaniża li tagħmel dħul mill-industrija jew mill-kummerċ ma tistax tnaqqas it-telf ta’ stabbiliment permanenti li jinsab fi Stat Membru ieħor (f’dan il-każ: fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu) meta jiġi ddeterminat il-profitt tagħha, minħabba li d-dħul ta’ dan l-istabbiliment permanenti mhuwiex suġġett għat-taxxa Ġermaniża, skont il-Ftehim […]?”

Fuq id-domanda preliminari

14

Permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikoli 43 KE u 56 KE jipprekludux sistema fiskali nazzjonali li teskludi l-possibbiltà li, matul id-determinazzjoni tad-dħul u l-ammont taxxabbli, kumpannija residenti tnaqqas it-telf sostnut minn stabbiliment permanenti tagħha li jinsab fi Stat Membru ieħor, filwaqt li l-imsemmija sistema fiskali tagħti din il-possibbiltà fil-każ ta’ telf sostnut minn stabbiliment permanenti residenti.

Fuq il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikoli 43 KE u 56 KE

15

Peress li fid-domanda tagħha l-qorti tar-rinviju rreferiet għaż-żewġ dispożizzjonijiet imsemmija iktar ’il fuq, għandu jiġi mfakkar li, il-ħolqien jew iż-żamma totali minn persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fi Stat Membru, ta’ stabbiliment permanenti li m’għandux personalità ġuridika distinta, stabbilit fi Stat Membru ieħor, jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae tal-Artikolu 43 KE.

16

Jekk jitqies li s-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali għandha effetti restrittivi fuq il-moviment liberu tal-kapital, tali effetti għandhom jiġu kkunsidrati bħala l-konsegwenza inevitabbli ta’ ostakolu eventwali għal-libertà ta’ stabbiliment u ma jiġġustifikawx eżami tal-imsemmija sistema fiskali fid-dawl tal-Artikolu 56 KE (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-12 ta’ Settembru 2006, Cadbury Schweppes u Cadbury Schwepps Overseas, C-196/04, Ġabra p. I-7995, punt 33; tat-3 ta’ Ottubru 2006, Fidium Finanz, C-452/04, Ġabra p. I-9521, punti 48 u 49, kif ukoll tat-13 ta’ Marzu 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Ġabra p. I-2107, punt 34).

17

Konsegwentement, ir-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-Artikolu 43 KE.

Fuq l-eżistenza ta’ restrizzjoni għal-libertà ta’ stabbiliment

18

Preliminarjament, għandu jiġi mfakkar li, fir-rigward tal-kumpanniji li huma stabbiliti skont il-liġijiet ta’ Stat Membru u li jkollhom l-uffiċċju rreġistrat jew it-tmexxija ċentrali jew is-sede prinċipali tagħhom ġewwa l-Komunità Ewropea, il-libertà ta’ stabbiliment tinkludi d-dritt li jeżerċitaw l-attività tagħhom fl-Istat Membru kkonċernat permezz ta’ kumpannija sussidjarja, fergħa jew aġenzija (ara s-sentenzi tal-21 ta’ Settembru 1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, Ġabra p. I-6161, punt 35; tal-14 ta’ Diċembru 2000, AMID, C-141/99, Ġabra p. I-11619, punt 20, u tat-23 ta’ Frar 2006, Keller Holding, C-471/04, Ġabra p. I-2107, punt 29).

19

Anke jekk, skont il-kliem tagħhom, id-dispożizzjonijiet tat-Trattat KE dwar il-libertà ta’ stabbiliment huma intiżi li jiżguraw il-benefiċċju tat-trattament nazzjonali fl-Istat Membru ospitanti, fl-istess waqt dawn jipprekludu li l-Istat Membru ta’ oriġini jostakola l-istabbiliment fi Stat Membru ieħor ta’ wieħed miċ-ċittadini tiegħu jew ta’ kumpannija stabbilita skont il-leġiżlazzjoni tiegħu (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi tas-16 ta’ Lulju 1998, ICI, C-264/96, Ġabra p. I-4695, punt 21, kif ukoll tas-6 ta’ Diċembru 2007, Columbus Container Services, C-298/05, Ġabra p. I-8695, punt 33).

20

Dawn il-kunsiderazzjonijiet japplikaw ukoll meta kumpannija stabbilita fi Stat Membru topera fi Stat Membru ieħor permezz ta’ stabbiliment permanenti.

21

Fil-fatt, kif juru d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim, għall-finijiet tad-dritt fiskali konvenzjonali, stabbiliment permanenti jikkostitwixxi entità awtonoma. Għalhekk, il-persuni li għalihom japplika l-Ftehim jinkludu, skont l-Artikolu 2 tagħha, minbarra l-persuni fiżiċi u ġuridika, kull tip ta’ stabbiliment permanenti li huwa msemmi fil-punt 2(a) tal-Artikolu 2(1), u dan b’differenza mill-kategoriji l-oħra ta’ entitajiet elenkati fil-punt 2(b) tal-imsemmi Artikolu, li huma esklużi mid-definizzjoni konvenzjonali ta’ stabbiliment permanenti.

22

Din it-tifsira ta’ stabbiliment permanenti bħala entità fiskali awtonoma hija konformi mal-prassi legali internazzjonali bħal ma hija riflessa fil-mudell ta’ Ftehim fiskali tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp (OECD), b’mod partikolari, fl-Artikoli 5 u 7. Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kellha l-okkażjoni li tikkonstata li, għall-finijiet tat-tqassim tal-kompetenzi fiskali, ma jkunx illoġiku li l-Istati Membri jispiraw ruħhom mill-prassi internazzjonali u, b’mod partikolari, mill-mudelli ta’ Ftehim imħejjijin mill-OECD (ara s-sentenzi tat-12 ta’ Mejju 1998, Gilly, C-336/96, Ġabra p. I-2793, punt 31, u tat-23 ta’ Frar 2006, van Hilten-van der Heijden, C-513/03, Ġabra p. I-1957, punt 48).

23

Fir-rigward tas-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, għandu jiġi osservat li dispożizzjoni li tippermetti t-teħid inkunsiderazzjoni tat-telf magħmul minn stabbiliment permanenti għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-profitt u tal-kalkolu tad-dħul taxxabbli tal-kumpannija prinċipali, tikkostitwixxi vantaġġ fiskali.

24

Madankollu, skont id-dispożizzjonijiet tal-imsemmija sistema fiskali, tali vantaġġ fiskali ma jingħatax meta t-telf huwa sostnut minn stabbiliment permanenti li jinsab fi Stat Membru differenti minn dak li fih hija stabbilita l-kumpannija prinċipali.

25

F’dawn iċ-ċirkustanzi, is-sitwazzjoni fiskali ta’ kumpannija li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fil-Ġermanja u li għandha stabbiliment permanenti fi Stat Membru ieħor, hija inqas favorevoli milli kienet tkun is-sitwazzjoni fiskali tagħha li kieku dan l-aħħar stabbiliment kien stabbilit fil-Ġermanja. Minħabba din id-differenza fit-trattament fiskali, kumpannija Ġermaniża tistà tiġi dissważa milli teżerċita l-attivitajiet tagħha permezz ta’ stabbiliment permanenti li jinsab fi Stat Membru ieħor.

26

Għandu jiġi konkluż li s-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali tinvolvi restrizzjoni għal-liberta’ ta’ stabbiliment.

Fuq l-eżistenza ta’ ġustifikazzjoni

27

Mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li restrizzjoni għal-libertà ta’ stabbiliment tista’ tiġi aċċettata biss jekk tkun ġustifikata minħabba raġunijiet imperattivi ta’ interess ġenerali. F’sitwazzjoni bħal din, huwa wkoll neċessarju li din tkun adattata sabiex tassigura li l-għan inkwistjoni jkun milħuq u li ma teċċedix dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħaq dan il-għan (ara s-sentenzi tat-13 ta’ Diċembru 2005, Marks & Spencer, C-446/03, Ġabra p. I-10837, punt 35; Cadbury Schweppes u Cadbury Schweppes Overseas, iċċitata iktar ’il fuq, punt 47, kif ukoll Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, iċċitata iktar ’il fuq, punt 64).

28

F’dan ir-rigward, il-qorti tar-rinviju tenfasizza, b’mod partikolari, il-fatt li d-dħul magħmul mill-istabbiliment permanenti fil-Lussemburgu mhuwiex taxxabbli fl-Istat Membru ta’ residenza tal-kumpannija li huwa jagħmel parti minnha, skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim.

29

Fl-osservazzjonijiet ippreżentati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja mill-Gvernijiet tal-Ġermanja, tal-Greċja, ta’ Franza, tal-Olanda, tal-Finlandja, tal-Iżvezja u tar-Renju Unit huma essenzjalment isostnu li leġiżlazzjoni fiskali li tillimita l-possibbiltà li kumpannija residenti tkun tista’ tnaqqas it-telf sostnut minn stabbiliment permanenti tagħha li jinsab fi Stat Membru ieħor, għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-bażi ta’ taxxa tal-imsemmija kumpannija, tista’, bħala prinċipju, tkun ġustifikata.

30

L-imsemmija Gvernijiet jikkunsidraw li l-ġustifikazzjoni ta’ tali leġiżlazzjoni fir-rigward tad-dritt Komunitarju tista’ tkun ibbażata, l-ewwel nett, fuq in-neċessità li jiġi ppriżervat it-tqassim tas-setgħa ta’ tassazzjoni bejn l-Istati Membri kkonċernati u, it-tieni nett, fuq in-neċessità li jiġi evitat ir-riskju li t-telf jintuża darbtejn.

31

Fir-rigward tal-ewwel ġustifikazzjoni invokata, għandu jiġi mfakkar li l-preżervazzjoni tat-tqassim tas-setgħa ta’ tassazzjoni bejn l-Istati Membri tista’ tirrendi neċessarja, għall-attivitajiet ekonomiċi ta’ kumpanniji stabbiliti f’wieħed minn dawn l-Istati, l-applikazzjoni tar-regoli fiskali biss ta’ dan l-Istat, għal dak li jikkonċerna kemm il-profitti kif ukoll it-telf (ara s-sentenzi Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, punt 45, kif ukoll tat-18 ta’ Lulju 2007, Oy AA, C-231/05, Ġabra p. I-6373, punt 54).

32

Fil-fatt, il-fatt li l-kumpanniji jingħataw il-possibbiltà li jagħżlu jekk it-telf tagħhom għandux jittieħed inkunsiderazzjoni fl-Istat Membru fejn huma stabbiliti jew inkella fi Stat Membru ieħor jikkomprometti kunsiderevolment it-tqassim ibbilanċjat tas-setgħa ta’ tassazzjoni bejn l-Istati Membri, peress li l-bażi taxxabbli tiżdied fl-ewwel Stat u tonqos fit-tieni wieħed, skont it-telf ittrasferit (ara s-sentenzi ċċitati iktar ’il fuq, Marks & Spencer, punt 46, u Oy AA, punt 55).

33

Fir-rigward tar-rilevanza tal-ewwel ġustifikazzjoni fid-dawl tal-fatti fil-kawża prinċipali, għandu jiġi osservat li, fin-nuqqas ta’ ftehim dwar il-ħelsien mit-taxxa doppja, l-Istat Membru li fih jinsab l-uffiċċju rreġistrat tal-kumpannija li għandha stabbiliment permanenti għandu d-dritt li jintaxxa l-profitti magħmula minn din l-entità. Konsegwentement, l-għan li jiġi ppreżervat it-tqassim tas-setgħa ta’ tassazzjoni bejn iż-żewġ Stati Membri kkonċernati, li huwa rifless fid-dispożizzjonijiet tal-Ftehim, jista’ jiġġustifika s-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, peress li huwa jipproteġi l-bilanċ bejn id-dritt ta’ tassazzjoni tad-dħul u s-setgħa li jiġi mnaqqas it-telf.

34

F’ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, li jiġi ammess li t-telf ta’ stabbiliment permanenti mhux residenti jista’ jitnaqqas mid-dħul tal-kumpannija prinċipali jkollu l-konsegwenza li jippermetti lil din tal-aħħar li tagħżel liberament l-Istat Membru fejn hija trid tnaqqas dan it-telf (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Oy AA, iċċitata iktar ’il fuq, punt 56).

35

Fir-rigward tat-tieni ġustifikazzjoni, esposta fl-osservazzjonijiet magħmula quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, ibbażata fuq ir-riskju li t-telf jintuża darbtejn, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jostakolaw dan ir-riskju (ara s-sentenzi Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, punt 47, kif ukoll tad-29 ta’ Marzu 2007, Rewe Zentralfinanz, C-347/04, Ġabra p. I-2647, punt 47).

36

F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, f’ċirkustanzi bħal dawk li fuqhom hija bbażata l-kawża prinċipali, jeżisti manifestament riskju li l-istess telf jintuża darbtejn (ara s-sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, punt 48). Fil-fatt, mhuwiex eskluż li, fl-Istat Membru fejn għandha l-uffiċċju rreġistrat, kumpannija tuża t-telf sostnut minn stabbiliment permanenti tagħha li jinsab fi Stat Membru ieħor, u li, minkejja din it-tpaċija, dan it-telf jintuża wkoll sussegwentement, fl-Istat Membru fejn jinsab l-istabbiliment permanenti, meta dan tal-aħħar jħalli profitt, u għalhekk b’dan il-mod jipprekludi lill-Istat Membru ta’ fejn il-kumpannija għandha l-uffiċċju rreġistrat milli tintaxxa dan il-profitt.

37

Konsegwentement, iż-żewġ ġustifikazzjonijiet invokati għandhom it-tnejn li huma jiġu kkunsidrati bħala li jistgħu jiġġustifikaw restrizzjoni għal-libertà ta’ stabbiliment li tirriżulta mit-trattament fiskali, min-naħa tal-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju rreġistrat ta’ kumpannija, tat-telf sostnut minn stabbiliment permanenti ta’ din il-kumpannija li jinsab fi Stat Membru ieħor.

38

Madankollu, il-qorti tar-rinviju tistaqsi dwar jekk il-ġustifikazzjonijet esposti fil-punti 44 sa 50 tas-sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, li jinkludu wkoll in-neċessità li jiġi evitat ir-riskju ta’ evażjoni tat-taxxa, għandhomx jiġu kkunsidrati kumulattivament jew jekk l-eżistenza ta’ waħda minnhom biss hijiex suffiċjenti sabiex is-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali tista’, bħala prinċipju, tiġi kkunsidrata bħala ġustifikata.

39

F’dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet fil-punt 51 tas-sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, li t-tliet ġustifikazzjonijiet meħuda flimkien, li fuqhom hija bbażata l-leġiżlazzjoni inkwistjoni fil-kawża prinċipali, jippersegwu għanijiet leġittimi kompatibbli mat-Trattat u għalhekk jikkostitwixxu raġunijiet imperattivi ta’ interess ġenerali.

40

Madankollu, fid-dawl tad-diversità tas-sitwazzjonijiet li fihom Stat Membru jista’ jinvoka tali raġunijiet, ma jistax jiġi impost li l-ġustifikazzjonijiet kollha esposti fil-punt 51 tas-sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, għandhom ikunu jissussistu sabiex leġiżlazzjoni fiskali nazzjonali li tillimita l-libertà ta’ stabbiliment ipprovduta fl-Artikolu 43 KE tkun tista’, bħala prinċipju, tkun ġustifikata.

41

Għalhekk, fil-kawża li tat lok għas-sentenza Oy AA, iċċitata iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, b’mod partikolari, li l-leġiżlazzjoni fiskali nazzjonali inkwistjoni setgħet, bħala regola, tiġi ġustifikata abbażi ta’ tnejn minn tliet ġustifikazzjonijiet imsemmija fil-punt 51 tas-sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, jiġifieri n-neċessità li jiġi ppriżervat it-tqassim tas-setgħa tat-tassazzjoni bejn l-Istati Membri u dik li tiġi evitata l-evażjoni tat-taxxa, meħuda flimkien (ara s-sentenza Oy AA, iċċitata iktar ’il fuq, punt 60).

42

Barra minn hekk, is-sistema fiskali inkwisjtoni fil-kawża prinċipali tista’, bħala prinċipju, tiġi ġġustifikata fid-dawl ta’ żewġ ġustifikazzjonjiet esposti fl-imsemmi punt tas-sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, jiġifieri, in-neċessità li jiġi ppriżervat it-tqassim tas-setgħa tat-tassazzjoni bejn l-Istati Membri u dik li jiġi evitat ir-riskju li t-telf jintuża darbtejn.

43

Huwa wkoll paċifiku li l-imsemmija sistema hija adatta sabiex tassigura li l-għanijiet jintlaħqu.

44

F’dawn iċ-ċirkustanzi, jonqos li jiġi vverifikat jekk is-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu l-għanijiet persegwiti (ara s-sentenzi ċċitati iktar ’il fuq, Marks & Spencer, punt 53, u Oy AA, punt 61).

45

Lidl Belgium u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej irreferew, b’mod partikolari, għall-possibbiltà li kumpannija prinċipali tnaqqas it-telf sostnut mill-istabbiliment permanenti tagħha bil-kundizzjoni li hija tinkorpora mill-ġdid fil-profitt futuri tagħha dak il-profitt sussegwenti tal-imsemmi stabbiliment, sa l-ammont tat-telf paċut preċedentement. F’dan il-kuntest, huma jirreferu għas-sistema li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja kienet tapplika qabel l-1999.

46

Għandu jiġi osservat li, fil-punt 54 tas-sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, il-possibbiltà li l-benefiċċju tal-vantaġġ fiskali inkwistjoni jkun suġġett għal kundizzjoni bħal din ġiet invokata, flimkien mal-possibbiltà li l-benefiċċju tal-imsemmi vantaġġ ikun suġġett għall-kundizzjoni li l-kumpannija sussidjarja li hija stabbilita fi Stat Membru differenti minn dak li fih tinsab il-kumpannija prinċipali, tkun ibbenefikat bis-sħiħ mill-possibbiltajiet, mogħtija fl-Istat Membru ta’ residenza tagħha, li t-telf jittieħed inkunsiderazzjoni.

47

F’dan ir-rigward, fil-punt 55 tas-sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li miżura li tillimita l-libertà ta’ stabbiliment tmur lilhinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu l-għanijiet persegwiti f’sitwazzjoni fejn kumpannija sussidjarja mhux residenti tkun eżawrixxiet il-possibbiltajiet li t-telf sostnut fl-Istat Membru fejn hija tinsab jittieħed inkunsiderazzjoni għas-sena finanzjarja kkonċernata kif ukoll għas-snin finanzjarji preċedenti, u fejn mhemmx il-possibbiltà li t-telf tal-imsemmija kumpannija sussidjarja jista’ jintuża fl-imsemmi Stat fis-snin finanzjarji sussegwenti.

48

Barra minn hekk, fil-punt 56 tal-imsemmija sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li meta, fi Stat Membru, il-kumpannija prinċipali residenti turi lill-amministrazzjoni tat-taxxa li dawn il-kundizzjonijiet huma sodisfatti, il-fatt li tiġi eskluża l-possibbiltà li l-kumpannija prinċipali tnaqqas it-telf sostnut minn kumpannija sussidjarja mhux residenti mill-profitti taxxabbli tagħha f'dan l-Istat Membru, ikun imur kontra l-Artikoli u 43 KE.

49

Fir-rigward tal-kawża prinċipali, għandu jiġi kkonstatat li l-leġiżlazzjoni fiskali tal-Lussemburgu tipprovdi l-possibbiltà li, għall-finijiet tal-kalkolu tal-bażi taxxabbli, it-telf sostnut minn persuna taxxabbli jintuża fis-snin finanzjarji sussegwenti.

50

Kif ġie kkonfermat waqt it-trattazzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, Lidl Belgium effettivament ibbenefikat minn tali tpaċċija peress li t-telf sostnut fl-1999 mill-istabbiliment permanenti tagħha kien ittieħed inkunsiderazzjoni f’sena finanzjarja sussegwenti, jiġifieri fl-2003, li matulha din l-entità għamlet profitt.

51

Għalhekk, Lidl Belgium ma wrietx li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 55 tas-sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar ’il fuq, li huma intiżi sabiex ikun jista’ jiġi ddeterminat f’liema sitwazzjoni miżura li tikkostitwixxi restrizzjoni għal-libertà ta’ stabbiliment fis-sens ta l-Artikolu 43 KE tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu l-għanijiet legali stabbiliti mid-dritt Komunitarju, ikunu ġew issodisfati.

52

Għandu jingħad ukoll li l-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet l-interess leġittimu li l-Istati Membri għandhom li jipprevjenu aġir li jista’ jippreġudika d-dritt li jiġu eżerċitati l-kompetenza fiskali tagħhom. F’dan ir-rigward, meta ftehim dwar ħelsien minn taxxa doppja jkun attribwixxa lill-Istat Membru fejn jinsab l-istabbilment permanenti, is-setgħa li jintaxxa d-dħul ta’ dan l-istabbiliment, il-fatt li l-kumpannija prinċipali tingħata l-possibbiltà li tagħżel jekk t-telf tal-imsemmi stabbliment permanenti għandux jittieħed inkunsiderazzjoni fl-Istat Membru fejn din għandha l-uffiċċju rreġistrat jew inkella fi Stat Membru ieħor, jikkomprometti b’mod kunsiderevoli t-tqassim bilanċjat tas-setgħa ta’ tassazzjoni bejn l-Istati Membri kkonċernati (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Oy AA, iċċitata iktar ’il fuq, punt 55).

53

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha magħmulin iktar ’il fuq, is-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali għandha tiġi kkunsidrata bħala li hija proporzjonali meta mqabbla mal-għanijiet persegwiti minnha.

54

Għaldaqstant, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 43 KE ma jipprekludix li kumpannija stabbilita fi Stat Membru ma tkunx tista’ tnaqqas mill-bażi ta’ taxxa tagħha t-telf ta’ stabbiliment permanenti tagħha li jinsab fi Stat Membru ieħor, safejn, skont ftehim dwar ħelsien minn taxxa doppja, id-dħul ta’ dan l-istabbiliment huwa taxxabbli f’dan l-aħħar Stat Membru fejn l-imsemmi telf jista’ jintuża fil-kuntest tat-tassazzjoni tad-dħul ta’ dan l-istabbiliment permanenti fi snin finanzjarji sussegwenti.

Fuq l-ispejjeż

55

Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

 

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

 

L-Artikolu 43 KE ma jipprekludix li kumpannija stabbilita fi Stat Membru ma tkunx tista’ tnaqqas mill-bażi ta’ taxxa tagħha t-telf ta’ stabbiliment permanenti tagħha li jinsab fi Stat Membru ieħor, safejn, skont ftehim dwar ħelsien minn taxxa doppja, id-dħul ta’ dan l-istabbiliment huwa taxxabbli f’dan l-aħħar Stat Membru fejn l-imsemmi telf jista’ jintuża fil-kuntest tat-tassazzjoni tad-dħul ta’ dan l-istabbiliment permanenti fi snin finanzjarji sussegwenti.

 

Firem


( 1 ) Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

Top