EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0903(02)

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijietTest b'rilevanza għaż-ŻEE.

OJ C 355, 3.9.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.9.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 355/1


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2021/C 355/01)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

6.8.2021

Għajnuna Nru

SA.60177 (2021/N)

Stat Membru

Il-Belġju

Reġjun

VLAAMS GEWEST

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Structurele steunmaatregel die de kwaliteit van het aanbod van intermodale verbindingen vanuit en naar de Vlaamse zeehavens verbetert ter bevordering van de modal shift.

Il-bażi legali

Art. 35bis van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Koordinazzjoni tat-trasport

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 14,3 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 3,575 (f'miljuni)

L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

1.1.2022 – 31.12.2025

Setturi ekonomiċi

Trasport ġewwieni ta' merkanzija fuq l-ilma

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

9.7.2021

Għajnuna Nru

SA.60787 (2020/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

ITALIA

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Compensation for indirect ETS costs in Italy

Il-bażi legali

Article 29 of the Legislative Decree No 47 of 9 June 2020 implementing Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC; and

the draft Decree implementing the Energy Transition Fund in the industrial sector — Compensation for indirect CO2 costs of the Minister for the Ecological Transition in conjunction with the Minister for Economic Affairs and Finance

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 1 490 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 140 (f'miljuni)

L-intensità

75 %

It-tul ta' żmien

1.1.2020 – 31.12.2030

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Acquirente Unico S.p.A. (on behalf of the Ministry for the Ecological Transition)

Via Guidubaldo Del Monte, 45, 00197 – Roma

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

29.4.2021

Għajnuna Nru

SA.61461 (2021/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

NORDRHEIN-WESTFALEN

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Nordrhein-Westfalen – Förderung von Öko-Modellregionen

Il-bażi legali

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung von Öko-Modellregionen in Nordrhein-Westfalen (VwV Öko-Modellregionen NRW)

Landeshaushaltsordnung des Landes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1999 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (insbes. § 23 und § 44)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Agrikoltura; Forestrija; Żoni rurali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Servizzi ssussidjati

L-Estimi

Baġit globali: EUR 3,6 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 0,6 (f'miljuni)

L-intensità

80 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2027

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali; kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Bezirksregierung Detmold

Leopoldstraße 15, 32756 Detmold

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

22.7.2021

Għajnuna Nru

SA.62800 (2021/N)

Stat Membru

L-Iżvezja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Ändring av stödordningen för miljökompensation för godstrafik på järnväg

Il-bażi legali

Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: SEK 2 750 000 000 (f'miljuni)

Baġit annwali: SEK 550 000 000 (f'miljuni)

L-intensità

18 %

It-tul ta' żmien

Setturi ekonomiċi

Trasport ta' merkanzija bil-ferrovija

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Trafikverket

781 89 Borlänge

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

16.7.2021

Għajnuna Nru

SA.63654 (2021/N)

Stat Membru

Id-Danimarka

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

COVID-19: Amendment to aid scheme to support airlines holding a Danish air operator certificate (SA.59370 as amended by SA.62599)

Il-bażi legali

Bekendtgørelse om støtteordning nr. 3 til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet (Lovtidende A 2021 Udgivet den 20. august 2021 Nr. 1703)

Aktstykke Nr. 304 Folketinget 2020-21 (Afgjort den 24. juni 2021), Folketingstidende Tillæg E

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal tħarbit serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: DKK 27 000 000 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

1.6.2021 – 30.9.2021

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Trafikstyrelsen (The Danish Civil Aviation and Railway Authority)

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 Copenhagen V

Phone Number (+45) 7221 8800

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

30.7.2021

Għajnuna Nru

SA.63699 (2021/N)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

ESPANA

Mħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

AGRI – Ayudas a operadores profesionales que realicen inversiones en instalaciones de protección frente a insectos vectores

Il-bażi legali

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción.

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna għal investiment f’assi tanġibbli u assi intanġibbli fuq azjendi agrikoli marbuta mal-produzzjoni agrikola primarja

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 19 (f'miljuni)

L-intensità

80 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2023

Setturi ekonomiċi

Tkabbir ta' għelejjel mhux perenni, Tkabbir ta' għelejjel perenni, Propagazzjoni ta' pjanti

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Calle Almagro, 33, 28071, Madrid, España

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

14.7.2021

Għajnuna Nru

SA.63719 (2021/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

ITALIA

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Esonero contributivo per i lavoratori autonomi colpiti dagli effetti economici della pandemia

Il-bażi legali

Esonero contributivo per i lavoratori autonomi colpiti dagli effetti economici della pandemia

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal tħarbit serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

L-Estimi

Baġit globali: EUR 2 500 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 2 500 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2021

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Via Veneto 56 00187 Roma I

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

2.8.2021

Għajnuna Nru

SA.63720 (2021/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Il-bażi legali

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal tħarbit serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

L-Estimi

Baġit globali: EUR 868 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 868 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2021

Setturi ekonomiċi

AKKOMODAZZJONI U IKEL ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ, ATTIVITAJIET OĦRA TA' SERVIZZ

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Via Veneto 56 Roma- 00187

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

17.8.2021

Għajnuna Nru

SA.64218 (2021/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

ITALIA

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

COVID-19: Aid in the form of guarantees on loans, subsidised interest rates and grants managed by the “Istituto per il Credito Sportivo”

Il-bażi legali

Art. 14 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40

Art. 10 commi da 8 a 13 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto del Fondo di Garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'art. 14, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo per contributi in conto inetressi di cui all'art. 14, comma 2 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal tħarbit serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Garanzija, Sussidju fuq l-imgħax

L-Estimi

Baġit globali: EUR 43 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 43 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2021

Setturi ekonomiċi

Attivitajiet ta' sport

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Istituto per il Credito Sportivo

Via Giambattista Vico, 5 00196 Roma

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

20.8.2021

Għajnuna Nru

SA.64357 (2021/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

contributo a fondo perduto a favore di attività economiche e commerciali nei centri storici dei comuni ove sono presenti santuari religiosi.

Il-bażi legali

Article 59 of the Decree Law no. 104 of 14 August 2020 containing “Urgent measures to support and relaunch the economy”, as amended by Law no 126 of 13 October 2020 and subsequently amended by Law no. 178 of 30 December 2020 and by the Decree Law no. 41 of 22 March 2021, converted with amendments by Law no 69 of 21 May 2021

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal tħarbit serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 10 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 10 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2021

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Agenzia delle Entrate

Via del Giorgione 106-00147 Roma

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

20.8.2021

Għajnuna Nru

SA.64443 (2021/N)

Stat Membru

L-Irlanda

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

COVID-19: Coach Tourism Business Continuity Scheme

Il-bażi legali

National Tourism Development Authority Act, 2003, as amended – Sections 8(1)(e), 8(2)(c) and 25(1).

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal tħarbit serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

L-Estimi

Baġit globali: EUR 25 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 25 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

19.11.2020 – 31.12.2021

Setturi ekonomiċi

Trasport ieħor tal-passiġġieri bl-art

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Fáilte Ireland

88-95 Amiens Street, Dublin 1, D01 WR86, Ireland

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top