EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0173

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW Aġġustament tekniku fir-rigward tal-istrumenti speċjali għall-2020 (l-Artikolu 6(1)(e) u (f) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020)

COM/2020/173 final

Brussell, 2.4.2020

COM(2020) 173 final

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW

Aġġustament tekniku fir-rigward tal-istrumenti speċjali għall-2020

(l-Artikolu 6(1)(e) u (f) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020)1.Introduzzjoni

Ir-Regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali (ir-Regolament dwar il-QFP) għas-snin 2014-2020 kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 2017/1123 tal-20 ta’ Ġunju 2017 1 u aġġustat kif muri fil-Komunikazzjoni dwar l-aġġustament tekniku għall-2020 2 , jinkludi t-tabella tal-qafas finanzjarju għall-perjodu 2014-2020, espressa fi prezzijiet tal-2011 (it-Tabella 1).

Skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament dwar il-QFP, ta’ kull sena, qabel il-proċedura baġitarja għas-sena n+1, il-Kummissjoni tagħmel aġġustament tekniku għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) skont iċ-ċaqliq fl-introjtu nazzjonali gross (ING) u l-prezzijiet tal-UE, u tikkomunika r-riżultati lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew. L-aġġustament tal-limiti massimi skont l-Artikolu 6(1) sar fl-aġġustament tekniku għall-2020 f’Mejju 2019 u abbażi tal-Artikolu 6(4) mhuwiex qed jiġi aġġornat.

Il-Komunikazzjoni dwar l-aġġustament tekniku għall-2020 indikat id-disponibbiltà tal-istrumenti speċjali għas-snin 2019 u 2020 f’konformità mal-Artikolu 6(1)(e) u (f) tar-Regolament dwar il-QFP għad-disponibbiltà tal-Marġni globali għall-impenji u tal-Istrument ta’ Flessibbiltà rispettivament kif kien magħruf fir-rebbiegħa tal-2019. L-iskop ta’ din il-Komunikazzjoni huwa li jiġu ppreżentati lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew, id-disponibbiltajiet addizzjonali tal-istrumenti speċjali f’konformità mal-Artikolu 6(1)(e) u (f) tar-Regolament dwar il-QFP għall-Marġni globali għall-impenji u għall-Istrument ta’ flessibbiltà rispettivament għas-sena 2020, li saru disponibbli fi tmiem l-2019.

Għal skopijiet ta’ informazzjoni, il-Komunikazzjoni qed turi wkoll l-ammonti disponibbli tal-istrumenti speċjali kollha u l-użu tagħhom mill-2014 ’il quddiem.

2.Marġni Globali għall-Pagamenti (MGP)

F’konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament dwar il-QFP, il-Kummissjoni għandha taġġusta l-limitu massimu ’l fuq għall-pagamenti għas-snin 2015-2020 b’ammont ekwivalenti għad-differenza bejn il-pagamenti eżegwiti u l-limitu massimu għall-pagamenti tal-QFP tas-sena n-1. Kull aġġustament ’il fuq għandu jitpaċa kollu bi tnaqqis korrispondenti tal-limitu massimu għall-pagamenti għas-sena n-1, fi prezzijiet kostanti tal-2011.

Ma sar l-ebda kalkolu mill-ġdid tal-MGP għall-2020 billi l-livell limitu stabbilit mill-Artikolu 5(2) tar-Regolament dwar il-QFP intlaħaq fl-aġġustament tekniku għall-2020 li ġie adottat f’Mejju 2019.

3.Strumenti Speċjali

Hemm għadd ta’ strumenti li huma disponibbli barra mil-limiti massimi tan-nefqa miftiehma fil-qafas finanzjarju għall-2014-2020. Dawn l-istrumenti għandhom l-għan li jipprovdu rispons rapidu għal avvenimenti eċċezzjonali jew mhux previsti, u jipprovdu, sa ċerti limiti, daqsxejn ta’ flessibbiltà lil hinn mil-limiti massimi tan-nefqa miftiehma.

3.1.Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza (EAR)

Skont l-Artikolu 9 tar-Regolament dwar il-QFP emendat, ir-Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza tista’ tiġi mobilizzata sal-ammont massimu ta’ EUR 300 miljun fis-sena bil-prezzijiet tal-2011, jew EUR 358,5 miljun fi prezzijiet kurrenti għall-2020 (EUR 2 301,4 miljun għall-perjodu kollu fi prezzijiet kurrenti). Il-parti tal-ammont mhux użat tas-sena preċedenti tista’ tiġi riportata għas-sena ta’ wara. Ir-riporti mill-2019 għall-2020 jammontaw għal EUR 45,6 miljun.

It-tabella ta’ hawn taħt turi d-dettalji tad-disponibbiltajiet u l-użu annwali tal-EAR mill-2014 ’il quddiem:

Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza

Miljuni ta’ EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

L-ammonti annwali fi prezzijiet tal-2011

280

280

280

300

300

300

300

2 040

L-ammonti annwali fi prezzijiet kurrenti

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2 301,4

Riportati mis-sena preċedenti

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Użu annwali

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1 897,3

Riportati għas-sena ta’ wara

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Skaduti

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2.Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE)

Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament dwar il-QFP, il-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE jista’ jiġi mobilizzat sa ammont massimu ta’ EUR 500 miljun fis-sena fi prezzijiet tal-2011, jew EUR 597,5 miljun fl-2020 fi prezzijiet kurrenti (EUR 3 944,7 miljun għall-perjodu kollu fi prezzijiet kurrenti). Il-parti tal-ammont mhux użat tas-sena preċedenti tista’ tiġi riportata għas-sena ta’ wara. Ir-riporti mill-2019 għall-2020 ammontaw għal EUR 553,0 miljun. L-ebda ammont ma skada fi tmiem l-2019.

It-tabella ta’ hawn taħt turi d-dettalji tad-disponibbiltajiet u l-użu annwali tal-FSUE mill-2014 ’l quddiem:

Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea

Miljuni ta’ EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

L-ammonti annwali fi prezzijiet tal-2011

500

500

500

500

500

500

500

3 500

L-ammonti annwali fi prezzijiet kurrenti

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3 944,7

Riportati mis-sena preċedenti

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Frontloaded mis-sena ta’ wara

0,0

0,0

0,0

294,0

-294,0

0,0

0,0

 

Użu annwali

126,7

82,8

33,1

1 268,3

155,9

298,1

 

1 964,9

Riportati għas-sena ta’ wara

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Skaduti

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3.L-Istrument ta’ Flessibbiltà

Skont l-Artikolu 11 tar-Regolament dwar il-QFP emendat, l-Istrument ta’ Flessibbiltà jista’ jiġi  mobilizzat sa ammont annwali massimu ta’ EUR 600 miljun fi prezzijiet tal-2011, jew EUR 717-il miljun fl-2020 fi prezzijiet kurrenti (EUR 4 315-il miljun għall-perjodu kollu fi prezzijiet kurrenti). Il-porzjon tal-ammonti annwali mhux użati tat-tliet snin preċedenti jista’ jiġi riportat.

Skont l-Artikolu 6(1)f li jirreferi għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(1) kull sena, mill-2017 ’il quddiem, l-ammont annwali disponibbli għall-Istrument ta’ Flessibbiltà għandu jiżdied bl-ammonti ekwivalenti għall-porzjon tal-ammont annwali għall-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, u għall-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, li skadew fis-sena ta’ qabel.

It-tabella ta’ hawn taħt turi d-dettalji tad-disponibbiltajiet u l-użu annwali tal-Istrument ta’ Flessibbiltà mill-2014 ’il quddiem:

L-Istrument ta’ Flessibbiltà

Miljuni ta’ EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

L-ammonti annwali fi prezzijiet tal-2011

471

471

471

600

600

600

600

3 813

L-ammonti annwali fi prezzijiet kurrenti

500

510

520

676

689

703

717

4 315

Riportati mis-sena preċedenti

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Miżjuda bl-ammont skadut tal-FEG

 

 

 

138

151

144

175

608

Miżjuda bl-ammont skadut tal-FSUE

 

 

 

508

0

0

0

508

Użu annwali

89,3

149,4

1 530,0

805,0

837,2

1 164,3

778,1

5 353,4

Riportati għas-sena ta’ wara

686,7

1 010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

Disponibbli

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Skaduti

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4.Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)

Skont l-Artikolu 12 tar-Regolament dwar il-QFP, il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni jista’ jiġi mobilizzat sa massimu ta’ EUR 150 miljun fis-sena fi prezzijiet tal-2011, jew EUR 179,3 miljun fl-2020 fi prezzijiet kurrenti (EUR 1 183,4 miljun għall-perjodu kollu fi prezzijiet kurrenti). Ammonti mhux użati mis-snin ta’ qabel ma jistgħux jiġu riportati. L-ammont ta’ EUR 175,1 miljun li skada fi tmiem l-2019 jintuża sabiex jiżdied l-Istrument ta’ Flessibbiltà fl-2020.

It-tabella ta’ hawn taħt turi d-dettalji tad-disponibbiltajiet u l-użu annwali tal-FEG mill-2014 ’il quddiem:

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

Miljuni ta’ EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

L-ammonti annwali fi prezzijiet tal-2011

150

150

150

150

150

150

150

1 050

L-ammonti annwali fi prezzijiet kurrenti

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1 183,4

Użu annwali

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Skaduti

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5.Il-Marġni ta’ Kontinġenza

Skont l-Artikolu 13 tar-Regolament dwar il-QFP, Marġni ta’ Kontinġenza sa 0,03 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross tal-Unjoni għandu jiġi kkostitwit barra mil-limiti massimi tal-qafas finanzjarju għall-perjodu 2014-2020.

L-ammont assolut tal-Marġni ta’ Kontinġenza għas-sena 2020 huwa ta’ EUR 5 096,8 miljun, kif stabbilit fl-aġġustament tekniku tal-QFP għall-2020 adottat f’Mejju 2019.

It-tabella ta’ hawn taħt turi d-dettalji tad-disponibbiltajiet u l-użu annwali tal-Marġni ta’ Kontinġenza mill-2014 ’il quddiem:

Il-Marġni ta’ Kontinġenza

Miljuni ta’ EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Ammonti annwali disponibbli

4 026,7

4 175,4

4 438,2

4 496,8

4 711,3

4 946,7

5 096,8

31 892

Użu annwali

 

 

 

 

 

 

 

 

F’impenji

0,0

0,0

240,1

1 906,2

0,0

0,0

0,0

2 146,3

F’pagamenti

2 818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 818,2

Tpaċija annwali

 

 

 

 

 

 

 

 

F’impenji

0,0

0,0

-240,1

-1 082,3

-318,0

-253,9

-252,0

-2 146,3

F’pagamenti

0,0

0,0

0,0

-2 818,2

0,0

0,0

0,0

-2 818,2

3.6.Marġni globali għal impenji għat-tkabbir u l-impjiegi, b’mod partikolari l-impjiegi taż-żgħażagħ, u għall-migrazzjoni u miżuri ta’ sigurtà (MGI)

Skont l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar il-QFP, kif emendat mir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 2017/1123, il-marġnijiet li jkunu għadhom disponibbli taħt il-limitu massimu tal-QFP għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn għandhom jikkostitwixxu Marġni Globali tal-QFP għall-impenji, li għandhom isiru disponibbli lil hinn mil-limiti massimi stabbiliti fil-QFP għas-snin 2016 sa 2020 għall-objettivi ta’ politika marbuta mat-tkabbir u l-impjiegi, b’mod partikolari l-impjieg fost iż-żgħażagħ, u l-migrazzjoni u s-sigurtà.

Fil-baġit finali tal-2019, il-marġni li baqa’ disponibbli taħt il-limitu massimu ta’ impenji kien jammonta għal EUR 1 291,1 miljun. L-impenji dwar l-Istrumenti speċjali (inkluż l-użu tal-MGI u tal-Marġni ta’ kontinġenza) mhumiex ikkunsidrati billi dawn jiġu implimentati lil hinn mil-limiti massimi tal-QFP.

Skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament dwar il-QFP, għall-kalkolu tal-MGI għandu jintuża d-deflatur annwali ta’ 2 %. L-ammont tal-marġni li jifdal mill-2019 li għandu jitqiegħed għad-disponibbiltà għall-2020 jikkorrispondi għal EUR 1 316,9 miljun fi prezzijiet kurrenti. L-ammont tal-MGI bil-prezzijiet tal-2011 jikkorrispondi għal EUR 1 101,9 miljun.

It-tabella ta’ hawn taħt turi d-dettalji tal-kalkolu tal-MGI 2019:

Il-marġni globali għall-impenji - 2019

 Miljuni ta’ EUR

Limitu massimu AI 2019

164 123,0

Approprjazzjonijiet totali awtorizzati tal-baġit tal-2019

166 189,2

li minnhom strumenti speċjali:

3 357,3

Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea

343,6

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

175,7

Ir-Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza

351,5

L-istrument ta’ flessibbiltà

1 164,3

Il-marġni ta’ kontinġenza

-253,9

MGI mobilizzat fl-2019

1 576,0

Il-marġni globali għall-impenji tal-2019 (prezzijiet kurrenti)

1 291,1

Il-marġni globali għall-impenji tal-2019 (prezzijiet tal-2011)

1 101,9

MGI disponibbli fl-2020 (prezzijiet kurrenti)

1 316,9

Bħalissa għad hemm disponibbli frazzjoni tal-MGI tal-2018 (EUR 1 075,5 miljun fi prezzijiet tal-2020). Id-disponibbiltà ġenerali tal-MGI fl-2020 hija għalhekk ta’ EUR 2 392,4 miljun (fi prezzijiet tal-2020).

It-tabella ta’ hawn taħt turi d-dettalji tad-disponibbiltajiet u l-użu tal-MGI mill-2014 ’il quddiem:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Il-marġni għall-impenji disponibbli fi tmiem is-sena (ikkonfermat mit-TAJU annwali)

521,9

1 383,2

2 090,2

1 115,5

1 390,9

1 291,1

 

MGI annwali disponibbli

0,0

0,0

1 953,9

3 571,1

2 802,4

2 894,7

2 662,0

MGI 2014

-

-

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MGI 2015

-

-

1 410,9

1 439,1

0,0

0,0

0,0

MGI 2016

-

-

-

2 132,0

1 664,6

315,4

0,0

MGI 2017

-

-

-

-

1 137,8

1 160,6

0,0

MGI 2018

-

-

-

-

-

1 418,7

1 345,1

MGI 2019

-

-

-

-

-

-

1 316,9

Użu annwali tal-MGI

0,0

0,0

-543,0

-1 939,1

-1 355,6

-1 576,0

-269,6

MGI 2014

-

-

-543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MGI 2015

-

-

0,0

-1 439,1

0,0

0,0

0,0

MGI 2016

-

-

-

-500,0

-1 355,6

-315,4

0,0

MGI 2017

-

-

-

-

0,0

-1 160,6

0,0

MGI 2018

-

-

-

-

-

-100,0

-269,6

MGI 2019

-

-

-

-

-

-

MGI li jifdal fi tmiem is-sena

0,0

0,0

1 410,9

1 632,0

1 446,8

1 318,7

2 392,4

MGI 2014

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MGI 2015

-

-

1 410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

MGI 2016

-

-

-

1 632,0

309,0

0,0

0,0

MGI 2017

-

-

-

-

1 137,8

0,0

0,0

MGI 2018

-

-

-

-

-

1 318,7

1 075,5

MGI 2019

-

-

-

-

-

-

1 316,9

(1)    ĠU L 163, 24.6.2017, p. 1.
(2)      COM(2019) 310 final ta’ 15.05.2019.
Top